< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekTéma: Vlnová optika, interference světlaFyzika

Ohyb a polarizace světla, fotometrie

Ohyb a polarizace světla

Difrakce

 • ohyb vlnění (světla) – vzniká při setkání s překážkou, při čemž záleží na její velikosti a tvaru - k ohybu dochází jen při průchodu světla velmi malou štěrbinou.
 • ohyb světla je vysvětlen na základě Huygensova principu
 • rozdělují se různé jevy – ohyb světla na štěrbině, ohyb na optické mřížce
 • využitím je holografie

Polarizace světla

 • příčné elektromagnetické vlnění – vektor e kolmý na směr šíření – u nepolar. světla se e mění
 • polarizované světlo – e má stále stejný směr
 • monochromatické světlo je polarizované
 • vzniká buď odrazem a lomem, dvojlomem (v přírodě při průchodu krystaly) nebo absorpcí (např. v polarizačních filtrech)

Fotometrie

Fotometrické veličiny: svítivost, světelný tok a osvětlení
 • Svítivost – vlastnost zdroje světla, zn. I, jednotka cd – kandela
 • Světelný tok – vyjadřuje přenos světla prostorem – zn. Φ [fi:], jednotka lm – lumen
 • Osvětlení – popisuje účinky světla po dopadu na povrch tělesa – E; lx – lux
  E = Φ / S (světelný tok lomený plochou)Přidal: jenikkozak 6. 12. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 150
Zhlédnuto: 6241 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekTéma: Vlnová optika, interference světlaFyzika