Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na prověrku - druhá světová válkaDějepis

Letopočty

Pravěký vývoj lidstva

12 mil. př. n. l.
Ramapithecus
5 - 4 mil. př. n. l.
Australopithecus
3 mil. př. n. l.
Homo Habilis
2 mil. př. n. l.
Homo Erectus
400 tisíc př. n. l.
Homo Sapiens
40. tisíc př. n. l.
Homo Sapiens Sapiens
10 tisíc př. n. l.
Paleolit
10 – 7 tisíc př. n. l.
Mezolit
7 tisíc - 5200 př. n. l.
Neolit
5 200 – 3 500 př. n. l.
Eneolit
3 500 - 750 př. n. l.
Doba bronzová
750 př. n. l. - 0.
Doba železná
750 - 400 př. n. l.
Období halštatské
400 př. n. l. - 0
Období laténské
0 – 400 n. l.
Období římské

Starověké státy

Mezopotámie

3 000 – 2 350 př. n. l.
Období starosumerské
2 340 – 2 200 př. n. l.
Akkadská říše
2 200 př. n. l.
vyvrácení Akkadu Gutejci
1 900 – 1 600 př. n. l.
Starobabylonská říše
2. pol. 18. stol. př. n. l.
Chammurapi
1 500 – 1 235 př. n. l.
Středobabylonská říše
1 235 př. n. l.
Babylon dobyt Asyřany
626 - 539 př. n. l.
Novobabylonská říše
605 př. n. l.
bitva u Karchemiše
587 př. n. l.
dobytí Jeruzaléma Babylóňany
539 př. n. l.
Babylon dobyt Peršany
2 000 – 1 750 př. n. l.
Staroasyrská říše
1 350 – 1 078 př. n. l.
Středoasyrská říše
911 - 612 př. n. l.
Novoasyrská říše
612 př. n. l.
Vyplenění Ninive

Egypt

2 900 př. n. l.
Sjednocení Egypta
2 700 – 2 180 př. n. l.
Stará říše
2 040 – 1 780 př. n. l.
Nová říše
1 285 př. n. l.
bitva u Kadeše
1 270 př. n. l.
Mírová smlouva s Chetity
7 stol. př. n. l.
nadvláda Asýrie
525 př. n. l.
bitva u Pelusia
332 př. n. l.
Egypt ovládl Alexandr Makedonský
od 25 př. n. l.
Nadvláda Říma

Cheticie

1 650 – 1 450 př. n. l.
Starochetické období
1 594 př. n. l.
dobytí Babylóna
1450 – 1 200 př. n. l.
Novochetitská říše
1 285 př. n. l.
bitva u Kadeše
1 270 př. n. l.
mírová smlouva s Egyptem
1 200 př. n. l.
zničení říše mořskými národy

Frýgie, Lýdie, Médie

8. – 7. stol. př. n. l.
Frýgie
7. – 6. stol př. n. l.
Lýdie
7. – 6. stol. př. n. l.
Médie

Persie

839 př. n. l.
dobytí Babylónu
525 př. n. l.
dobytí Egypta (bitva u Pelusia)
500 př. n. l.
povstání Maloasijských Řeků
490 - 449 př. n. l.
Řecko-perské války
334 - 330 př. n. l.
Persie dobyta Alexandrem Makedonským
651
připojení území k arabskému kalifátu

Sýrie, Fénicie

3. – 2. tis. př. n. l.
město Ebla
2. tis. př. n. l.
město Mari
15. – 13. stol. př. n. l.
Město Ugarit
3. - 2. tis.př. n. l.
Fénicie
814 př. n. l.
založení Kartága

Palestina

4 000 př. n. l.
příchod Kanaanejců
13. stol. př. n. l.
pronikání Židů
1 220 př. n. l.
odchod Židů z Egypta
1 025
1. král - Saul
8. stol. př. n. l.
hnutí Proroků
722 př. n. l.
Samaří dobyto Asyřany
587 př. n. l.
dobytí Jeruzaléma Babylóňany
539 př. n. l.
návrat z babylonského zajetí
332 př. n. l.
Palestina dobyta Alexandrem Makedonským
168 př. n. l.
Makabejské povstání
63 př. n. l.
Palestina dobyta Římany
70
vyplenění Jeruzaléma
1948
vyhlášen stát Izrael

