Karel Čapek

Karel Čapek (9.1. 1890 - 25.12. 1938)

- narodil se v Malých Svatoňovicích (dnes je zde Muzeum bratří Čapků) Velký vliv na něj měl tatínek - lékař (píše o něm v mnoha dílech) a babička Novotná (pohádky, vztah k české řeči), studoval gymnázium v Hradsi Králové, pokračoval v Brně a maturoval v Praze, kam se po onemocnění otce přestěhovala celá rodina, studoval FF, dějiny výtv. umění a estetiky, pro vadu páteře nemusel na frontu, založil pražskou bopočku mezinárodního PEM klubu a stal prvním předsedou, dramaturg Vin.divadla, redaktor Národních listů

Dílo : 1.období - (do r. 1920)

Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada - společně s Josefem, krajina Čapkova dětství, okouzlení světem, ale i strach z techniky

Boží muka - soubor povídek, Šlépěj

Loupežník - lyrické drama, oslava mládí a lásky, mládí vítězí nad životní zkušeností a opatrností

Francouzská poezie nové doby - překlady slavných básníků....předmluvva od V. Nezvala

2. období (1921-1927) - vznikají románové a dramatické utopie (problém techniky a vynálezů, varování před zneužitím) utopie má líčit dokonalé společenské poměry v pomyslné zemi

R.U.R. - Rossums Univerzal Robots - slovo robot od Josefa, jedna z nejnám. her na světě, krátce po premiéře se hrála v mnoha ev. zemích i v NY a Tokiu, děj se odehrává po r.1932, autor vyjadřuje obavy o budoucnost lidstva, obavy z přeceňování techniky, varuje před jejích zneužitím, námět byl velmi aktuální - válka ukázala jak technika pomáhá, ale především zabíjí. Struktura : hrdinové zastupují lidstvo obecně, mají symbolickou hodnotu vyjádřenou jmény: Rossum - rozum přivede zkázu, Domin - dominus - pán, Bůh, Helena - symbol.krásy a lásky - už od Homéra, Alquist - obyč. člověk, stává se nositelem lidství, prosazuje humanitu proti technice. Čapek vyjadřuje protest proti zmechanizování života a odlidštění člověka, chtěl prý napsat komedii o vědě, kde se lidské výtvory vymknou člověku z rukou a začnou ho ovládat. R.U.R. je spíše antiutopie - podává pesimis. obraz lidské budoucnosti v přetechnizovaném světě.

Ze života hmyzu - (napsal společně s Josefem) - tulák se zlobí na lidi, pozoruje hmyz a přirovnává jej k lidem, 3dějství. 1.dějství - motýli, přelétaví, nevěrní, 2. chrobáci - valí si svoji kuličnu, touží pouze po majetku, 3. mravenci - pracují pro všechny, ale i bojují mezi sebou. Epilog - závěr - život a smrt, jepice opěvují život, ale velmi brzy umírají (i kukla, která hlásá, že se narodí něco lepšího, ale zase se narodí jepice) V závěru tulák umírá, těší se na něj slimáci, nový závěr - tulák nachází práci u dřevorubců - záchrana člověka je v práci.

Věc Makropulos - drama pojednávající o dlouhověkosti, na krásné zpěvačce Emilii Marty (Elina Makropulos) její otec, lékař u Rudolfa II., vyzkoušel elixír dlouhověkosti, E.M. zjistí, že smrt k životu patří a recept na dlouhověkost zničí

Adam stvořitel - společná hra

Romány: Továrna na absolutno, Krakatit - varování před zneužitím techniky, ing.Prokop objeví výbušninu a dá jí jméno Krakatit, při práci je raněn a v horečkách se setkává s dávným přítelem Tomešem, kterému vzorec výroby prozradí. Prokop se setkává s různými lidmi, kteří po něm chtějí vynález, dokonce je zadržován na zámku, k útěku mu pomůže princezna Vile. V Itálii potkává anarchisty, kteří již Krakatit ukradli Tomešovi a chtějí zničit svět. Dochází k výbuchu, je zničeno široké okolí a zasažen i Prokop. Když se vzbudí, potkává stařečka, který mu kukátkem ukazuje zničený svět a vysvětluje mu, že smysl života je v drobné práci a ne ve velkolepých činech.

Struktura: román je o odpovědnosti za vl. činy, je to román utopický, existenciální i milostný. Dějem připomíná pop. lit., jsou zde dobrod. i detek. prvky i červená knihovna. Čapek varuje před zneužitím techniky, moci i před hrozbou tot. systémů.

3. období - přelom 20. a 30. let - vznikají sloupky, fejetony a drobné prózy

Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever - i dnes slouží as průvodce, doprovázeno vl.kresbami

Zahradníkův rok , Jak se co dělá (noviny, film, divadlo)

Devatero pohádek (Lotrando a Zubejda), Dášeňka čili život štěněte, Měl jsem psa a kočku

Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy - povídka Básník - poznal auto podle 235, velmi originální povídky, mnohé z nich jsou detektivky, vyšetřuje komisař Mejzlík, pachatelé jsou recidivisté, lidé bohatí i chudí, zoufalí. Příběhy jsou líčeny vážně i s nadsázkou

4. období - vzniká neotická trilogie, vyvrací představy, že je jen jedinná absolutní pravda ( NEOTIKA = nauka o hranicích poznání ) Romány jsou ovlivněny pragmatismem - je tolik pravd, z kolika úhlů je možné se na věc dívat. Pravdivé je to, co je pro člověka užitečné a prospěšné. KČ vyjadřuje názor, že poznání je relativní, každý člověk má jiné zkušenosti i pohled na svět. Vítězí víra v pozitivní hodnoty a v možnost komunikace s druhým

Hordubal => baladický příběh, Jurak Hordubal se po 8 letech vrací z Ameriky s pěnězi (děj se odehrává na Podkarpatské Rusi - podle skutečné události) Manželka Polana mu je nevěrná s čeledínem Štěpánem, dcerka Hafie se ho bojí. V rodině jsou velmi napjaté vztahy - rvačka, vyhnání čeledína, zrušení zásnub s Hafií, zápal plic. H. je zavražděn, Polana a čeledín jsou vinni.

