Antická literatura


 

Antická literatura

- literatura starověkého Řecka a Říma

- základ evropské vzdělanosti

- dodnes inspirační zdroj

Řecká literatura

období archaické – do 6st.př.n.l.
Homér – Ilias – Odyssear = téma trojské války
Psaná ve verších
Anakréónská lyrika – o víně, ženách o zpěvu
Sapfó – básně, které byli přednášeny za doprovodu lyry
Ezop – bajka – vyjadřuje lidovou moudrost

období attické – 5-4st.př.n.l.
- vrchol řecké otrokářské demokracie,rozkvět Athén.
tragédie – Aischylos -spor mezi člověkem a bohem (např. Oresteia – povinen
pomstít smrt svého otce
Sofokles – Antigona, Král Odikus
Euripédes – Medea, Elektra
Psaná ve verších, jednota času, místa a děje.
komedie – Aristofanes – Jezdci, Mír, Žáby
- řešení aktuální politické otázky, názory, kritika, přetvářky, podlost apod.
hystorická próza – vznik dějepisectví
- rozvoj filozofie – Platón, Aristotéles

období helénistické – 4-1.st.př.n.l.
- po dobití Řecka, Alexandrem Makedónským
- rozvoj vědecké vědy, rozvoj nové komedie

Římská literatura

období archaické – od 3-5st.př.n.l.
komedie – Platus – komedie o hrnci (o lakomci)
Lišák pseudolus (o prohnaném otrokovi)

vrcholné období – zlatý věk - 1st.př.n.l.
řečnictví – Cicero – období občanských válek – politické řeči, dopisy
paměti – Ceasar – zápisky o válce gálské
lyrika – Catulus – milostná poezie
Vergilius – Zpěvy pastýřské, Zpěvy rolnické – z vesnického prostředí,
obdiv a láska k venkovu, rodné zemi
Aeneis – na oslavu Augustova rodu
Horatius – satira, píseň, lyrika
Ovidius – milostná poezie – Umění milovat
mytologická poezie – Proměny

stříbrný věk – literatura doby císařské 1st.př.n.l
satira – Martilis, Iuvenalis
filozofie – SENEKA – o duševním klidu
historie – Taitus

období úpadku – 2st.př.n.l.
Markus Aurélius – hovory k sobě
Přidal: alexandra 3. 11. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 358
Zhlédnuto: 3289 krát