Životní funkce živočichů - příjem, zpracování a přeměna látek, vývoj trávicích soustav

5. a) Životní funkce živočichů

(příjem, zpracování a přeměna látek,  vývoj trávicích soustav)


-          živočichové jsou heterotrofní organismy – přijímají uhlík v organických látkách

-          mnohobuněční

-          látky přijímají ve směsi – potravě:

o   živiny (zdroj E) – sacharidy, tuky, bílkoviny

o   esenciální látky – esenciální = látky, které si nedokáže tělo samo vytvořit (vitaminy, minerály)

o   voda a balastní látky – balastní = vláknina


-          živočichové se dělí podle typu potravy:

o   monofágové – potravní specialisté (panda, koala)

o   fytofágové – býložravci (kráva, žirafa) = MERBIVORA

o   zoofágové – masožravci (lev, vlk) = CARNIVORA

o   polyfágové – všežravci (člověk, medvěd) = OMNIVORA


-          TRÁVENÍ

o   způsob zpracování potravy (mechanické rozmělnění + chemické štěpení)

1.       Nitrobuněčné trávení (intracelulární)

o   probíhá uvnitř buněk

o   látky jsou přijímány fagotrofně (po kouscích) nebo osmotrofně (v roztoku)

o   v lysozómech / vakuolách jsou vytvářeny trávicí enzymy, které pak štěpí potravu

o   prvoci, láčkovci

2.       Mimobuněčné trávení (extracelulární)

o   je vyvinuta trávicí trubice

o   k trávení slouží trávicí enzymy, které jsou tvořeny ve žlázách, které ústí do trávicí trubice

§  slinné žlázy -> pomocné zařízení: enzymy, klky, gastrolity, bachořci (štěpí celulózu), vole

§  játra -> největší žláza v těle; cukry se mění na glykogen

§  slinivka břišní (pankreas)-> tvoří enzymy štěpící všechny sacharidy, lipidy i bílkoviny

·         u měkkýšů se vyvíjí společně s játry jako hepatopankreas

3.       Mimotělní trávení

o   trávicí enzymy jsou vstřikovány do těla kořisti a rozložená potrava je vysáta

o   pavouci, ostnokožci

o   tasemnice -> anaerobní (přijímá celým povrchem těla), mimotělní


1.       VLOČKOVCI

-          mnohobuněční

-          mořští, žijící na kameni

-          když jí, tak se prohne a nasává potravu

2.        HOUBY

-          tělo tvořeno z několika vrstev

3.       ŽAHAVCI

-          jejich tělní dutina = láčka (nasává zde trávení)

-          vše co chytí žahavými chapadly -> posun do láčky

-          uvnitř je dutina s vnitřními buňkami -> trávicí funkce

-          vnější – svalové nervové, žahavé (žahavé buňky = KNIDOCYTY)

-          přijímací – vyvrhovací otvor (nahoře – nezmar + korály; dole – medúzy)

4.       PLOŠTĚNCI

-          anaerobní výživa

-          trubicovití -> 1 kdo má trávicí trubici

-          slepá nebo větvená

-          když se hltan větví do  těla -> slepá TS- přes pokožku těla

-          tasemnice (živí se natrávenou potravou), motolice (živí se jaterní tkání a krví) -> mají slepou trubici s jedním otvorem. Jsou to vnitřní parazité

-          ploštěnka mléčná

5.       HLÍSTI

-          TS – trubicovitá

-          roupy, škrkavky (kašovitá potrava ve střevě)

-          vlasovci (tkáň a krev)

6.       MĚKKÝŠI

-          hlemýžď

-          TS – ústní dutina, hltan, jícen, žaludek, střevo, řitní otvor

o   plži -> v ústech ostrý jazýček (radula) – strouhá potravu

§  hltan, jícen, žaludek, střevo -> do plášťové dutiny; játra spojená se slinivkou břišní (= HEPAtopANKREAS) – ústí do střeva

o   mlži -> TS – méně rozlišená, bez jazyka

§  přední část – ústní dutina (nálevka) -> nasávají

§  plankton filtrují, prochází přes hltan, jícen, žaludek, střevo

§  řitní otvor končí nálevkou

§  škeble  rybničná

o   hlavonožci – mají zobákovité čelisti

§  hltan, jícen, žaludek, střevo -> do plášťové dutiny; játra spojená se slinivkou břišní (= HEPAtopANKREAS) – ústí do střeva