Struktura: děj má 3 části - různé podledy na příběh, 1) Hordubalův - osobní prohra, 2) policejní vyšetřování, 3) zápis soudního přelíčení. Prvky realistické (popisyy prostředí a osob) a prsychologické vnitřní monology a úvahy. 2 styly - citová výpověď H, neosobní vyšeetřování četníků. 2 žánry - balada, detektivní román. Autor vyjadřuje skepsi nad nemožností poznání.

Povětroň - o těžce zraněném letci, umírajícím v nemocnici na Antilských ostrovech, přemýšlí 3 lidé. Ošetřovatelka - napoznal svoji matku s otcem si nerozuměl, zamiloval se do dívky, opustil ji, opět se k ní těžce nemocný vrací - havárie letadla. Jasnovidec - nepoznal matku, s otcem si nerozuměl, jako chemik učiní význ. objev, který se nerealizoval, utíká na Antily, své vzorce objeví v odborné publikaci, spěchá domů a při návratu se zřítí. Básník - na Kubě při zranění přišel o paměť, je zachráněn obchodníkem u kterého našel práci i lásku, touží po bohatství, nedaří se mu v práci, když se mu vrátí pamět spěchá domů. Po letchově smrti vyjde najevo, že to byl Kubánec, který cestoval soukromým letadlem do Evropy

Obyčejný život - železniční úředník píše před srmtí paměti, původně si myslí, že vedl obyč. život, ale při hlubším přemýšlení, přichází k jiným závěrům

5. období - 2.polovina 30.let - období je ovlivněno hrozbou války, Čapek se staví na stranu demokracie a míru

Hovory s TGM - 3.dílný soubor, dokonalé vystižení Masarykových názorů a myšlenek

Matka - drama, inspirace od manželky (článek o zabíjení dětí v Občanské válce ve Španělsku), matka prožívá velmi smutný život - manžel padl v Africe, syn Ondřej lékař zemřel v tropech, Jiří havaroval v letadle, Petr zastřelen v Ob.válce a zabit i fašista Kornel. Žije ve strém pokoji, má strach o nejmladšího Tonyho, ale když slyší, že ve válce jsou zabíjeny děti dává Tonymu pušku a posílá ho bojovat. Smyslem hry je varování před fašismem, před hrozbou války a výzva k obraně vlasti

Bílá nemoc - drama, dr. Galén (pacifista) - léčí bílou nemoc, baron Krug (zbrojař) zemře a Maršál (touží po válce)

Válka s mloky - román, varování před fašismem a válkou, děj se odehrává v různých částech světa, kapitán Vantoch objevil obrovské mloky, naučil je pracovat - získávat perly. Postupně zvládli i další práce, doporučil je i známému Bondymu, místoředsedovi svazu průmyslníků. Mloci jsou rozmísťování po celém světě as levná prac. síla. Byli pro ně zřizovány školy...Německo mělo mloky čisté norbické rasy, ostatní pro ně byli degenerované odrůdy. Mloků přibývalo, potřebují životní prostor - výbuchy zvětšují prostředí. Mloci již nechtějí pracovat pro lidi, ale touží lidstvo ovládnout, objevují se i v Praze, v závěru románu se mloci rozhádají, jejich jednota se rozpadá - lidé snad bodou zachráněni. Součástí románu jsou i novinové články, rozhovory a ankety

První parta - román o záchraně horníků

Život a dílo skladatele Foltýna - nedokončený román

Kniha apokryfů - vznikali 20let, krátké příběhy se zajímanou pointou, převyprávěl příběhy z Bible, z antické mytologie, ze světových dějin a literatury

O bratrech Č.vznikla řada děl (286)

Josef Čapek (1887-1945)

- narodil se v Hronově, malíř, básník, prozaik, dramatik a kritik, jenda z nejvšestranějších osobností meziválečné kultury, absolvoval tkalcovskou školu, uměleckou průmyslovku, je spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců a Tvrdošijních, zabýval se i knižní grafikou a scénickým výtvarnictvím, 1.9. 39 zatčen, prošel několika koncen. tábory, zemřel na tyfus v Bergen Belzenu

dílo : Společně s bratrem : ..

Lelio - inspiroval se 1.sv. válkou, povídky zachycují vniřní stavy člověka, pocity úzkosti a beznaděje vyvolané válkou, jsou zde prvky expresionismu, pozitivní hodnotou byl vznik Československa

Stín kapradiny - baladický příběh dvou mladých pytláků, kteří zabili hajného, svědka jejich činů, utíkají před spravedlností a dopouštějí se dalších zločinů, jeden zastřelen, druhý sebevražda, úvahy o životě a smrti, výtvarné cítění využil při líčení lesních krás, které odrážely pocity pronásledovaných mužů

Povídání o pejskovi a kočičce, Knihy o umění
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1466
Zhlédnuto: 5431 krát