< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obal atomu a Elektronová konfiguraceKvalitativní analytická chemieChemie

Chemické vazby

12. února 2007
molekuly jsou z atomů téhož prvku nebo z atomů různých prvků
síly, jimiž jsou k sobě atomy poutány = chemické vazby
podmínky pro vznik chemické vazby - dostatek energie, překrytí valenčních orbitů, vytvoření elektronového páru
nejstabilnější systémy jsou systémy s nejnižší energií - při vzniku vazeb se energie uvolňuje, ke štěpení je nutno energii dodávat, stav o nejnižší energii je takový, kdy se přitažlivé síly rovnají odpudivým
23. února 2007

Druhy vazeb

- podle účastněných elektronů
·  kovalentní vazba - vzniká překrytím orbitalů obsahujících vždy jeden nepárový elektron, vytvoří vazebný elektronový pár
·  koordinačně kovalentní vazba - vazebný elektronový pár vzniká překrytím orbitu obsahujícího elektronový pár s prázdným (vakantním) orbitem, atom poskytující vazebný elektronový pár = donor (dárce), atom přijímající elektronový pár = akceptor (příjemce)

- podle elektronové hustoty
·  vazba sigma - elektronová hustota na spojnici atomových jader, může vznikat překryvem 2 orbitalů „s“ (H2), nebo překrytím orbitů „p“ (F2), nebo překrytím orbitalů „s“ a „p“ (HF)
·  vazba pí - elektronová hustota mimo spojnici jader
27. února 2007
- podle vaznosti
vaznost = počet kovalentních vazeb vycházejících z atomu prvku ve sloučenině
·  jednoduchá vazba - vzniká překrytím dvou orbitalů - jeden vazebný elektronový pár = vazba sigma
·  dvojná vazba - vzniká překrytím dvou dvojic orbitalů - dva vazebné elektronové páry = vazba sigma + vazba pí
·  trojná vazba - vzniká překrytím tří dvojic orbitalů - tři vazebné elektronové páry = vazba sigma + dvě vazby pí


Polarita kovalentní vazby

- atomy stejné → obě jádra přitahují elektrony stejnou silou
- atomy různé → elektronová hustota v okolí jednoho atomu je vyšší, protože je rozdílná elektronegativita - schopnost atomů přitahovat elektry v chemické vazbě

o vazba nepolární (kovalentní) - rozdíl elektronegativity 0 - 0.4
o vazba polární - rozdíl 0.4 - 1.7
o vazba extrémně polární (iontová) - rozdíl větší než 1.7, sdílené elektrony patří do elektronového obalu atomu s větší elektronegativitou, z atomů vznikají ionty, které se navzájem přitahují
atom s větší elektronegativitou má záporný náboj → molekula tvoří dipól
Přidal: developer 30. 1. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 315
Zhlédnuto: 11959 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Obal atomu a Elektronová konfiguraceKvalitativní analytická chemieChemie