národní obrození


 

Národní obrození-úsilí o vytvoření nového spisovného jazyka a literatury, snaha o vytvoření novodobého jazyka. Od cílů kulturnich k politickým.

Periodozace-a) období 80-90léta 18 stol.období osvícenství a klasicismu, období obranné. Bohuslav Balbín-Obrana jazyka slovanského zvláště českého, Karel Ignác Thám-Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům, Josef Dobrovský-Základy jazyka staroslovanského, Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník, František Martin Pelcl-Nová kronika česká b) období 1-3desetiletí 19stol.preromantismus. c) 30léta 19stol.-1848 období romantismu a bidermaieru.

Divadlo- a) v Praze v Kotcích se hrálo německy roku 1771 první česká hra Kníže Honzík. b) v letech 1786-1789 na Koňském trhu divadlo bouda-hlavní osobnost Václav Thám-herec, režisér, pasal hry ody, překládal z NJ a z AJ-Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera. c) hrálo se iv domě u Hibernů, v nasticově divadle, bylo uvedeno něklik set českých premiér-adaptace cizích děl, frašky, komedie. Auroři-Prokop šedivý-Masné krámy, Jan Nepomuk štěpánek-Břetislav I., Obležení Prahy od Švédů. d)velmi oblíbený byl loutkař Matěj Kopecký, hrál česky, postavička kašpárka.

Rukopisy- Václav Hanka a Josef Linda. Romantismus vzbudil zájem o lidovou píseň, o národní hrdinskou etiku, ta v čechách chyběla, proto vznikli rukopisy královehradecký (RKD) a zelenohorský(RKZ). RKD-údajně nalezen 1817ve věži kostela ve Dvoře Králové, 6hrdiných a historických básní, 2lyricko-epické, údajně ze 13stol. Jaroslav aneb o velikých činech. RKZ- údajně z roku 1818 nalezen na zámku Zelená hora, anonymně poslán nejvyššímu zemskému purkrabímu-Kolovratovi. 2Neúplné básně z pohanského dávnověku-Libušin soud nad bratry Chrudošem a Štěhlavem-údajně z 9stol. Jejich objev bylo velké natčení ale i kritika. Inspirovali-Smetanu, myslbeka, alše. Zdůvodnění padělků-v 9a 13stol. Se nepsalo česky, historické nepřesnosti, chyby v pravopise, inkoust pocházel ze 19stol. Miroslav Ivanov-Tajemství RKZ, Záhada RKZ.

Co vedlo k národnímu obrození-kromě venkova se všude mluvilo německy, po zrušení nevolnictví byl velký příliv česky mluvících obyvatel do do poněmčených měst-národní obrození.

Franta Láďa Čelakovský-Slovanské národní písně (třísvazková sbírka), Mudrosloví národu slovanského v příslovýcch, Ohlas písní ruských (napodobení ruské lyriky), českých (chybí epika hrdinská, více tonů satirických a humorných)

Jan Kollár- Básně (vyjadřuje vztah k národu a k Míně), Slávy dcera (sbírka oslavující lásku k národu a slovanskou vzájemnost), Předzpěv (je psán elegickým distichem, autor se zamýšlí nad osudy slovanů,pomoc vidí ve velikém dubisku-Rusku-zárukou budoucnosti je slovanská vzájemnost. Pět zpěvů je psáno ve formě sonetů). 1. zpěv Sála-bohyně sláva naříka nad osudem slovanů a proto bohové stvoří Mínu, která básníka okouzlí a provází ho na všech cestách. 2. zpěv Labe, Rýn,Vltava básní k prochází slavnými městy dějin-Amsterdam, Bodamské jezero, Praha, Říp Vyšehrad-potkává slavné osobnosti-Žížka, Jungman. 3. zpěv Dunaj-básník navštěvuje památná místa na Slovensku a v Maďarsku. 4.zpěv Léthé-Mína popisuje slovanské nebe, kde se setkaáváse slavnými světci a umělci. 5.zpěv Acherón- Mína odcháí do pekla,kde potkává nepřátele slovanů a jezuity.

