< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Oslabování moci Osmanské říšeMezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis

Rusko v 50. až 60. letech 19. století

Po celé 19. stol. vede Rusko výbojnou politiku - ovládlo Finsko, Besarábii, Kavkaz, Dálný východ

50. léta 19. stol. -  krymská válka - roste nespokojenost s vládou

Car Alexandr Veliký II. zahájil reformy

1861 - zrušeno nevolnictví - robota je ještě 20 let

reformy státní správy a armády

zavedení volených samospráv

hospodářské reformy- rozvoj obchodu a stavba železnice

Reformy zmírnili největší nepokoje, ale absolutizmus zůstal zachován

Součástí politiky je Slovanská myšlenka - je ochráncem všech slovanských národů

- je to nevěrohodné - Slované byly utlačováni

1863 - Polské povstání za nezávislost - šlechta a měšťanstvo

- chyba - neslíbili rolníkům zrušení feudálních povinností

- rolníci se nepřidali

Ruská vláda rolníkům slib dala a dodržela + rolníci dostali půdu do dědičného držení

léto 1864 - povstalci poraženi - zahynulo 30 000 lidí, 1 000 povstalců popraveno a tisíce na Sibiři

Proti politice vlády je část ruské inteligence - revoluční demokraté

-  Nikolaj Černiševskij

- Nikolaj Dobroljubov

- vydávají časopis Současník - skrytě kritizovali

- jsou pronásledováni a někteří emigrovali

- Alexandr Gercen uprchl do Londýna - svobodná ruská tiskárna - časopisy a knihy - pašovány do Ruska

Opozice připravovala rolnické povstání - slíbili samosprávné obce

- rolníci jsou negramotní -> neúspěšné

Přidal: Tonda 1. 2. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 325
Zhlédnuto: 3427 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Oslabování moci Osmanské říšeMezinárodní vztahy na přelomu 19. a 20. stoletíDějepis