< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Životní funkce rostlin - typy trofie, fotosyntézaživotní funkce rostlin - dýchání, fotorespiraceBiologie

Obratlovci - obojživelníci

3. b) Obratlovci – obojživelníci


Třída: Obojživelníci

-          mnohobuněční živočichové

-          strunatci

-          obratlovci

-          čelistnatci

-          od mírného přes tropický pás (nejvíce)

-          přechodná skupina mezi vodními a suchozemskými obratlovci (dospělá stádia mohou žít na souši; pulci (larvy) a při rozmnožování – ve vodě -> aby nevyschly) -> suchozemští živočichové, vlhkomilní (v době páření)

-          tvarové typy: mloci (ocasatí, válcovité tělo) a čolci (ještěrkovití, vodní, bočně zploštělí), červoři (beznozí, červovití), žáby (zkrácený a zploštělý)

-          larva žab = pulci; larva mloka, čolka = larva !!!!!!


-          pokožka – vícevrstvá, 60% dýchání je zajištěno pokožkou, vylučuje sliz, je barevná – obsahuje pigment, má jedové žlázy (ropucha)

-          kostra: zkostnatělá, trup, končetiny (zakončené prsty -> mezi nimi blána; obojživelníci mají 4 prsty na předních končetinách a 5 na zadních; plazi mají 5 a 5). Žáby mají kratší přední končetiny, delší zadní.

žáby nemají žebra

-          lebka je u obojživelníků jako u člověka -> BIKONDYLNÍ – 2 „výrustky“ – kondyl -> těmi kondyly sedí lebka na nosiči (může se otáčet) -> např. žáby

-          nemají oční jámy pro oční bulvy, ale bulvy drží na hlavě jen vazivem -> pohyblivější; vtlačují oči -> posunutí potravy

-          TS: ústní dutina (většinou zubatci – krmě ropuchy)zuby nejsou v alveolách (čelistních jamkách), nemají pevné horní patro, hltan, jícen, žaludek, střevo (bez rozlišení), končí kloakou, jednoduchá játra, slinivka břišní

-          VS: ledviny, močovody – do kloaky

vylučují amoniak – larvy

močovinu vylučují dospělí

-          DS: vnější keříčkovité žábry (larvy)

plicní vaky (dospělí) -> malá kapacita ryb -> 60% dýchání zajištěno pokožkou

-          CS: 2+1 (2 síně + komora, krev se mísí, ale už mají malý +velký oběh

červené, oválné krvinky s jádrem

mají jen pravou aortu

-          NS: pětidílný mozek -> prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek, koncový mozek

o   mozeček koordinace pohybu, řídicí centrum

o   mezimozek – objevuje se šišinka -> reguluje 24 hod cyklus -> den + noc (noční = ropucha, mlok)

-          smysly

o   zrak:

§  řídí se zrakem

§  trvale zaostřeno na dálku

§  vidí barevně

§  mají 3 víčka, mrkají dolním

o   čich:

§  čichové jamky jsou už vyvinuty

§  Jacobsonův orgán –přídatné čichové ústrojí

§   

o   „hmat“ :

§  larvy mají dvouproudový orgán

o   sluch :

§  vnitřní + střední ucho s jednou sluchovou kůstkou, bubínek na povrchu hlavy(nemají zvukovod) -> bubínek nemají ocasatí a červoři

§  Sluch dobře vyvinut u suchozemských

-          RS:

o   gonochoristé

o   vnější oplození (kladení vajíček v pásech nebo shlucích; vnitřní oplození (ocasatí) -> nasávání shluku spermií ve slizovitém obalu = spermatofor ->  kloakou ( nasaje svou kloakou spermatofor)

o    vývin přes larvu (vždy ve vodě)

o   bezocasí (žáby) -> páří se ve vodě, žijí na souši – vlhké prostředí

o   ocasatí -> páří se na souši i tam žijí a samička odnáší vajíčka (larvy) do vody = mlok

o   mlok, čolek -> žijí i se páří ve vodě

o   péče o potomstvo – pipa – samice - nosí mláďata na zádech


-          poikilotermní  = „studenokrevní“ -> s proměnlivou teplotou těla (podle prostředí)

-          v zimě hibernují (sníží se teplota těla; absolutní nedostatek potravy, všechny soustavy se zpomalí

-          žáby + mloci -> hybernace na souši; zahrabaní v listí

-          čolci hibernují ve vodě -> v nezamrznuté vrstvě vody; nebo blízko břehu

-          skokan hnědý hibernuje ve vodě


-          Řád červoři

o   primitivní skupina

o   slepá větev živočichů vlhkomilných tropických

o   zakrnělé končetiny

o   potrava jako u žab


 

-          Řád žáby (bezocasí)

o   Čeled ropuchovití

§  zavalité tělo, krátké nohy, bradavičnatá kůže, vodorovná zornice

§  bezzubé čelisti

§  suchozemské, noční

§   Za hlavou výrazné příušní žlázy

§  Zbarvení těla - hnědé, zelené, černé a žluté

§  Samice snáší vejce do vody

§  potrava – živočišná \)drobní obratlovci,kanibalismus; pulci – řasy)

§  ropucha obecná – nejhojnější v ČR

§  ropucha zelená – nejbarevnější


-          Řád mloci (ocasatí)

o   mloci, čolci

o   válcovité tělo

o   2 páry končetin

o   chybí střední ucho a bubínek

o   vejcoživorodí – vývoj vajíček v těle samičky

o   mlok skvrnitý

§  černý se žlutooranžovými skvrnami – výstražné zbarvení

§  listnaté a smíšené lesy

§  noční

§  páření na souši

§  larvy vypouštěné do vody

o   čolek obecný

§  rozmnožování ve vodě

§  s kožním hřebenem na hřbetě ocasu

§  vajíčka kladena na jednotlivé rostliny vodní v létě na souši

 
Přidal: sisjerry 27. 10. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1695
Zhlédnuto: 5612 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Životní funkce rostlin - typy trofie, fotosyntézaživotní funkce rostlin - dýchání, fotorespiraceBiologie