< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nahosemenné rostlinyŽivotní funkce rostlin - typy trofie, fotosyntézaBiologie

Životní funkce rostlin - typy trofie, fotosyntéza

3. a) Životní funkce rostlin

(typy trofie, fotosyntéza)


-          Výživa Prokaryot – sinice -> v šelfových oblastech vytváří stromatolity (bahno, jíl, sinice)

è autotrofní – fotosyntéza 

 

-          Výživa eukaryot

o   1. autotrofní – schopnost fotosyntézy = děj, při kterém se mění  


-à

 

2. fáze: fotochemická – probíhá v tylakoidech chloroplastu

               syntetická – probíhá ve stromě

barviva :

a)      chlorofyl – 5 typů: a, b, c, d, bakteriochlorofyl

 

 

 

 

b)      karotenoidy

a.       karoteny

b.      xantofyly

c)       fykobiliny

a.       fikoerytrin (do červena)

b.      fikocyanin (do fialova)

 

o   2. heterotrofní


AUTOTROFNÍ VÝŽIVA

1.      FOTOCHEMICKÁ FÁZE

-          P1 – fotosystém 1.

-          Probíhá jen na světle + v membráně thylakoidu

-          radikály molekuly chlorofylu a zachycují fotony (700-750nm světlo) -> chlorofyl a excituje 2 elektrony -> zachytí je redoxní systém (přenašečem v něm je ferredoxin)


---à NADP+ (nikotinamid dinukleotid fosfát) = přenašeč energie – vezme do ferredoxinu -> NADPH+.


---à Probíhá současně HILLOVA REAKCE -> fotolýza vody: H2O -> 2 e- + 2 H+ + ½ O2 (vznik kyslíku)

-          pokud chce rostlina fotosyntetizovat -> potřebuje H2O!

-          vodíky u NADPH+ -> využije pro výrobu glukózy C6H12O6 v synt. fázi

-          2 e-, které chlorofyl excitoval se při cyklickém ději vrátí zpět -> pokles do neexcitovaného stavu ->uvolnění energie -> uložení v ATP (adenosintrifosfát) = fotofosforylace

 

-          P2 – fotosystém 2

-          opět absorpce fotonů (oblast 680 nm), ale jsou tam zbytková barviva (všechny rostliny) (xamtofily…)

-          excitace elektronů -> redoxní systém (přenašeči cytochromy, plastochinon) Cu2+ -> Cu1+

-          excitace zpět -> zase ATP

 


2.      SYNTETICKÁ FÁZE

-          vzniká glukóza (BĚHEM Calvinova cyklu) zjednodušeně:

-          6 H2O + 6 CO2 -> C6H12O6 + 6 O2 ( + H2O )

-          probíhá v noci

-          typy rostlin podle fotosyntézy:

o   C3 – rostliny, které vytváří glukózu z ribosy + CO2 – hodně prodýchají, E náročné

o   C4 – rostliny, které vytváří glukózu efektivněji, více sušiny (kukuřice, rýže, cukrová třtina)

o   CAM – syntetizující proces je v noci, přes den hromadí látky; tropické rostliny (pouštní sukulenty)


HETEROTROFNÍ VÝŽIVA

-          princip získávání C z organických látek

-          SAPROFYTI = rozkladači (hlístník)

-          PARAZITI

o   holoparazité = 100% parazité (nic jiného)

§  např. podbílek šupinatý, záraza

§  mají haustoria = paraz. kořeny

o   hemiparazité = částečně závislí na hostiteli

§  také haustoria

§  jmelí (zelené + haustoria)

-           MIXOTROFIE = příležitostní parazité

o   krásnoočko zelené (na světle fotosyntetizuje, jinak predátor – bičík)

o   masožravé rostliny -> fotosyntéza + chytají hmyz (žijí na půdách chudých na N -> potřebují k růstu)

-          SYMBIÓZA = vzájemně prospěšné soužití

o   mykorrhiza = houby (voda) + stromy (cukr)

§  hřib dubový

o   lichenismus  = houbové hyfy (vlákna) + sinice

§  lišejník

o   hlízkovité bakterie = mají  je bobovité, růžovité rostliny -> vážou vzdušný N -> rostliny potřebují pro růst

 
Přidal: sisjerry 27. 10. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1116
Zhlédnuto: 2823 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Nahosemenné rostlinyŽivotní funkce rostlin - typy trofie, fotosyntézaBiologie