Národní obrození-úsilí o vytvoření nového spisovného jazyka a literatury, snaha o vytvoření novodobého jazyka. Od cílů kulturnich k politickým.

Periodozace-a) období 80-90léta 18 stol.období osvícenství a klasicismu, období obranné. Bohuslav Balbín-Obrana jazyka slovanského zvláště českého, Karel Ignác Thám-Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům, Josef Dobrovský-Základy jazyka staroslovanského, Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník, František Martin Pelcl-Nová kronika česká b) období 1-3desetiletí 19stol.preromantismus. c) 30léta 19stol.-1848 období romantismu a bidermaieru.

Divadlo- a) v Praze v Kotcích se hrálo německy roku 1771 první česká hra Kníže Honzík. b) v letech 1786-1789 na Koňském trhu divadlo bouda-hlavní osobnost Václav Thám-herec, režisér, pasal hry ody, překládal z NJ a z AJ-Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera. c) hrálo se iv domě u Hibernů, v nasticově divadle, bylo uvedeno něklik set českých premiér-adaptace cizích děl, frašky, komedie. Auroři-Prokop šedivý-Masné krámy, Jan Nepomuk štěpánek-Břetislav I., Obležení Prahy od Švédů. d)velmi oblíbený byl loutkař Matěj Kopecký, hrál česky, postavička kašpárka.

Rukopisy- Václav Hanka a Josef Linda. Romantismus vzbudil zájem o lidovou píseň, o národní hrdinskou etiku, ta v čechách chyběla, proto vznikli rukopisy královehradecký (RKD) a zelenohorský(RKZ). RKD-údajně nalezen 1817ve věži kostela ve Dvoře Králové, 6hrdiných a historických básní, 2lyricko-epické, údajně ze 13stol. Jaroslav aneb o velikých činech. RKZ- údajně z roku 1818 nalezen na zámku Zelená hora, anonymně poslán nejvyššímu zemskému purkrabímu-Kolovratovi. 2Neúplné básně z pohanského dávnověku-Libušin soud nad bratry Chrudošem a Štěhlavem-údajně z 9stol. Jejich objev bylo velké natčení ale i kritika. Inspirovali-Smetanu, myslbeka, alše. Zdůvodnění padělků-v 9a 13stol. Se nepsalo česky, historické nepřesnosti, chyby v pravopise, inkoust pocházel ze 19stol. Miroslav Ivanov-Tajemství RKZ, Záhada RKZ.

Co vedlo k národnímu obrození-kromě venkova se všude mluvilo německy, po zrušení nevolnictví byl velký příliv česky mluvících obyvatel do do poněmčených měst-národní obrození.

Franta Láďa Čelakovský-Slovanské národní písně (třísvazková sbírka), Mudrosloví národu slovanského v příslovýcch, Ohlas písní ruských (napodobení ruské lyriky), českých (chybí epika hrdinská, více tonů satirických a humorných)

Jan Kollár- Básně (vyjadřuje vztah k národu a k Míně), Slávy dcera (sbírka oslavující lásku k národu a slovanskou vzájemnost), Předzpěv (je psán elegickým distichem, autor se zamýšlí nad osudy slovanů,pomoc vidí ve velikém dubisku-Rusku-zárukou budoucnosti je slovanská vzájemnost. Pět zpěvů je psáno ve formě sonetů). 1. zpěv Sála-bohyně sláva naříka nad osudem slovanů a proto bohové stvoří Mínu, která básníka okouzlí a provází ho na všech cestách. 2. zpěv Labe, Rýn,Vltava básní k prochází slavnými městy dějin-Amsterdam, Bodamské jezero, Praha, Říp Vyšehrad-potkává slavné osobnosti-Žížka, Jungman. 3. zpěv Dunaj-básník navštěvuje památná místa na Slovensku a v Maďarsku. 4.zpěv Léthé-Mína popisuje slovanské nebe, kde se setkaáváse slavnými světci a umělci. 5.zpěv Acherón- Mína odcháí do pekla,kde potkává nepřátele slovanů a jezuity.

Národní obrození-úsilí o vytvoření nového spisovného jazyka a literatury, snaha o vytvoření novodobého jazyka. Od cílů kulturnich k politickým.

