Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Živočichové s nepravou tělní dutinouBiologie

Živočichové s pravou tělní dutinou

Měkýši

v Měkké nečlánkované tělo
v Žijí ve vodě i n souši
v Tělo:
Ø Hlava (u mlžů chybí)
Ø Svalnatá noha (slouží k pohybu)
Ø Útrobní vak
Ø Plášť-vylučuje schránku (ulita nebo lastura)
v TS- trávicí trubice ( slinivkojaterní žláza- hepatopankreas)
v CS-otevřená, srdce
v DS-žábry nebo plicní vaky
v VS-metanefridie- výlevné kanálky s obrvenými nálevkami
v NS-gangliová (nervové buňky jsou spojené e vlákna a zauzliny-ganglia)
v Smysly- oči, hmatová tykadla
v RS-gonochoristé (většina mlžů a hlavonožci)
v Hermafrodité (plži)
v Vývoj většinou přímý (není stadium larva, u vajíček bohatých na žloutek, vyživován mateřským organismem)

Plži

v Vodní (sladkovodní i mořští), i suchozemští
v Tělo:
Ø hlava s tykadly a očima
Ø dobře vyvinutá noha, útrobní vak zpravidla stočený do spirály a krytý ulitou
v gonochoristé i hermafrodité
v třída
Ø Předožábří
§ Žábry umístěné před srdcem
§ Převážně mořští
§ gonochoristé
¨ Homolice středomořská, Ostranka jaderská
Ø Zadožábří
§ Žábry umístěné za strdcem
§ Mořští
§ Hermafrodité
¨ Zej obrovský¨
Ø Plicnatí
§ Sladkovodní i suchozemští
§ Dýchají plicními vaky
· Spodnoocí
¨ Oči na bázi tykadel
¨ Plovatka bahenní, Bahnatka malá
· Stopkoocí
¨ Oči na druhém páru tykadel
¨ Hlemýžď zahradní, Plzák lesní, Slimák největší
Mlži
v Mořští i sladkovodní
v Tělo zploštělé, kryté dvěma lasturami
v Dýchají žábrami
v Většinou gonochoristé
Ø Sladkovodní
§ Škeble rybničná
§ Perlorodka říční
Ø Mořští
§ Perlotvorka mořská
§ Slávka jedlá
§ Ústřice jedlá
Perla- vzniká vrstvením perleti kolem cizího tělesa, např. kolem zrnka písku
Hlavonožci
v Nejdokonalejší měkýši, žijí pouze v moři, dýchají žábrami
v Tělo:
Ø Hlava
Ø Noha je přeměněna ve svalnatou nálevku a v ramena
Ø Rychlý pohyb pomocí ramen, schránka je redukována
v Velká mozková zauzlina, komorové oko
v Gonochoristé, pohlavní dismorfismus
v Při nebezpečí unikají dozadu- prudkým vypuzováním vody z plášťové dutiny, při úniku také vystřikují sekret- tzv.inkoustové žlázy
Ø Sépie obecná
Ø Chobotnice obecná
Ø Krakatice obrovská

