< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Krize Římského císařstvíZánik Západořímské říšeDějepis

Evropa v době římské

1. stol. n. l. - začali Germáni vytlačovat Kelty

Germáni

Žili v rodové společnosti, měli kmenová zřízení

Hlavní zdroj obživy: zemědělství, chov dobytka a od Keltů převzali řemesla - naučili se pracovávat železo a hrnčířství

Náboženské zvyklosti: uctívali mnoho bohů, uctívali přírodní božstva

mrtví jsou spalováni - jsou pohřbíváni v hliněných nádobách s různými předměty, ale bohatí nejsou spalováni, ale jsou pohřbíváni s výbavou

v 1. Století n. l.  se dostávají  do konfliktu s Římany

část Germánů pronikla na římské území a převzala jejich zvyklosti

Germáni zakládají kmenové svazy

375 n. l. - vpadl do Evropy turkotatarský kmen Hunové - vůdce Attila

Vpád Hunů zapříčinil stěhování národů - Germáni ustupují na západ a zvyšují tlak na Řím

451 n. l. - došlo k bitvě na katalánských polích - Hunové proti Římanům a hunové jsou poraženi

Přidal: Tonda 7. 8. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 198
Zhlédnuto: 3067 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Krize Římského císařstvíZánik Západořímské říšeDějepis