Zpět na výpis látekPsychosociální teorieZáklady společenských věd

Liberalismus

Liberalismus
Co si lidé vybaví při vyslovení tohoto pojmu? Jelikož v naší zemi se politické síly nedělí na liberály a konzervativce nebo demokraty a republikány, jak je tomu např. v USA nebo ve Velké Británii, tak asi většina lidí bude krčit rameny nebo si vybaví poučku ze slovníku cizích slov. Ve výše uvedených a dalších zemích podobného typu se voliči dělí podle politického směru a ne podle stran. Můžeme tedy říci-dva tábory vzájemně soupeřící. Úkolem tohoto referátu je ale shrnout jen jeden politický směr a to je liberalismus.
Liberalismus= politická a ekonomická doktrína založená na preferování osobní svobody v ekonomických a politických záležitostech, prosazuje toleranci, uznává soukromé vlastnictví, prosazuje omezenou roli státu a státní moci.
Liberalismus se v průběhu dějin objevil v několika různých formách závislých na okolnostech tohokterého období. Např. liberalismus v době světského pojetí společnosti se lišil od dob, kdy měla vlivnou pozici církev. Dokonce i katoličtí liberálové se liší od těch protestantských. Můžeme tedy říci, že liberalismus netvoří úplně jednotný proud, pouze základní myšlenky zůstávají stejné.
Tradiční liberalismus
Zdrojem tradičního liberalismu (A.Tockqueville, J.S.Mill) je racionalismus osvícenství a moderní přirozenoprávní pojetí společnosti. Filosofickým základem je představa autonomie individua, nepřikládajícího (nar.od konzerv.) takový význam tradici. Cílem liberalismu je svobodný rozvoj individuí bez působení racionálně neospravedlnitelných institucí. Politicky tradiční liberalismus vystupuje proti absolutismu a politickým privilegiím, požaduje odluku církve od státu, klade důraz na lidská práva a svobody. Je založen na soukromém vlastnictví, vzdělání, ústavní dělbě státní moci a parlamentní organizací právního státu svobodných a rovnoprávných občanů. V hospodářství prosazuje svobodnou konkurenci, jež vytváří spravedlivý ekonomický řád ze spontánního pohybu tržních sil.
Sociální liberalismus
Sociální liberalismus se vzdává soukromého vlastnictví, ale naopak spojuje liberální politické svobody a rovnosti s rovností sociální. Nutnost vytvoření sociálního státu. V tomto smyslu je liberalismus považován, zejm. v USA za prakticky socialistickou teorii.
Moderní liberalismus
Moderní liberalismus zpochybňuje politickou autoritu a právě toto pochybování je základem moderního liberalismu. Základní teorií je názor, že politika je něco umělého, je sice nutná, ale nepřirozená. Přirozeným stavem člověka je volnost.
Historie liberalismu
Označení liberální bylo poprvé použito ve španělsku v roce 1810, ale počátek liberalismu je datován rokem 1688 v Anglii během Anglické revoluce.
Spojen s ekonomickou doktrínou laisser- faire
Ta prosazuje maximální omezení vlády ve prospěch svobodného opodnikání.
stát-má pouze obrannou funkci
Hlavní představielé
John Locke (1632-1704)-Angl.filosof,teoretik státu a práva
Všichni jsou si rovni, nikdo nemůže vládnout bez souhlasu ovládaných
Všichni mají právo na život svobodu, majetek
Leonard Trelawney Hobhouse (1786-1869)-Angl.politik a spisovatel
John Maynard Keynes (1883-1946)-Angl.ekonom,profesor na univ. v Cambridgi
liberalistické ideje politické svobody spojují s představou rovnosti sociální. potřeba vzniku sociálního státu.
John S.Mill (1806-1883)-Angl.filosof a logik,
prosazuje tradiční liberalismus, důraz na rozvoj individua
Friedrich van Hayek(1899-1992)rakouský ekonom
neoliberalistcké teorie-tvrdý kritik Hobhouse a Keynese-na rozdíl od nich chce omezení sociálního státu, odpůrce jakýchkoliv zásahů tátu do působení trhu
navrací se k tradičnímu liberalismu
rozlišuje :
1.Anglie-počátek liberalismu -Whigové 1688
2.USA- sociální státPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 492
Zhlédnuto: 7734 krát
Zpět na výpis látekPsychosociální teorieZáklady společenských věd