klasicismus


 

1)+2) Klasicismus-příklon k antice, důraz na jasnost, uměřenost, harmonii, potřeba řádu, napodobení přírody, příroda je poměřována s rozumem, jasnost a pravidelnost. Představitelé-Pierre Cornaile-Cid, Moliere-Tartuffe.

Osvícenství-důvěra ve vlastní rozum, doba optimismu, vznik encyklopedii, rozchází se cesty vědy a poezie, pomocí rozumu se člověk osvobodí od nespravedlností, strachu... Sl.př.Voltaire-Candide, Denis Diderot-Jakub fatalista a jeho pán.

Sentimentalismus-v popředí je konkrétní jedinec, hrdinové jsou na okraji společnosti, znaky-přecitlivělost, hrdinové musí osvědčit svoji ctnost, román v dopisech.. Sl.př.Rousee-Emil čili o výchově, Prévost de Exils-Příběh rytíře de Griesex a Manon Lescaut.

Preromantismus- kritický postoj k soudovému světu, hledání nového ideálu, svoboda, člověk se nemá řídit jenom rozumem.

3) vývojový román-zachycuje život a názorové zrání člověka hledajícího smysl své existence, na rozdíl od osvíceneckého výchovného románu klade důraz na formování hlavního hrdiny v konkrétních situacích.... Henry Fielding-Tom Jones, J.W.Goethe-Faust

4)vrcholný sentimentalistický román-Samuel Richardson-Clarisa-měšťanská dívka je rodinou talčená do sňatku s mužem, kterého nemilue, hledá ochranu u šlechtice který se jí dříve dvořil. Ten je veden chutí po pomstě zato že dívčina rodina ho předtím odmítla a dívku svede. Ponížená morálně nezlomená dívka se rozhodne zemřít, hrdě odmítne i nbídku od šlechtice k sňatku. Ten taky zemře.

5) Gotický román-ve druhé polovině 18stol vyrůstá z dobového zájmu o středověk jako dobu tajemna, temných a ušlechtilých vášní.

6) hřbitovní poezie- Thomas Grayne-Elegie na vesnickém hřbitově- smutné zamyšlení nad životy bezejmených řadídí se k proudu hřbitovní poezei

7)Ossianovi básně-vyprávějí o slavných činech spojených s dojím tažením skotského krále Fingala do Irska. Dějově prosté, záměrně torzovité příběhy psané jednoduchými verši, výrazná scénárie a pochmurná atmosféra.

8)Fridrich Sciler- Loupežníci-ziskuchtivý a krutý Franc usiluje o rodový majetek a o Amálii, dívku svého bratra Karla. Svými intrikami způsobí, že karel ztratí důvěru otce a opustí rodný dům. Stane se velitelem loupežnícké bandy. Franc uvězní otce. Karel se po čase rozhodne bratrovu zvůli zastavit rozvrat osudů však pokračuje. Umírá otec, amílei a Franc. jako hledaný loupežník se rozhodne přijmout trest vydává se hledat zchudlého člověka, kterému by vypsaná odměna ulehčila život. Ùkllady a láska-šlechtic Ferdinand jedná násilnicky. Ačkoli miluje měšťanskou dívku Lízu a odmítá sňatek se ženou, kterou mu vybral otec, nechá se přesvědčit, že ho Líza zradila a rozhodne o její smrti. Valdštejn, Vilém Tell.

J.W.Goethe-Utrpení mladého Werthera- mladý muž prochází hlubokou krizi se zamiluje do snoubenky svého přítele a navzdory snaze smířit se stím, že vztah nemůže dojít naplnění není schopen svoje city překonat. Naráži na nepřekonatelné překážky a při pokusu o společenské i profesní uplatnění se zastřelí. Prométheus, Torguato Tasso-konflikt básníka a dvořana. Vilém Meister, léta učednická, Vilém Meister léta tovaryšská- dvoudílný román vypráví o životní cestě chlapce z kupecké rodiny. Uhranut divadlem putuje vilém s kočovnou společností s touhou rozvíjet konvenze umělecké i společenské. Jak však hlouběji poznává svět léčí se z iluze o divadelním umění, mění se v praktického člověka schopného sledovat nejen individuální zájem. Faust-se svým životem nespokojený učenec se stává aktérem sázky mezi Stvořitelem a Mefistotelem, ve které se má ukázat hodnotu člověka. Mefistoteles plní faustovi všechna přání s podmínkou že pokud dosáhne stavu naprosté spokojenosti ztratí svoji duši. Faust prožije léta nabitá city, událostmi i trgédiemi. Mefistotos ho omladí, poskytne mu zábavu a seznámí ho s Markétkou. Jejich vztah přeroste ve velkou lásku, která končí neštěstím-smrt dívčiny matky, bratra a dítěte. Faust hnán výčitkami svědomí se dostane do vězení za dívkou která zde očekává trest, její beznaděj a rozčarování mužem, kterého milovala, jsou tak veliké, že Fausta odmítá a tím unikl posmrtnému zatracení. Druhý díl se Faust ocitá na císařském dvoře v Mezopotámii, kde okusí požitky slávy a moci. Stane se císařovým oblíbencem protože vynalezem papírové peněz záchrání říši před krachem, je mu dopřáno vyvolat z říše mrtvých nejkrásnější ženu antiky-Helenu-a sblížit se s ní. Po smrti jejich syna Euforiona se vrací ke dvoru, pomůže císaři ve válce a za odměnu si vyžádá kus bažiny , aby se zde mohli usadit lidé a vytvořit společenství. Zestárlý a osleplý Faust nachází smysl života v činech prospěšných všem. Obelstěn ďáblem vysloví větu, na kterou čekal Mefistoteles, jeho vyjádření je upřímné a čistéa andělé nedovolí pekelným mocnostem uchvátit jeho duši. V ráji se setkává s Markétou.
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 779
Zhlédnuto: 3226 krát