růst rostlin


 

Růst rostlin: nezvratné přibývání rostliny spojené s dělením buněk, zvětšováním buněk a jejich diferenciací. 3 růstové fáze:a)embryonální-dochází k neustálým dělením buněk a zvětšování počtu b)prodlužovací-roste objem buňky,vznikají velké centrální vakuoly,bun.stěny se rozpínají a roste jejich vakuola c)diferenciační-buňky získávají stavební i funkční specializaci. Embryonální fáze trvá déle než prodlužovací,např pupeny se embrynálně zakládají 20 měsíců ale na jaře se rozvinou za dva týdny. Faktory růstu: a) vnější-teplota, světlo, výživa, H2O b) vnitřní-rostlinné hormony. Teplota= pro každý druh rostliny je možno stanovit 3důležité body teploty 1)minimum-rostlina začíná růst, 2)optimum-růst je nejlepší, 3)maximum-růst se zastavuje. Podle výše optima jsou rostliny teplobitné a chladnobitné. Světlo- nutné pro fotosyntézu, ve tmě rostliny spotřebovávají látky vytvořené fotosyntézou, ve tmě dochází k ETIOLIZACI-lodyžní články se prodlužují a listy zakrňují. Živiny+H2O: nezbytné k vakuolizaci buněk, nedostatek živin vede k zakrnění růstu. Rostlinné hormony:a)inhibitory-zpomalují růst-kys.abscisová, fenolické látky b)stimulátory-vypuzují růst-auxiny, cytokininy, gibereliny.

Vývoj rostlin:=ontogenéze. Je to fáze od vzniku zygoty až do smrti rostliny, je charakterizován kvalitativními změnami ve stavbě látkové výměně... fáze vývoje a)embrionální-od vzniku zygoty do dozrání semene b)vegetativní-začíná klíčením semene ovlivňují fytohormony c)dospělost-tvoří se pohlavní buňky d)stárnutí-odumírání orgánů převažují katabolické jevy. Životní cyklus:efemery-celá vývoj trvá několik týdnů, ozimy-na podzim vyklíčí na jaře roste, jednoleté-v jednom roce stihnou všechno, dvouleté-1rok kořen,stonek list 2rok květ a smrt, trvalky-více vegetativních období.

Pohyby rostlin: rostliny jsou ddráždivé, reagují na podněty ze svého okolí. Pohyby a) fyzikílní-konají živé i odumřelé části rostlin b)vitální-konají jen živé části rostlin. Fyzikální :a) hygroskopické-založeny na bobtnání bu.stěny různých částí rostlin b) mrštivé-založeny na kohezy molekul H2O, dochází k nim při otevírání výtrusnin. Vitální-a)taxe-lokomoční pohyby (pohyby z místa an místo pomocí bičíků a brv), jednobuněčné rostliny fototaxe=pohyb ke zdroji světla. b)tropiny-ohybové pohyby, pohyby vyvolané jednostraným podnětem ke zdroji podráždění.př.geotropismus-vyvolaný zemskou přitažlivostí, fototropismus-vlivem světla 1 )kladný-stonek list 2)záporný-kořen. Nasite-směr pohybyu je závislý na směru podnětu. Nastie 1)růsové-termonastie, fotonastie 2)turgorové-a)seysmonastie(vlivem otřesů a nárazů) b)spánkové pohyby-ovlivněny střídáním dne a noci, souvisejí s rytmicností rostlin během 24hodin.
Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 387
Zhlédnuto: 4107 krát