Poruchy zemské kůry

= tektonické poruchy
vznikají působením tlakových a tahových sil, teplotou, vnitřní energií země

Vrásy

= zprohýbané vrstvy hornin, vzniklé bočním tlakem

Alternativní text

Přetržením středního ramene vznikne vrásový přesmyk - velikost: od milimetrů po stovky metrů
Barrandova skála v Praze, Budňanská skála u Karlštejna

Zlom

= přerušení horninové masy působením tahu a tlaku -> pohyb ker (hornin)
dolů - pokles = příkopová propadlina - přesouváním jedné kry přes druhou = kerní přesmyk
nahoru - zdvih = kerné pohoří - Krkonoše, Orlické hory
Přidal: Tonda 6. 2. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 77
Zhlédnuto: 4880 krát