legionářská literatura

Legionářská literatura

Ve 20.letech byla u čtenářů velmi oblíbená díla zabývající se osudem našich legionářů v Rusku. Autoři = skuteční účastníci bojů, histor. Události jsou popisovány s velkou vážností (na rozdíl J.Haška)

Rudolf Medek – básník, dramatik, učastník bitvy u Zborova 1917

Dílo: Anabáze – 5dílů, válečné události, cesta legionářů přes Sibiř do Vladivostoku po moři domů.

Jaroslav Kratochvíl – dílo: Prameny – román ze zajateckých táborů, kde legie vznikaly

Josef Kopta – dílo: Třetí rota, Třetí rota na magistrále, Třetí rota doma – postup jednotky od Zborova přes Sibiř do Vladivostoku. Hlídač č.47 – 2x zfil.

František Langer – přátelil se s Haškem a dalšími příslušníky anar. Bohémy, s Čapkama. Po 1.sv. válce se ztotožnil s masarykovsko-čap. Demokrat., působil ve vojen. Zdravotnictvu, věnoval se dramatu a divadlu, dramaturgem Vinohrad.divadla, věnoval se i próze a lit. Pro děti.

Dílo: 1) Periferie – zloděj Franci, propuštěný z vězení, zabije bohatého muže, případ je posouzen as nešťastná náhoda, F trápí výčitky svědomí a jde se udat, nikdo mu nevěří, soudce mu poradí, aby zabil úmysleně jiného čl. a nechal se odsoudit.

2) Velbloud uchem jehly, Obrácení Ferdyše Pištory, Dvaasedmdesátka – pro lidi na okraji společnosti,etické probl. Komedie

Jaroslav Hašek – narozen v Praze, po smrti otce=bída, student obchodní akademie, toulky po Čechách, Moravě, Slovensku, bankovní úředník = spisovatel, výtržnosti, bohémský zp. Života, alkohol, psal do časopisů, redaktor Světa zvířat, obchodoval se psy, přeběhl ruskou stranu, přihlásil se do českosl.legií, poté do Rudé armády, vstoupil do bolševické strany, z Ruska nová žena, usadil se v Lipnici nad Sázavou

Dílo : Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – Josef Švejk je po sarajevském atentátu na následníka rak.trůnu Ferdinanta zatčen za vlastizrádné výroky, pronesené v hospě. Když všechny přesvědčil, že byl na vojně superarbitrován pro blbost a že je „ouředním blbem“ je propuštěn. Po vypuk. Války, kt. Š. přivítá s nadšením je odveden. Ocitá se ve voj. Nemocnici, věznici. Působí as voj.sluha kuráta Katze. Poté, co ho Katz prohraje v kartách, slouží u nadporučíka Lukáše. Kvůli Š. prohřešku (ukradl psa pro něj vys.důstojníkovi), jsou oba za trest odesláni na ruskou frontu.Š.dělá další pitomosti=>dělá to nešťastné Lukáše i nadřízené. Převlečen do ruské unif.Š upadne do rak.zajetí, je souzen, trest smrti=>vyvázl.

Struktura:

Švejk je ztělesněním lidového rozumu, vtipu, humoru i vytrvalého odporu. Proti válce se brání "hloupostí", doslova vykonává příkazy nadřízených, vyvolá zmatek a tak ukazuje jejich naprostou nesmyslnost. Román nemá pevnou dějovou linii, skládá se z různých příbehů ze Švejkova života, které neustále vypráví kamarádům a důstojníkům. Nebezpečné situace zvládá v klidu a vždy si zachrání život. Postavy a příhody ukazují nesmyslnost války, zesměšňují armádu, panovnický rod i církev. Zdrojem komiky je i jazyk - hovorová čeština, vojenská hantýrka, výrazy z němčiny, maďarštiny, polštiny, vulgarismy! Hašek se inspiiroval osobními zkušenostmi. Š.nadřízení představují byrokratičnost (podle spisů měl být mrtvý) a omezenost rak-uhr. zřízení. Postavou Š. vytvořil Hašek literární typ-je to člověk váleč. doby hájící své právo na lidskost, prostomyslný dobrák i moudrý blázen. Je představitelem lidového odporu proti ponižování člověka, násilí a válce.

Další díla: 1) Májové výkřiky - parodie dekadentních veršů.

Většina jeho tvorby - satirické a humoristické povídky.

