< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Dějiny umění - BarokoDějiny umění - Vojtěch HynaisDějepis

Dějiny umění - Gotika

Gotika

Gotika vznikla ve Francii a dělí se na tři části:
1. ranná (pol.12.stol-13.stol)
2. vrcholná (13-14.stol)
3. pozdní (15.stol)

Architektura

Hlavní znaky:
 • klenby:
  • křížová
  • žebrová
  • síťová
  • hvězdicovitá
  • vějířovitá
 • lomený oblouk
 • vertikalita
 • vnější opěrný systém-odhmotnění vnitřního prostoru
 • vnější pilíře
 • okna vyplněná vitráží
 • rozety
 • portál
 • rozvíjel se typ 3-5-ti lodních gotických katedrál s chórovým ochozem
druhy staveb:
· světské:
 • mešťanské domy
 • radnice
 • mosty
 • hrady, paláce
 • lidové stavby-Hrázděná architektura
· církevní:
 • kostely
 • katedrály
 • chrámy
 • kláštery
· nejznámější světové katedrály:
 • Francie-Saint Chapell
  • Chartres
  • Notre Dame
  • Amiens
  • Remeš
  • Štrasburk
 • Itálie-Dóm (Miláno)
 • Německo-Kolín nad Rýnem
 • Rakousko-Vídeň-kat.sv.Štěpána
 • Anglie-Westminsterské opatství
  • Lincoln
  • Canterbury

Sochařství

 • Náboženské výjevy
 • Symboly-vyjádření ideje
 • Stylizované výjevy
 • Vázáno na architekturu
 • Reliéfní výzdoba portálu

Malířství

 • Fresky
 • Nesprávný náznak perspektivy
 • Výzdoba oken-vitráže

České země

V českých zemích se však projevila o něco později.
 1. ranná (13.st.-poč.14.stol)
 2. vrcholná (14.stol.+počátek 15.st)
 3. pozdní (15.st-do roku 1526)
Nejprve se do Čech dostává cistercko-burgundská gotika, nazvaná podle jejího rozšiřovatele-tedy cisterciáckého řádu čerpajícího podněty z Burgundska, s nímž udržoval pravidelné styky. Jemná středofrancouzská gotika se sem dostává až o několik desetiletí později. Za období gotického slohu zde hojně vznikají středověká města a gotické domy. Do období rané gotiky v Praze spadá založení Havelského města, Týna, Malé Strany, výstavba kostelů, klášterů a měšťanských domů.
Období Vrcholné gotiky by se dalo datovat vládou Jana Lucemburského, Karla IV. A Václava IV. Vláda Zikmunda Lucemburského však naopak přinesla pro pražskou architekturu velké ztráty a tím byl přerušen slibný vývoj pražského stavebnictví. V době Václavově se objevují spíše komornější stavby než v době Karlově a objevují se zde již znaky připomínající spíše gotiku pozdní. Ze staveb jsou nejznámější: Svatovítská katedrála, přestavuje se Hrad i Vyšehrad, zakládá se Nové Město pražské,Hradčany, vzniká Karlův most, Staroměstská radnice a Karolinum.
Pozdní gotika by se dala označit jako vladislavská, tedy ovlivněná vládou Vladislava II. Jagelonského. Ani díky tomu se pozdní gotika nemůže považovat za jednolitý sloh. Praha se po husitských válkách sbírá k novému vzestupu, a díky zničeným památkám je zde pracovních příležitostí mnoho, ale chybí zde velcí stavitelé. Obrat však nastává až v sedmdesátých letech. Na předním místě stojí Matěj Rejsek. Mezi jeho tvorbu patří například Prašná brána a baldachýn nad hrobem jednoho z biskupů v Týnském chrámu.
· Hrady
§ Pernštejn,
§ Kost,
§ Zvíkov,
§ Loket,
§ České Budějovice-gotické město s hradem
 • Mosty
  • Písek
 • Kostely
 • Kostel panny Marie Sněžné (Nové Město)
 • Týnský chrám (Staré město)
Staroměstské náměstí:
Staroměstská radnice
Pochází z první poloviny 13.století. Obsahuje tři základní gotické prvky: lomený oblouk, nový opěrný systém-je podepřena pilíři, žebrová nosná konstrukce(poch. z Francie).
Nejvýznamnějším českým orlojem je Staroměstský, byl sestrojen kolem roku 1410 Mikulášem z Kadaně. Je bohatě umělecky zdoben s figurální výzdobou a kalendářem s alegorickými obrazy měsíců a zvěrokruhem, které byly doplněny v 19.století Josefem Mánesem.
 • Mezi nejstarší podloubí patří podloubí nazvané Týnská škola. Týn= opevněný dvorec pro cizí kupce pod knížecí ochranou.
Mezi další gotické památky, které jsme navštívili patří:
 • Kostel sv. Jakuba, staronová synagoga, kostel Panny Marie a Anežský klášter.
Anežský klášter:
Klášter blahoslavené Anežky Přemyslovny byl založen v roce 1233 na Starém Městě v Praze. Původně to byl dvojí klášter-františkánů a klarisek. Ve 13. století sloužil jako pohřebiště panovníků. Je zde pohřben např. bratr svaté Anežky Václav I., dále Kunhuta Štaufská. Pravděpodobně se zde nachází i hrob samotné Anežky. V areálu dále můžeme najít Anežčinu kapli, ubytovny klarisek, kuchyně, hospodářské budovy, ambit, kostel sv. Františka apod.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 554
Zhlédnuto: 6860 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Dějiny umění - BarokoDějiny umění - Vojtěch HynaisDějepis