Kroužkovci

v Mořští, sladkovodní i suchozemští
v Červovité stejnoměrně článkované tělo
v Stavba těla:
Ø Pokožka se žlázovými buňkami
Ø TS-trávící trubice (ústní dutina, hltan, střevo, řitní otvor)
Ø CS-uzavřená
Ø DS-žábry nebo celým povrchem těla
Ø VS-metanefridie
Ø NS-žebříčkovitá ( v každém tělním článku se nachází pár ganglií navzájem propojených nervovými spojkami
Ø smysly:oči, hmatová tykadla, chemoreceptory
Ø RS-gonochoristé i hermafrodité; vývoj přímý i nepřímý
Třída:
Mnohoštětinatci:
v Převážně mořští, dýchají žábrami
v Na každém článku- výběžky- štětinky (slouží k pohybu)
Ø Palolo zelený
Opaskovci
v Typický opasek- zduřelé tělní články s kožními žlázami, slouží k rozmnožování
v Kolem oplozených vajíček tvoří kokon
v ¨sladkovodní i suchozemští
v podtřída:
Ø máloštětinatci
§ v pokožce světločivné a hmatové buňky
· žížala obecná
Ø pijavice
§ vnější parazité-sají krev
· pijavka lékařská, pijavka koňská
Členovci
v vodní i suchozemští
v nestejnoměrně článkované tělo a končetiny
v tělo:
Ø hlava, hruď a zadeček
Ø článkované končetiny
Ø vnější kostra, kutikula z chitinu- při růstu svlékána
Ø PS-příčně pruhované svalstvo upnuté na vnější kostru
Ø TS-trávicí trubice (ústní dutina, hltan, žaludek, střevo, řitní otvor)
Ø CS-otevřená
Ø DS-celým povrchem těla, žábrami, plicními vaky, vzdušnicemi
Ø VS-metanefridie
Ø NS-gangliová
Ø Smysly-rozmanité, , dobře vyvinuté- hmatové, zrakové a chemoreceptorové; soustředěné na určitých místech (končetiny, tykadla)
Ø RS-většinou gonochoristé
Ø Vývoj přímý i nepřímý
Ø Partenogeneze-schopnost vývoje zárodku z neoplozených vajíček (např. u včel vznikají z neoplozených vajíček trubci
Ø Podkmen:
Trojlaločnatci
· Vymřelí vodní členovci, žili v prvohorách
¨ Trilobiti
Klepítkatci:
· Tělo tvoří hlavohruď a zadeček bez končetin
· 6 párů končetin
¨ 2 páry hlavové- hmatové-makadla
¨ 4 páry kráčivých končetin na hlavohrudi
· gonochoristé
¨ třída : hrotnatci
¨ Třída: pavoukovci
Ø Plicní vaky nebo vzdušnice
Ø zadeček bez končetin
Ø kořist loví do tkaných sítí- na konci zadečku jsou snovací bradavky
Ø mimotělní trávení- trávící šťávy vstříknou do kořisti chycené do sítě a pak vysají natrávený obsah
§ štíři-Štír středomořský
§ štírci-Štírek obecný
§ pavouci-Křižák obecný, Sklípkan huňatý, Snovačka jedovatá
§ sekáči- Sekáč domácí, Roztoči- Klíště obecné, žákožka svrabová
Korýši
· Vodní živočichové
· Dýchají žábrami, vodní živočichové
· členěné tělo, tělo je kryto krunýřem nebo skořápkou
· různé třídy
Ø buchanky-
součástí planktonu, tělo kryté krunýřem,2 páry tykadel, partenogeneze
Ø perloočky
¨ rakovci:
Ø tělo kryto pevným krunýřem, každý z 20 článků nese pár končetin, krunýř je během života svlékán,
§ raci, krevety, svinky, stínky, krabi
· Rak bahenní, Rak Říční, Humr evropský, krab obecný, garnát obecný, langusta obecná, Stínka obecná., Svinka obecná
Vzdušnicovci
· Dýchají vzdušnicemi-soustava rozvětvených trubic k dýchání
· Hlava- 1 pár tykadel, 1 pár kusadel, 2 páry čelistí
· 2 stavební typy:
¨ mnohonozí (stonožky, mnohonožky)
¨ šestinozí (hmyz)
· 1.třída- Stonožky
¨ zploštělé tělo, nohy vyrůstají z každého článku
¨ dravci
Ø Stonožka škvorová
· 2.třída- mnohonožky
¨ oválné tělo
¨ články srostlé po 2
¨ býložravci
Ø Mnohonožka zemní
· 3.třída-Hmyz
¨ 75 % všech živočichů, všudepřítomní
¨ tělo:
Ø hlava (oči, tykadla, ústní ústrojí)
§ ústní ústr. Sací-motýli, lízací-včely,bodavě sací-komár
Ø hruď (předo-, středo- a zado- hruď)
§ hruď nese 3 páry kráčivých končetin a 2 páry křídel)
Ø zadeček (kladélko, žihadlo)
Ø dorozumívání-feromony:zvukové, optické, čichové
¨ dělení:
A)s proměnou nedokonalou- hemimetabola
(vajíčko-larva- dospělec)
Ø a)jepice, b) vážky, c)švábi, d) škvoři, e) kudlanky, f) rovnokřídlí, g) vši, h) ploštice
§ zástupci: a)Jepice obecná, b) Vážka ploská, c)Šváb obecný, d)Škvor obecný, e)Kudlanka nábožná, f)Cvrček polní, g)Veš dětská, h)štěnice domácí
B)hmyz s proměnou dokonalou-holometabola
(vajíčko-larva-kukla-dospělec)
Ø a)blechy, b)blanokřídlí, c)brouci, d) dvoukřídlí, e)motýli
§ zástupci:a)blecha obecná, b)vosa útočná (včela medonosná, mravenec lesní), c)slunéčko sednitečné (chroust obecný, mandelinka bramborová, hrobařík obecný, tesařík obecný), d)moucha domácí (komár pisklavý), e)mol šatní ( otakárek fenyklový, babočka admirál)Přidal: sheeni 19. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 879
Zhlédnuto: 3983 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Živočichové s nepravou tělní dutinouBiologie