Periodozace-a) období 80-90léta 18 stol.období osvícenství a klasicismu, období obranné. Bohuslav Balbín-Obrana jazyka slovanského zvláště českého, Karel Ignác Thám-Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům, Josef Dobrovský-Základy jazyka staroslovanského, Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník, František Martin Pelcl-Nová kronika česká b) období 1-3desetiletí 19stol.preromantismus. c) 30léta 19stol.-1848 období romantismu a bidermaieru.

Divadlo- a) v Praze v Kotcích se hrálo německy roku 1771 první česká hra Kníže Honzík. b) v letech 1786-1789 na Koňském trhu divadlo bouda-hlavní osobnost Václav Thám-herec, režisér, pasal hry ody, překládal z NJ a z AJ-Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera. c) hrálo se iv domě u Hibernů, v nasticově divadle, bylo uvedeno něklik set českých premiér-adaptace cizích děl, frašky, komedie. Auroři-Prokop šedivý-Masné krámy, Jan Nepomuk štěpánek-Břetislav I., Obležení Prahy od Švédů. d)velmi oblíbený byl loutkař Matěj Kopecký, hrál česky, postavička kašpárka.

Rukopisy- Václav Hanka a Josef Linda. Romantismus vzbudil zájem o lidovou píseň, o národní hrdinskou etiku, ta v čechách chyběla, proto vznikli rukopisy královehradecký (RKD) a zelenohorský(RKZ). RKD-údajně nalezen 1817ve věži kostela ve Dvoře Králové, 6hrdiných a historických básní, 2lyricko-epické, údajně ze 13stol. Jaroslav aneb o velikých činech. RKZ- údajně z roku 1818 nalezen na zámku Zelená hora, anonymně poslán nejvyššímu zemskému purkrabímu-Kolovratovi. 2Neúplné básně z pohanského dávnověku-Libušin soud nad bratry Chrudošem a Štěhlavem-údajně z 9stol. Jejich objev bylo velké natčení ale i kritika. Inspirovali-Smetanu, myslbeka, alše. Zdůvodnění padělků-v 9a 13stol. Se nepsalo česky, historické nepřesnosti, chyby v pravopise, inkoust pocházel ze 19stol. Miroslav Ivanov-Tajemství RKZ, Záhada RKZ.

Co vedlo k národnímu obrození-kromě venkova se všude mluvilo německy, po zrušení nevolnictví byl velký příliv česky mluvících obyvatel do do poněmčených měst-národní obrození.

Franta Láďa Čelakovský-Slovanské národní písně (třísvazková sbírka), Mudrosloví národu slovanského v příslovýcch, Ohlas písní ruských (napodobení ruské lyriky), českých (chybí epika hrdinská, více tonů satirických a humorných)

Jan Kollár- Básně (vyjadřuje vztah k národu a k Míně), Slávy dcera (sbírka oslavující lásku k národu a slovanskou vzájemnost), Předzpěv (je psán elegickým distichem, autor se zamýšlí nad osudy slovanů,pomoc vidí ve velikém dubisku-Rusku-zárukou budoucnosti je slovanská vzájemnost. Pět zpěvů je psáno ve formě sonetů). 1. zpěv Sála-bohyně sláva naříka nad osudem slovanů a proto bohové stvoří Mínu, která básníka okouzlí a provází ho na všech cestách. 2. zpěv Labe, Rýn,Vltava básní k prochází slavnými městy dějin-Amsterdam, Bodamské jezero, Praha, Říp Vyšehrad-potkává slavné osobnosti-Žížka, Jungman. 3. zpěv Dunaj-básník navštěvuje památná místa na Slovensku a v Maďarsku. 4.zpěv Léthé-Mína popisuje slovanské nebe, kde se setkaáváse slavnými světci a umělci. 5.zpěv Acherón- Mína odcháí do pekla,kde potkává nepřátele slovanů a jezuity.

Národní obrození-úsilí o vytvoření nového spisovného jazyka a literatury, snaha o vytvoření novodobého jazyka. Od cílů kulturnich k politickým.

