Finanční matematika - pojmy

 • dlužník - osoba nebo instituce půjčující si peníze
 • věřitel - osoba nebo instituce, která peníze půjčuje
 • kapitál - částka, kterou věřitel půjčuje
 • úrok - částka, kterou získá věřitel jako odměnu za půjčení
 • roční úroková míra - podíl úroku získaného za rok a kapitálu (v procentech)
 • daň z úroku - částka účtovaná věřitelem, většinou 15 %, u depozitních certifikátů a dluhopisů 25 %
 • jednoduché úrokování - věřitel si po skončení úrokovacího období vybere úrok, ten se proto dále neúročí.
 • složené úrokování - úrok je necháván pro další úrokovací období, přičítá se ke kapitálu.
 • cenné papíry
  • depozitní certifikát - cenný papír, který vydává banka (dlužník) klientovi (věřiteli) jako potvrzení o přijetí vkladu - vkladový certifikát
  • dluhopisy - závazek dlužníka vůči majiteli
 • úrokovací období - období, na jehož konci je připsán úrok
 • běžný účet - vkladatel může hotovost kdykoliv vybrat
 • termínovaný účet - pro vklady na dobu určitou (lze vybrat s podmínkou uhrazení sankčního poplatku)
 • Evropský standard - rok má 360 dnů (den = 1/360 roku), měsíc má 30 dnů (měsíc = 1/12 roku), první den se nepočítá, poslední ano
 • vkladní knížky - umožňují vklad bez nutnosti založení bankovního účtu, s výpovědní lhůtou - na dobu určitou, bez výpovědní lhůty - na dobu neurčitou
 • pravidelné ukládání - spoření (pravidelné investice), např. stavební spoření, penzijní připojištění, vkladní knížka - pravidelné spoření s pevným úrokem nebo státní podporou
 • stavební spoření - podmínka - občan s trvalým pobytem v ČR, spoření se státní podporou 15 % ročně
 • půjčky -
 • výpočet splátky -
 • hypoteční úvěr - úvěr za účelem nákupu nemovitosti, zajištění - zástavní právo k nemovitosti, splácení - až 30 let
 • revolving - automatická obnova účtu/vkladu
 • RPSN - roční procentová sazba nákladů - související náklady, např. platba za vedení účtu, za výběr z karty...Přidal: Aleinad 30. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 281
Zhlédnuto: 8439 krát