< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >FarmacieObal atomu a Elektronová konfiguraceChemie

Chemie a životní prostředí

Environmentální činnost: ochrana životního prostředí a trvale udržitelný rozvoj.

Ekologie: věda o vztazích mezi organismy a životním prostředím a organismy navzájem.

Ochrana životního prostředí: není to věda, jedná se o systém aktivit: průmyslové, dopravní, stavební, surovinové, využívání zdrojů, morálka, zákony, výchova, daně, ochrana přírody – chráněná území, kontrolní orgány

Průmysl: využívání bezodpadových technologií, recyklace, biodegradovatelný materiál – přírodou stravitelný, energetické úspory, doprava

Výsledkem snahy o kvalitní životní prostředí by měl být trvale udržitelný rozvoj – rozvoj, který není na úkor dalších generací.

Vzduch

Smog – vzniká při teplotní inverzi – na podzim, v zimě a na jaře

Smog redukující – SO2 - produkován hlavně tepelnými elektrárnami a lokálním topením

Smog oxidující – O3 (láme DNA, poškozuje sochy), NOx, CHx - vznikají při dopravě, v chemickém průmyslu…

Další zátěže – freony – ničí ozón – asi 25 km nad zemským povrchem – používají se jen měkké freony, jako hnací plyn CO2 a na chlazení NH3

Skleníkové plyny – CO2 (0,04 % - nejvíce za posledních 200 000 let), CH4 (metan, 40× účinnější než CO2), freony
Existuje vztah mezi koncentrací CO2 a teplotou.
Skleníkové plyny nepouští teplo ze Země do vesmíru -> změny klimatu – nejvíce se projeví v polárních oblastech.
Zeměkoule má cykly + vliv člověka (poměr není znám) – příčiny změn. Vznik změn: tání sněhu a ledu -> vzniká tmavá plocha – přitahuje více slunečního světla -> teplo – další tání.
Vznik glaciálu – více sněhu na pólech -> odraz tepla -> sněžení a led -> sladká voda změní směr Golfského proudu –> další ochlazování.

Normy

Druhy:

  • emisní – ze zdroje
  • imisní – dopad na půdu, na listy rostlin…
  • krátkodobé
  • dlouhodobé – např. SO2 - 150 μg/m3, NOx - 100 μg/m3, prach 150 μg/m3

Nápravy

Odsiřování: SO2 + CaCO3 -> CaSO4 + CO2 - zátěží je těžba CaCO3, výhodou je zlepšení vzduchu a tak např. obnovení lesů v Krušných horách; CaSO4 - stavební materiál – tvárnice, sádrokartón

Auta: katalyzátory: z motoru: CO + CHx + NOx katalyzátor> CO2 + H2O + N2

Voda

Kontaminace

Těžké kovy (hustota nad 3,5, kromě Fe), CHx, NO3-, organické nečistoty.

Normy

NO3- - µg/dm3
Eutrofizace: nadměrný výskyt živin: hnojiva PO43- (fosfáty) -> přemnožení planktonu – vzniká vodní květ (sinice) – pod hladinou je tma a vznikají tam jedy.

Úprava vody

Ve vodárnách – pískový filtr, alternativně rákos; chlor: Cl2 nebo NaClO (Savo)
Čističky: odstranění velkých nečistot, pak usazování (vzniká kompost), vyhníváníPřidal: jenikkozak 13. 12. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 369
Zhlédnuto: 3580 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >FarmacieObal atomu a Elektronová konfiguraceChemie