< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Jarmila Glazarová: Vlčí jámaJohann Wolfgang Goethe: Faust (2)Čtenářský deník

Johan Wolfgang Goethe: Faust

Doba děje: 16. století

Postavy:

Faust - touží po kráse, tvůrčí aktivitě a je se svým postojem k životu věčně nespokojený. Je v něm zosobněn učenec celého lidstva, které musí pořád něco dělat, aby svět někam spěl.

Mefistofeles: ďábel, plnící všechna přání a snažící se odklonit Fausta od všeho dobrého a užitečného.

Obsah díla:

Chudý učenec Faust je nespokojen se svým věděním, a tak uzavře smlouvu s ďáblem - Mefistofelem. Mefistofeles plní všechna jeho přání a chce ho odvrátit od studování, proto ho omladí, umožní mu poznat krásy života, láká ho svody, ale přesto se Faust sbližuje s Markétou, kterou miluje. Markéta zaviní smrt bratra a matky, přičemž bratr je zabit Faustem. Díky tomu se Markétka dostává do vězení a má být popravena. Mezitím čeká s Faustem dítě, ale má být popravena. Přesto že ji chce Faust zachránit, ona nechce. Poté je Faust pozván ke dvoru, vynalezne papírové peníze a zachrání království, za čež mu je císař vděčný. Mefistofeles ho nechá poznat obrazy krásných žen - např. krásné Heleny (z Řecka), ale Faust nenachází pocit uspokojení, mezitím zestárne, a proto požádá císaře, ať mu dá bažinatou půdu u moře. Poté tuto půdu zúrodňuje, aby sloužil lidem. Konečně vidí smysl svého života, že takto může pomáhat ostatním. Faust se má dostat do pekla, ale protože dělal dobro, jde do nebe.


Myšlenka autora:
Lidský duch se má svobodně rozvíjet a mít v sobě něco, co ho žene kupředu.


Kompozice:
Básnická, složitá mnohovrstevnatá tragédie, prolínání komických i tragických scén, ovlivněno Shakespearem, antickým a indickým dramatem, prolínání časových rovin, střídání úvahových a citových scén - často kontrasty, konflikt vášně a svědomí. Oslava tvůrčí lidské práce.

Úryvek z knihy:

MEFISTOFELES
Tak po čemže jsi vlastně toužil?
Měls jistě vznešený a smělý cíl.
Jak jsi tak pod měsícem kroužil,
snad po luně jsi zatoužil?
FAUST
Naprosto ne! Zde této země kruh
pro velké skutky dost má ještě místa.
Má vůle cosi zázračného chystá,
k odvážné práci sílu má můj duch.
MEFISTOFELES
Chceš slávu získat svými činy?
Á, přicházíš od héroiny.
FAUST
Zemí chci vládnout! Vlastnictvím!
Nic není sláva. Čin je vším.
MEFISTOFELES
Básníci už se přihlásí ti,
i zítřek bude tě tak ctíti,
a bláznem bláznové se vznítí.
FAUST
To vůbec chápat neumíš.
Co o lidské ty touze víš?
Ty trpký, ostrý, zlý, až strach,
co víš o lidských potřebách?
MEFISTOFELES
Nuž staň se po tvé vůli – pro mne!
Svěř mi ty plány přeohromné!

Přidal: kikinka.ks 24.03.2008
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 391
Zhlédnuto: 21110 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Jarmila Glazarová: Vlčí jámaJohann Wolfgang Goethe: Faust (2)Čtenářský deník