Zpět na výpis látekNásledující výpisek >IdeologieZáklady společenských věd

Psychosociální teorie

Psychosociální teorie
-sociálně-psychologická, neofreudiánská, analytická, sociokulturní
-popisuje úlohu, kterou v utváření osobnosti mají interpersonální vztahy
Erich Fromm (1900-1980)
narozen v ortodoxní židovské rodině, jako chlapec pocítil antisemitistické postoje Němců vůči židům. Studium psychologie, doktorát, zájem ale i o filosofii a sociologii. Ovlivněn Marxem a Freudem. Emigrace do USA, poté do Mexika a nakonec do Švýcarska, kde se věnoval odborné práci.
Frommovy teorie:
Vnímal životy jednotlivců v celkové perspektivě společnosti. Zdůrazňoval uvědomění si sebe samého a své vnitřní hodnoty.
Podstatným znakem lidské povahy je svoboda., člověk musí činit hodnotová rozhodnutí a rozvíjet produktivní zaměření života. Humanistický socialismus chápal jako systém na němž se bude aktivně podílet každý pracující, práce m,á být smysluplná, kapitál nebude využívat pracujících, ale pracující kapitál.
Pojem osobnosti:
osobnost je celek zděděných a získaných duševních vlastností, které sou pro jedince příznačné a činí jedince jedinečným.
dvě složky osobnosti-temperament a charakter. Temperament je trvalý, zatímco charakter se vytváří hodnotovými volbami, ovlivňovanými působením okolí.
Produktivní charakter-obdarovávání druhých prostřednictvím lásky a práce
Neproduktivní charakter-založen na předpokladu, že jedinec není schopen produkovat, a proto to co chce musí dostávat od druhých.
-povaha obou charakterů je založena na
1,socializaci-podle níž si člověk utváří vztah k druhým
2,asimilace-člověk si získává žádoucí předměty, produkuje rozvoj neproduktivního charakteru
Produktivní zaměření:
osoba musí být aktivní nejen v práci, ale také v cítění, myšlení a vztazích s lidmi.
Neproduktivní zaměření:
lidské potřeby a láska
Každá bytost má 5 potřeb: vztaženost, transcendentace, zakořeňenost, identita, orientační rámec
Láska je aktivní silou v člověku
Erik Erikson (1902-1982)
narozen v Německu, od dětství krize identity.
Nikdy nepoznal otce, luteránská matka
Po maturitě cestoval, hledal své pravé já, stal se umělcem. Učil na soukromé škole, analyzován Freudovou dcerou Annou. Oženil se, emigrace do USA, věnoval se odborné práci jako psychoanalytik a badatel. Kniha Childhood and society- vysoce ceněna
Hlavní body jeho teorie
Modifikace psychoanalýzy:
Omezil význam pudu při utváření chování. Na člověka má vliv hlavně společnost a kultura.
epigenetická stadia- vývoj osobnosti od narození do stáří
Identita a ego
než se objeví zralé ego, musí člověk získat přiměřený pocit identity.
Vývoj osobnosti
struktura vývoje osobnosti má osm stádií, každé stadium obsahuje psychologickou krizi, která obsahuje dva konfliktní póly. Růst nastává, když je konflikt přiměřeně vyřešen. Jeho vyřešení přináší pro ego novou sílu- vyřešení se nazývá ctnost.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 376
Zhlédnuto: 4380 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >IdeologieZáklady společenských věd