< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropská kultura vrcholného středověkuVyvrcholení husitských válekDějepis

Počátek husitských válek

Po smrti Václava IV. propukly nepokoje. Husitští radikálové včele s Janem Želivským se v Praze pokusili o převrat - neúspěšně a Praha zůstává pod kontrolou kališnické šlechty - včele Čeněk z Valtnberka - jedná se Zikmundem Lucemburským o jeho nástupnictví na český trůn. Jeho požadavky byly ale nepřijatelné, přesto dělal vše pro to, aby se králem stal.
Na jaře 1420 svolal sněm do Vratislavi a vyhlásil křížovou výpravu proti husitům.
Čeští katolíci se pokusili situaci zvládnout sami.
Na jaře 1420 - bitva u Sudoměře (č. katol. Šlechta X husité) - šlechta měla výkonnější vojsko, ale Žižka vybral strategické místo.
Červen 1420 - křižáci se Zikmundem včele postoupili ku Praze - bitva na Vítkově - Žižka využil terén a vyhrál proti přesile, Zikmundovo vojsko zůstalo v Praze a Zikmund se nechal korunovat českým králem a odvezl české korunovační klenoty z Prahy, čímž je zachránil před husity.
Listopad 1420 - bitva na Pankráci - křižáci byli poraženi zásluhou Vítka Krušiny z Lichtenburka.
1521 - Husité svolali sněm do Čáslavi, neuznali Zikmundovu korunovaci a vytvořili 20 člennou vládu (8 měšťanů, 7 rytířů a 5 pánů)
Výsledek sněmu uznal i pražský arcibiskup Konrád z Vechty a přidal se k husitům. Husité se dohodli na správci země - Zikmund Korybutovič (z Litvy)
Podzim 1421 - další křížová výprava obsadila Kutnou Horu, Žižka je vyhnal a 1422 byli poraženi u habrů u Uherského Brodu. Po porážce křižáků nebezpečí trochu pominulo, Žižka zlikvidoval radikální sekty v Táboře. V Praze byl zlikvidován další pokus Želivského o převrat.
Žižka se už jako Orebita vydal do Uher, kde drancoval dnešní Slovensko. 1423 vzniká proti němu koalice na „Svatováclavském sněmu“ katolíků a umírněných husitů. Žižka se vrátil z Uher 1424 a v bitvě u Malešova je porazil. Zahájil tažení na Prahu, ale díky přímluvě Jana Rokycany na ni nezaútočil, ta mu za to slíbila podporu při tažení na Moravu. Žižka umírá v říjnu 1424 v Přibyslavi.
V létě saská a durinská vojska vpadla do Čech, ale prohráli v bitvě u Ústí na Labem, kde se vyznamenali Prokop Holý, Prokop Malý a Jan Rokycana.
1425 - 1427 se husité zaměřili na ovládnutí obch. Cest, které spojovaly č. stát se zahraničím, a budují své posádky v ostatních zemích koruny české - Slezsko (Táborité), Lužice (Sirotci). Založili vojenské posádky v Horních Uhrách. Končí války obranné a začínají výbojné.Přidal: jenikkozak 20. 11. 2007
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 378
Zhlédnuto: 4597 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Evropská kultura vrcholného středověkuVyvrcholení husitských válekDějepis