životní funkce rostlin - dýchání, fotorespirace

4. a) Životní funkce rostlin

(dýchání, fotorespirace)


-          biologická oxidace glukózy (sacharidů)

-          funkce: získání E (ATP)

-          4 etapy:

o   glykolýza = anaerobní proces; umí všichni (i bakterie), bez O2 -> výsledek produkt PYRUVÁT -> stále bez O2 -> mléčné kvašení; alkoholové kvašení; probíhá v cytoplazmě

o   aerobní dekarboxylace pyruvátu = umí aerobní proces -> zpracovává aerobně -> probíhá v mitochondriích, výsledkem je Acetyl koenzym A (acetyl Co A)

o   Krebsův cyklus = citrus kyseliny citrónové = citrátový cyklus = CC

§  produktem je citrát + CO2 (vydechujeme) + NADH (protony, které přenáší)

     + FADH

o   dýchací cyklus  = H2O (vodní pára) vydechujeme

§  stále mitochondrie – vnitřní membrána

§  opačná rovnice než fotosyntéza = C6H12O6 + O2 -> CO2 + H2O

§  C6H12O6 = částečné štěpení glukózy při glykolýze -> zbytek si uchová -> škrob

§  glukózu si samy vyrobí:

·         C3 rostliny -> spotřebování glukózy klasicky, ale neefektivní -> spotřebují hodně ribosy

 

 


-          Metabolismus látek

o   katabolismus (štěpení-> uvolňování E)

o   anabolismus (potřeba E -> syntézy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          metabolismus sacharidů: 1. GLYKOLÝZA

o   Štěpení glukózy -> nejjednodušší -> umí všichni

o   probíhá v cytoplazmě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o   glykolýza probíhá anaerobně (bez přístupu O2)

o   další štěpení

§  kys. pyrohroznová (anaerobně)

 

 

 

 

 

§  kys. pyrohroznová (aerobně), v mitochondrii

 

 

 

 

 

 

 

§  při CO2 se zpracovávají produkty

§  metabolismus cukrů a tuků

§  H+ se přenáší přes vnitřní membránu mitochondrie – naváže na O2 -> vznik H2O (výdech vodní páry)

 


-          Crebsův cyklus (vzorce)

acetyl – Co A                     +                             oxaloctová k.     -> citronová k.                  +             CO2

 

 

 

 

 

-          je to cyklus -> k. citronová se pořád štěpí

-          když Acetyl – Co A + H2O -> H+ + e- + ½ O2           (reakce s O2 -> vznik H2O (výdech jako vodní pára) v dýchacím řetězci)

-          fosforylace ADP -> ATP (potřebuje fosfát -> odevzdá ho předtím při glykolýze)

è elektrony mu dají E navázat fosfát


-          C4 rostliny – stejný postup jako u C3, ale -> serin + CO2 -> malát -> zpět naváže na ribulosa 1,6-bifosfát -> vznik sacharidů

o   vysoká účinnost
Přidal: sisjerry 27. 10. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1040
Zhlédnuto: 3566 krát