§  chrupavčitá schránka chránící mozek

§  dravci

§  chobotnice

7.       KROUŽKOVCI

-          TŘÍDA – mnohoštětinatci

-          TŘÍDA – opaskovci

-          PODTŘÍDA – máloštětinatci (žížala)

o   ústa, hltan (rozšířený – ústí do něj slinné žlázy), 2 žaludky (svalnatý, žláznatý), střevo bez rozlišení, trubice, řitní otvor (na opačném konci těla)

-          PODTŘÍDA – pijavice

o   vnější parazité, ústní dutina, přísavka sací – zpevněná – jako zuby

8.       ČLENOVCI

-          klaboukovci, hmyz

-          klaboukovci: ústní dutina, hltan, jícen, žaludek …. končí řitním otvorem

-          TS- trubicovitá ale rozčleněná

-          hmyz: ústní dutina – různé ústní ústrojí -> 1. kousací -> hltan,jícen, slinné žlázy, žaludek, střevo, hepatopankreas

-          pavoukovci: mimotělní trávení, hltan – několik výběžků – zvětší povrch TS; hltan, jícen, žaludek, střevo bez rozlišení

9.       KORÝŠI

-          kousací ústní ústrojí

10.   PAVOUKOVCI

-          mimotělní trávení, mají klepýtka; střevo v zadku, mají slepé výběžky

-          sekáči: kusadla, nemají slepé výběžky

11.   ROZTOČI

-          klíště – vzdušnice; kousací ústní ústrojí

-          čmelík holubí

12.   HMYZ

-          kousací ústrojí -> střevlík

-          sací ústrojí -> motýl

-          lízací ústrojí -> čmelák, včela

-          bodavě sací -> komár

13.   STRUNATCI

-          sumky, salpy, vršenky +

-          PARYBY: ústní dutina (zuby) – nemají v alveolách, hltan, jícen, žaludek, střevo, (sirální řasa – do šroubovice), ústí do kloaky; mají přídatné žlázy – játra

-          RYBY: bezzubé (kapr – požerákové zuby k rozmělňování potravy) /zuby (štika); TS končí řitním otvorem

-          OBOJŽIVELNÍCI: bezzubí /zuby (rozmístěny); mají slinivkojaterní žlázy, končí kloakou

14.   PLAZI

-          bezzubí (želva) / zuby (krokodýl) – v jamkách; TS ústí do kloaky

-          krokodýl v žaludku – gastrolity

-          u plazů – slinné žlázy

-          mají slinivku břišní

15.   PTÁCI

-          ústní dutina bezzubá – zobák, hltan, jícen (rozšířené vole – uschovávají si zde potravu), 2 žaludky (svalnatý, žláznatý), střevo (tenké, slepé, tlusté) -> dlouhá slepá střeva, tlusté střevo -> kloaka, játra, slinivka břišní

-          holub – krmivý

16.   SAVCI

-          všichni savci mají dva chrupy- mléčný a trvalý; stavba je individuální

-          MASOŽRAVÍ: TS kratší než u býložravců + přizpůsobivý chrup

-          řezáky, špičáky – mohutné a zvýrazněné (vlk)

-          slinné žlázy, hltan, jícen, žaludek, střevo (s rozlišením), játra, slinivka břišní, končí řitním otvorem

-          BÝLOŽRAVCI: slinné žlázy

o   přežvýkavci: KRÁVA – 4 žaludky (bachor, kniha, čepec, slez) (b,k,č = předžaludek, s= vlastní)

o   potravu škubou- bachor -> bachořci -> štěpí celulózu, potom se potrava vrátí jícnem do ústní dutiny, po spolknutí potrava putuje do slezu, střevo, ven z těla
Přidal: sisjerry 27. 10. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2180
Zhlédnuto: 4553 krát