Slabé vazebné interakce

1) H – můstky

- vznikají ve sloučeninách obsahujících vodík (H2O, HF, NH3, H2S a v dalších organických

  sloučeninách)

- dalším předpokladem vzniku je přítomnost  elektronegativního atomu s volným elektronovým

  párem

- tato vazba mění fyzikální vlastnosti sloučeniny - čím je větší rozdíl elektronegativit mezi prvky, tím je vazba pevnější - můstky jsou velmi dlouhé (led plave na hladině), ale mají malou energii vazby (asi 1/10 eV) - do H – můstků se zapojuje nevazebný elektronový pár (odlišné od Van der Waalse)

 

- v kapalné vodě se pomocí H-můstků vytváří části krystalové mříže, které jsou obklopeny velkým   množstvím volně se pohybujících molekul -> musíme dodat více energie, abychom vodu převedli na páru a narušili tak H – můstky - díky H-můstkům má voda o 200°C vyšší bod varu

 

2) Van der Waalsovy slabé interakce

- doplňují ostatní vazby - mohou vznikat tam, kde se jiné vazby tvořit nemohou (u vzácných plynů)

- 3 druhy:

a) Orientační

- vzniká mezi ionty – dipóly

          dipóly - dipóly

- př. NaCl

 

b) Indukované (= „vyvolané“)

-  vzniká, když se setkají dipóly

-mnohem slabší než orientační

- př. kyslík ve vodě

 

c) Disperzní

- díky jim jsou plyny zkapalnitelné, vzácné plyny tvoří plynné krystaly

- př. vzácné plyny

- „+“ a „-“ se pořád prohazují -> kmitají v orbitalu sem a tam -> vznikají časově proměnné dipóly

- energie vazby desetiny – setiny eV
Přidal: jakuba 14. 6. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 314
Zhlédnuto: 6606 krát