Periodozace-a) období 80-90léta 18 stol.období osvícenství a klasicismu, období obranné. Bohuslav Balbín-Obrana jazyka slovanského zvláště českého, Karel Ignác Thám-Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhovačům, Josef Dobrovský-Základy jazyka staroslovanského, Dějiny českého jazyka a literatury, Zevrubná mluvnice jazyka českého, Německo-český slovník, František Martin Pelcl-Nová kronika česká b) období 1-3desetiletí 19stol.preromantismus. c) 30léta 19stol.-1848 období romantismu a bidermaieru.

Divadlo- a) v Praze v Kotcích se hrálo německy roku 1771 první česká hra Kníže Honzík. b) v letech 1786-1789 na Koňském trhu divadlo bouda-hlavní osobnost Václav Thám-herec, režisér, pasal hry ody, překládal z NJ a z AJ-Břetislav a Jitka aneb únos z kláštera. c) hrálo se iv domě u Hibernů, v nasticově divadle, bylo uvedeno něklik set českých premiér-adaptace cizích děl, frašky, komedie. Auroři-Prokop šedivý-Masné krámy, Jan Nepomuk štěpánek-Břetislav I., Obležení Prahy od Švédů. d)velmi oblíbený byl loutkař Matěj Kopecký, hrál česky, postavička kašpárka.

Rukopisy- Václav Hanka a Josef Linda. Romantismus vzbudil zájem o lidovou píseň, o národní hrdinskou etiku, ta v čechách chyběla, proto vznikli rukopisy královehradecký (RKD) a zelenohorský(RKZ). RKD-údajně nalezen 1817ve věži kostela ve Dvoře Králové, 6hrdiných a historických básní, 2lyricko-epické, údajně ze 13stol. Jaroslav aneb o velikých činech. RKZ- údajně z roku 1818 nalezen na zámku Zelená hora, anonymně poslán nejvyššímu zemskému purkrabímu-Kolovratovi. 2Neúplné básně z pohanského dávnověku-Libušin soud nad bratry Chrudošem a Štěhlavem-údajně z 9stol. Jejich objev bylo velké natčení ale i kritika. Inspirovali-Smetanu, myslbeka, alše. Zdůvodnění padělků-v 9a 13stol. Se nepsalo česky, historické nepřesnosti, chyby v pravopise, inkoust pocházel ze 19stol. Miroslav Ivanov-Tajemství RKZ, Záhada RKZ.

Co vedlo k národnímu obrození-kromě venkova se všude mluvilo německy, po zrušení nevolnictví byl velký příliv česky mluvících obyvatel do do poněmčených měst-národní obrození.

František Ladislav Čelakovský-Slovanské národní písně (třísvazková sbírka), Mudrosloví národu slovanského v příslovýcch, Ohlas písní ruských (napodobení ruské lyriky), českých (chybí epika hrdinská, více tonů satirických a humorných)

Jan Kollár- Básně (vyjadřuje vztah k národu a k Míně), Slávy dcera (sbírka oslavující lásku k národu a slovanskou vzájemnost), Předzpěv (je psán elegickým distichem, autor se zamýšlí nad osudy slovanů,pomoc vidí ve velikém dubisku-Rusku-zárukou budoucnosti je slovanská vzájemnost. Pět zpěvů je psáno ve formě sonetů). 1. zpěv Sála-bohyně sláva naříka nad osudem slovanů a proto bohové stvoří Mínu, která básníka okouzlí a provází ho na všech cestách. 2. zpěv Labe, Rýn,Vltava básní k prochází slavnými městy dějin-Amsterdam, Bodamské jezero, Praha, Říp Vyšehrad-potkává slavné osobnosti-Žížka, Jungman. 3. zpěv Dunaj-básník navštěvuje památná místa na Slovensku a v Maďarsku. 4.zpěv Léthé-Mína popisuje slovanské nebe, kde se setkaáváse slavnými světci a umělci. 5.zpěv Acherón- Mína odcháí do pekla,kde potkává nepřátele slovanů a jezuity.
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2075
Zhlédnuto: 5848 krát