Usazené horniny

vznikají usazováním – sedimentací – všude na povrchu

dělí se na úlomkovité, organogení, chemické

 

Úlomkovité

vznikají přenášením a usazováním úlomků hornin a nerostů (drobné se přenášejí na delší vzdálenost)

zpočátku jsou sypké – neslepené

později stmelení jílem nebo uhličitanem vápenatým

Štěrk

sypký

z větších zaoblených úlomků – v řekách a jezerech

těží se na beton

Slepenec

vzniká stmelením štěrku

výskyt: Brdská vysočina, Česká křídová pánev

Písek

z menších úlomků křemene, slídy

je přenášen vodou a větrem

využití: stavebnictví, sklářství, přírodní filtr

Pískovec

vzniká stmelením písku

výskyt: Labské pískovce, Český ráj, Kokořínsko

využití: stavebnictví

Křemenec

obsahuje křemenná zrna, křemenný tmel

Arkóza

obsahuje křemenná a živcovská zrna

Droba

obsahuje různé nerosty

 

Jemnozrné a jílové

Spraše

jsou jemné – přenášené větrem

sypká světlá hornina

obsahuje křemen, živec, jíl

na nich jsou úrodné půdy – černozemě

Hlíny

vznik ze zvětralin – nepřemisťují se

Jíl

jsou to nejjemnější částice

na dnech moří, jezer a řek

výskyt: Krušné hory, jižní Morava

využití: cihlářství, keramika

Jílovce

vznik zpevňováním jílu

v České tabuli

s uhličitanem vápenatým – Slínovce

odlučuje se podle vrstev – Opuka

využití: stavební kámen

 

Organogení

Vznik usazováním odumřelých těl rostlin a živočichů (schránky a kostry)

Vápenec

Na dnech moří a oceánů – hromaděním vápenatých schránek

Obsahuje kalcit

Je světle šedý

Tvoří krasové útvary

Dolomit

Obsahuje kalcit a dolomit

Výskyt: Rakousko – Dolomit, severní Itálie

Hořlavé organogení usazeniny

Rašelina

vzniká hromaděním odumřelého mechu rašeliníku, bez přístupu vzduchu – na rovinách

výskyt: Šumava, Krkonoše

využití: zúrodnění půdy, lázně, palivo

Uhlí

vznik – zuhelňováním rostlin bez vzduchu

využití: zdroj energie, chemická surovina

černé uhlí – z mladších obdobích prvohor, z kapraďorostů – Ostravsko,Kladensko

hnědé uhlí – mladší třetihory, z jehličnatých stromů, méně kvalitní – méně uhlíku

Uhlovodíky

vznik: z mikroorganismů, které se ukládali na dnech moří bez přístupu vzduchu – tlakem, teplotou, činností bakterií

tekuté: ropa

pevné: asfalt a zemní vosk

plynné: zemní plyn

využití: v chemickém průmyslu, zdroj energie

 

Chemické

ve vodě

Traventin

je to pórovitá hornina

výskyt: ve vápencových oblastech

využití: obkladový kámen

Přidal: Tonda 31. 12. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 718
Zhlédnuto: 7508 krát