< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekDějiny umění - Vojtěch HynaisDějepis

Dějiny umění - Jakub Schikaneder

Jakub Schikaneder, pražský malíř žil v letech 1855-1924.
Narodil se 27.2. v rodině celního úředníka v Praze. Na rozdíl od jiných malířů našel ve své rodině porozumění pro své umělecké sklony. Měl nejen malířské nadání, ale taká divadelní a hudební.V roce 1870 začal studium na Pražské akademii, v té době mu bylo teprve 15. Už z roku 1871 pochází jeho první portrétní studie jeho nejlepšího přítele Mikoláše Alše. Spolu s Mikolášem Alšem, Františkem Ženíškem, Josefem Tulkou, Emanuelem Liškou prožíval kontrasty a konflikty, které se projevily v jeho tvorbě. První jeho vystavený obraz se jmenoval Poslední dílo a byl vystaven v roce 1876 na Žofině. Snažil se vymanit z vlivu Akademie a uplatnit něco z podnětů tehdejší žánrové literatury či nějakou ze svých recesí kterými se na Akademii bavil. Po cestě do Paříže zakotvil u Gabriela Maxe na Mnichovské akademii. Zde se kvalifikoval natolik, že uspěl v soutěži na výzdobu Národního divadla a dostal spolu s Emanuelem Krescencem Liškou zakázku na výzdobu královského lože vlysem znázorňujícím tři období českých dějin. Dobu Přemyslovskou, Lucemburskou a Habsburskou. Také zde pomáhal příteli Mikoláši.Alši při provedení lunet ve Foyeru divadla. To mu však mnoho úspěchu nepřineslo. Po zničení Národního divadla v roce 1881 se ředitel František Schubert rozhodl Schikanedrovu malbu nahradit výzdobou novou. Tento neúspěch se v malířově tvorbě projevil přechodem ke kritickému realismu.
80.léta
Po svém pobytu v Paříži a Mnichově se v jeho díle objevují prvky Evropského malířství. Teskné ladění se vyskytuje již na začátku jeho tvorby a charakterizuje většinu jeho díla. Podobně jako ostatní malíři hledal inspiraci v Holandském barokním malířství, zejména v Rembrandtově díle.Teskné motivy nevedly k jednostrannosti jeho díla. Objevuje se zde celá řada emotivních námětů. Jak vypadala jeho největší díla z 80.let )Motlitby Lollardů, Přísaha Lollardů a Motlitba kajícných) se moc dobře neví. Inspirován Paříží začíná v 80.letech malovat obrazy s ženskou tematikou, v nichž se uplatnily prvky alegorie a naznačovaly spojitost ročních období s věkem žen.
Vražda v domě
Schikanedrovo porušení dobových žánrových norem vyvolalo rozpaky zejména u kritiků. 321cm x 203 cm veliké plátno představovalo odstup od dobových konvencí. Sám autor ho považoval za velmi důležité, protože ho poslal na výstavu do Berlína v roce 1890.

Dílo v letech 1890-1910

Obrat v Schikanederově tvorbě znamenal hlavně obrat od izolované postavy k malbě souzvuků, světel a barev. Jeho nové úsilí se orientovalo hlavně ve snaze o vyjádření psychických stavů. Olej a lineární kresbu střídají pastely a uhlová kresba. Na počátku obratu od figurálního malířství ke krajinám byly pastely utonulých dívek a mnicha na mořském pobřeží. Většina těchto kreseb vznikla v letech 1896-1899. Na obrazech z této doby často vyjadřuje osudy lidí a dramatické příběhy. Na konci 90.let se v jeho díle objevily často obrazy Pražských zákoutí, hlavně Starého Města a namaloval také řadu interiérů, zachycené hlavně v podvečer.Zvláštnost jeho obrazů dodává hlavně souhra světel a stínů, kterou se inspiroval u Rembrandta.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 474
Zhlédnuto: 2578 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekDějiny umění - Vojtěch HynaisDějepis