Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PHP: Databáze svátků (jmenin)Informatika

Maturitní témata

1) Počítačové sítě (rozdělení, topologie, kabeláž)
Soubory a adresáře
- vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.)
- popis a práce se souborovým manažerem Windows Commander
2) Pevný disk (geometrie, faktor prokládání)
Soubory a adresáře
- vysvětlení základních pojmů (soubor, adresář, souborový systém, typy souborů atd.)
- popis a práce s programem Průzkumník
3) Antivirové programy (principy, typy AV programů, zásady používání)
Komprimace dat
- vysvětlení pojmu, možnosti použití
- komprimace dat pomocí programů WinRar a Windows Commander
4) Ochrana počítače před softwarovým napadením (zásady používání AV, firewall)
Operační systém Windows XP
- přihlášení, odhlášení, vypnutí systému
- nastavení plochy (rozlišení, pozadí atd.), koš (funkce, nastavení)
5) Počítačové viry (dělení virů, nejčastější projevy)
Operační systém Windows XP
- okna (uspořádání, popis)
- uživatelská nastavení (klávesnice, datum a čas, karta zobrazení, hlavní panel, myš)
6) Grafická karta (parametry, historie)
Operační systém Windows XP
- vytváření zástupců (ikon) na pracovní ploše
- systémová nastavení (písma, zvuky, napájení, uživatelské účty)
7) Monitory (parametry a princip CRT monitoru, porovnání s LCD)
Operační systém Windows XP
- hledání souborů a složek na disku
- systémové nástroje (scandisk, defragmentace, zálohování, správce úloh, instalace programů)
- aktualizace systému Windows XP
8) Zálohování a archivace (zásady zálohování, HW a SW pro zálohování, komprimace)
Základy grafiky
- vysvětlení pojmu „rastrová“ a „vektorová“ grafika
- práce v programu FastStone Viewer
9) Mikroprocesory (architektura, historie)
Grafický editor Gimp
- základní popis programu
- nástroje pro transformaci obrázku, kolinearita
10) Internet (historie, způsoby připojení)
Grafický editor Gimp
- základní popis programu
- nástroje pro výběr, použití plechovky a pipety
11) Elektronická komunikace (využití, rizika, problémy)
Grafický editor Gimp
- základní popis programu
- vrstvy, masky
12) Tiskárny (popis jednotlivých typů tiskáren, jejich výhody a nevýhody)
Grafický editor Gimpv - základní popis programu
- retušování obrázku, klonovací razítko, kanály
13) Externí paměťová média (popis, využití)
Textový editor MS Word
- práce s textem (označování, hledání v textu, nahrazování, kopírování)
- zobrazení dokumentu, nastavení velikosti dokumentu
- styly
14) Historie výpočetní techniky (jednotlivé etapy vývoje)
Textový editor MS Word
- tabulky
- víceúrovňové číslování
- automatické opravy
15) Zvuková karta (charakteristika, záznam zvuku)
Textový editor MS Word
- záhlaví a zápatí
- pravopis
- hypertextové odkazy
16) World Wide Web (historie, prohlížeče, skriptovací jazyky)
Textový editor MS Word
- práce s obrázky
- číslování
- ohraničení a stínování, kliparty, sloupce
17) Programové vybavení počítače (systémové, nadstavbové programy a aplikační programy)
Prezentační software MS PowerPoint
- popis programu
- snímky, osnova
- šablona, záhlaví a zápatí
18) Periferní zařízení (klávesnice, myš, skener, tablet apod.)
Prezentační software MS PowerPoint
- vkládání obrázků, formátování textu
- tabulky
- grafy, automatické tvary
19) Operační systémy (historie, porovnání)
Prezentační software MS PowerPoint
- přechody a animace, nastavení animace
- hypertextové odkazy
20) Programování a algoritmizace (postup vzniku programu, algoritmus)
Tabulkový procesor MS Excel
- způsoby formátování buněk, příprava pro tisk
- kontrola dat při vstupu, automatické formátování
21) Přenosné počítače (notebook, další zařízení, využití)
Tabulkový procesor MS Excel
- automatické vyplňování, absolutní a relativní odkazy
- příkazy: KDYŽ, MAX, MIN, PRÙMÌR
22) Rozhraní pevných disků (historie, vlastnosti)
Tabulkový procesor MS Excel
- práce s řetězci, způsob zobrazení hodnoty v políčku
- příkazy: SUMA, RANK, CONTIF, POČET
23) CD mechaniky (základní parametry, popis jednotlivých zařízení)
Tabulkový procesor MS Excel
- tvorba a editace grafů, filtrování a řazení dat
24) Rozdělení počítačů, trendy ve vývoji
Základy programování v prostředí Borland Delphi)
- popis prostředí Borland Delphi
- jednoduché datové typy, cykly, podmínky
25) Ochrana dat (UPS, disková pole, El. podpis)
Vytváření www stránek
- příkazy jazyka HTML
- použití CSS stylůPřidal: jenikkozak 13. 12. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 572
Zhlédnuto: 4361 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >PHP: Databáze svátků (jmenin)Informatika