Střední Evropa v době železné

Starší doba železná (800 - 400 př. n. l. )

Znalost zpracovávání železa přichází z Balkánu

Bohatá naleziště železné rudy

Vyrábí se: zbraně, zemědělské nástroje (horší podmínky pro zemědělství)

Rozvoj - chovu dobytka

- obchodu - ovládli kmenový náčelníci

Předmět obchodu - železo

- otroci

- potraviny

- zbraně

- sůl

Sídla náčelníků: hradiště

Nejdůležitější hradiště: Bylany, Platenice

Mladší doba železná ( 400 - 100 př. n. l. )

Střední Evropa je osídlena Kelty

U nás Bójové => Bojahena => Bohemia

České Lhotice, Strodonice, Závist

Keltská hradiště - opidia

Dobří válečníci

Důležité postavení ve společnosti - druidové ( kněží, lékaři, věštci)

Nepoužívali písmo - napsané slovo považovali za mrtvé

V 1. stol. př. n. l. - příchod Germánů - vyhnali Kelty, prodloužili dobu pravěku

Přidal: Tonda 21. 7. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 234
Zhlédnuto: 2896 krát