2) Črty, povídky a humoresky - povídky a reportáže z cest po R-U

3) Trampoty pana Tenkráta

4) Můj obchod se psy a jiné povídky

5) Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona

Povídky vycházejí v tzv. Dekameronech.

Vladislav Vančura – prozaik, dramatik, fil.režisér, scenárista, výt. A div.kritik,narozen v Háji u Opavy, příbuzný Jiří Mahen, studoval lékařskou fak,patřil mezi zakladatele avan.sdružení Devětsil, v kom.straně, vyloučen, zatčen a popraven. Je označován jako jazykový a stylový experimentátor-inspirace v renesanční i klasické próze - archaismy, knižní výrazy, běžný jazyk, slang, provozová řeč s lidovými prvky, neologismy i vulgarismy. Pro světovou skladbu jsou typické dlouhá souvětí, složité větné konstrukce (jako v humanismu). V dílech jsou hyperboly,, neobvyklé metafory, vynikající charakteristiky. Díla mají blízko k lyrismu moderní poezie (obdivoval poetismus)

Dílo: Rozmarné dílo - novela o třech přátelích- Antonínu Durovi, majiteli továrny, kanovníku Rochovi a majoru Hugovi. Pánové s oblibou tráví volný čas na plovárně při příjemném vyprávění a vyměňování názorů. Děj se odehrává během 3 dnů v lázeňském městečku Krokových Varech. Poklid a idylu naruší příchod provazolezce Arnoštka (ke kterému se nastěhuje Důrova žena Kateřina) s krásnou přítelkyní Annou - ta okouzlí všechny muže. Ani jeden z přátel od ní nezíská to, co chce. Po 3 dnech komedianti odjíždějí a vše zapadá do starých kolejí. Oblíbená věta : " Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. "

Struktura: Vyprávěno ve 3.osobě (er-forma), v úvodních kapitolách - uvádění čtenářů do děje, místa příběhu, představení postav. Text je členěn na kapitoly s názvem, které mají spojitost s následujícím dějem. Neobvyklé metafory, složitá souvětí, archaický jazky (výběr slov, skladka i tvarosloví) Téma cirkusu a varieté je typ. pro poetismus(=vůně dálek, neobvyklý způsob života). Dialogy a jazyková komika jsou založeny na protikladech = obřadná řeč x banální obsah výpovědi, 1.vyd. 1926 - ilustrace J.Čapka!.. Zfilmováno r 1968 - J. Menzel, R.Hrušinský

Pekař Jan Marhoul – děj se odeh.v Benešově, J.M.je člověk čistý a bezelstný. Jeho důvěřivost, nepraktičnost a láska k lidem(chudým chléb, prodával na dluh,kt.nevymáhal) způsobí, že přijde na mizinu. Stane se dělníkem v dílně,která mu dříve patřila. Jeho život ukončí smrtelná choroba.

Pole orná a válečná – muž, který jako nalezenec dostal jméno Řeka, spáchá před odchodem do války vraždu, jenž nebyl nikdy potrestán, jeho brutalitu fakticky překryje válečný chaos a násilí. Ironickou shodou náhod je Řeka, smrtelně zraněný na frontě, pohřben s mimoř. Poctami jako „neznámý voják“

Útěk do Budína - nešťastný příběh vysokoškol. studentů Jany a Tomáše, z Prahy utíkají do Budína, jsou přinuceni ke sňatku, přestávají si rozumět, Tomáš spáchá sebevraždu.

Luk královny Dorotky - 6 renesančních novel, milostná a nevěrná tématika, děvče s milencem podvedou starostlivého otce, mladá žena oklame starého manžela s milencem, zfilmováno

Konec starých časů - román, ruský emigrant kníže Megalrogov přichází na zámek poválečných zbohatlíků (pan Stoklasa)

Obrazy z dějin národa českého

Markéta Lazarová - nejvýzn. dílo, několikrát vydáno, román je oslavou nespoutaného života beze strachu, oslava lásky, hrdinství, mládí a jeho odporu proti autoritám. Pro kompozici je typ., že vypravěč čtenáře stále oslovuje, opozorňuje jej na děj i osoby. Adaptace : film Františka Vláčila s Magdou Vašariovou, nejvýzn. film české kinematografie, muzikál

Přidal: helmistr 26. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1037
Zhlédnuto: 5410 krát