Řecko

2000 př. n. l.
1. řecká kolonizace – příchod nových kmenů
1100 - 800 př. n. l.
Nejstarší období
800 - 500 př. n. l.
Archaické období
8. – 6. stol. př. n. l.
2. řecká kolonizace
7. stol př. n. l.
období rané řecké tyranidy
7. – 6. stol. př. n. l.
období řecké tymokracie
621 př. n. l.
Drakónovy zákony
594 př. n. l.
Solónova ústava
546 př. n. l.
Pejsistratova tyranida
510 př. n. l.
Nastolení teokracie (Kleisthenovy reformy)
1000 př. n. l.
Příchod Dórů
8. stol. př. n. l.
Messénské války
2. pol. 6. stol. př. n. l.
vznik Peloponézského spolku
500 - 338 př. n. l.
Klasické období
pol. 6. stol. př. n. l.
vzestup Persie
konec 6. stol. př. n. l.
Peršané dobyli Makedonii
500 - 494 př. n. l.
Povstání maloasijských Řeků
492 - 449 př. n. l.
Řecko-Perské války
492 př. n. l.
1. tažení na Řecko (Dareios I.)
490 př. n. l.
1. Řecko-Perská válka
490 př. n. l.
bitva u Marathonu (Řekové x Peršané)
486 př. n. l.
2. Řecko-Perská válka
480 př. n. l.
bitva u Thermopyl (Řekové x Peršané)
480 př. n. l.
námořní bitva u Salamíny (Řekové x Peršané)
479 př. n. l.
bitva u Platají (Řekové x Peršané
479 př. n. l.
námořní bitva u Mykalé (Řekové x Peršané)
478 př. n. l.
založen Délský (Athénský) námořní spolek
449 př. n. l.
Kalliův mír
443 - 429 př. n. l.
Perikles
431 - 401 př. n. l.
Peloponézská válka
431 - 421 př. n. l.
tzv. Archidámova válka
421 př. n. l.
Níkiův mír
418 př. n. l.
bitva u Mantineie (Sparta x Athény)
415 - 413 př. n. l.
Výprava Athén proti Syrakúsám
405 př. n. l.
námořní bitva u Aigospotamoi (Sparta + Peršané x Athény
404 př. n. l.
kapitulace Athén
403 př. n. l.
obnova demokracie v Athénách
konec 5. stol. př. n. l.
konflikt Sparty a Persie
386 př. n. l.
Antalkiův mír
378 př. n. l.
založen Druhá Athénský námořní spolek
371 př. n. l.
bitva u Leukter (Théby x Sparta
362 př. n. l.
bitva u Mantineie (Sparta x Théby)
4. stol. př. n. l.
vzestup Makedonie
338 - 146 př. n. l.
Helénistické období
6. stol. př. n. l.
sjednocování makedonských kmenů
359 - 336 př. n. l.
Philippos II.
338 př. n. l.
bitva u Chaironeie
337 př. n. l.
vznik Korintského spolku
336 - 323 př. n. l.
Alexandr Makedonský
335 př. n. l.
potlačení nepokojů v Thakii a Kýrii
334 př. n. l.
bitva u Gráníku
333 př. n. l.
bitva u Issu
332 př. n. l.
ovládnutí Sýrie, Fénicie, Palestiny a Egypta
331 př. n. l.
bitva u Gaugmél
327 př. n. l.
tažení do Indie
323 př. n. l.
smrt Alexandra Makedonského v Babylóně
4. – 3. stol. př. n. l.
rozpad říše
2. stol. př. n. l.
vzestup Římské říše
168 př. n. l.
bitva u Pidny
148 př. n. l.
ovládnutí Makedonie Římany
146 př. n. l.
Řecko ovládnuto ŘímanyPřidal: jenikkozak 24. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 863
Zhlédnuto: 4824 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Výpisky na prověrku - druhá světová válkaDějepis