< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Charles Dickens: Oliver Twist (3)Denis Diderot: Jeptiška (2)Čtenářský deník

Charles Dickens: Oliver Twist

Doba děje: 19. století

Místo děje: neznámé městečko, Londýn

Postavy:

Oliver Twist - sirotek, všemi odstrkovaný, nakonec se dozví svůj původ a získá dědictví
Fagin - žid, vůdce mladých zlodějíčků, ujme se Olivera, aby z něho vychoval zloděje
Nancy - zlodějka, miluje Sikese, vyzradí však tajemství o Oliverovi a Sikes ji zabije
Bill Sikes - zloděj, zabije Nancy, zemře na útěku
Monks - bratr Olivera, snaží se ho dovézt na cestu zločince
Róza - nevlastní dcera paní Maylienové, sestrou matky Olivera Twista
Paní Maylienová - Matka Harryho - milence Rózy
Pan Brownlow - přítel Oliverova otce, vysvětlí Oliverův původ

Obsah díla:

Oliver Twist se narodil ve špitále svobodné matce, která krátce po porodu zemřela. Dostává se tak do chudobince, kde je týrán a nedostává se mu dostatek potravy, čili je podvyživený. Každý se ho chce zbavit, jako všech chudých, nemocných nebo sirotků, protože je musí živit ze „své kapsy“, jak to ve všech obcích tohoto období. V sirotčinci je vylosován, aby požádal o přidání jídla. Když to udělá, mají ho všichni za šibeničníka a zachází s ním co nejhůře. Chtějí se ho zbavit, proto ho nabídnou jako učedníka.

Jeho prvním krokem do občanského života má být život „funebráka“, jemuž se má vyučit. Chodí s panem Sowerberrym na pohřby. V pohřebním závodě potká staršího učedníka - Noe, který mu dělá schválnosti. Když se jednoho dne Noe posmíval jeho mrtvé matce, Oliver se rozzuřil a zbil jej. Byl velmi přísně potrestán a proto se rozhodl, že utěče do Londýna.

Ujme se ho starý zloděj Fagin a učí ho svému řemeslu. Fangin je starý žid, který vychovává mladé hochy ke zlodějskému řemeslu. Potká tam na příklad Ferinu Lišáka nebo Čódla Batese. Ze začátku Oliver pouze páře monogramy. Netuší, že je v doupěti zlodějů. Jednoho dne by rád dělal práci, jako ostatní a tak se nechtěně zúčastní oloupení jednoho starého pána, který se jmenuje pan Brownlow, který ho ze zločinu obviní, ale zároveň mu uvěří, že on nic nespáchal a odškodní ho tím, že u něho doma může zůstat, jak dlouho chce. Oliverovy se tam moc líbí, ale Fagin ho nechce ztratit a unese ho, když jde vrátit nějaké knihy.

Jiný zloděj, Bill Sikes, ho potřebuje jako pomocníka při vloupání do jakéhosi domu, kde žijí bohatí lidé. Akce se nepodaří a Olivera obyvatelé domu postřelí. Olivera jeho kumpáni opustí a on musí, aby si zachránil život, se vrátit zpět do domu, který chtěli vykrást. Paní domu, paní Maylieová, se ho ujme a opatruje ho. Protož byl postřelen, zavolala doktora a rodinného přítele doktora Losnerneho. Když Olivera vyslechli, domysleli si, co se asi stalo a snaží se ho uchránit od trestu, který by si podle zákona zasloužil. Žije si jako pán. Žije se nevlastní dcerou paní Maylieové, slečnou Rózou, která miluje Harryho, syna paní Maylieové, nemůže však svou lásku pro hanbu, která na ni lpí, projevit.

Jednoho dne se Róza roznemocní a málem zemře. Vyléčí se však a všichni jedou do Londýna, aby navštívili pana Bronwlowa, aby mu Oliver mohl vysvětlit, proč tak náhle zmizel. Nenaleznou jej však, protože mezi tím odjel do Indie.

Edward Leeford alias Monks chce strhnout Olivera na dráhu zločince a od pana Bumbleho koupí přívěšek od Oliverovy matky a zničí jej jako jediný důkaz Oliverova původu. Monks se chce zmocnit Olivera. O tom se dozví Nancy - družka Billa Sikese - a vyzradí vše Róze. Udat zloděje však nechce - miluje Billa. Bill Sikes se to však přičiněním Noa, který také odešel do Londýna, když vykradl svého zaměstnavatele, dozví a Nancy zabije. Je štván myšlenkou na svůj zločin, až se nakonec omylem oběsí na laně, po kterém chce prchnout.

Olivek a jeho přátelé se setkají s panem Bronwlowem, který objasní mnoho záhad v Oliverově životě. Monks je nevlastním bratrem Olivera, Oliverův otec odkázal veškeré své jmění svému druhému synu Oliverovi pod podmínkou, že nespáchá žádný trestný čin. Monks, zločinec, se snaží svést Olivera, aby dostal, podle závěti, polovinu dědictví. Oliverův otec byl přítelem pana Browlowa a svěřil mu svá tajemství. Róza je sestrou Oliverovy matky.

Nakonec je celá zlodějská organizace pozatýkána, Fagin oběšen. Róza si bere Harryho Mayliena, Oliver je adoptován panem Browlowem a žije v blízkosti domu Maylieových. Monks, dostane díky Oliverově ušlechtilosti část dědictví, odjede do USA, kde peníze rychle utratí a zemře v místním vězení.

Úryvek z knihy:

Ta zahradní zeď! Ano, na trávníku za ní padl dnes v noci na kolena a prosil oba muže o smilování. Je to zrovna ten dům, který se pokusili vyloupit.

Když Oliver dům poznal, zmocnil se ho tak svíravý strach, že na okamžik úplně zapomněl na krutou bolest své rány a myslil pouze na útěk. Útěk? Stěží se držel vůbec na nohou, a i kdyby nakrásně měl vládu nad veškerými schopnostmi svého útlého a mladičkého těla neztenčenou, kam by mohl utéci? Strčil do dvířek zahradní branky; byla odemčená a lehce se otevřela dokořán. Převrávoral pažit, vyhrabal se po schůdkách a chabě zaťukal na dveře. A protože ho všechny síly opustily, svezl se k jednomu z obou postranních sloupů malého portálu.

Stalo se, že asi v tu dobu právě pan Giles, Brittles a klempíř seděli v kuchyni a čajem a rozličnými dobrotami se zotavovali z přestálé námahy a hrůz noci. Ne snad, že by bývalo páně Gilesovým zvykem povolovat nižším služebníkům přílišnou důvěrnost, neboť k těm se obyčejně choval naopak spíš se vznešenou vlídností, které ačkoli libá na poslech, přesto jim zároveň neomylně připomínala jeho vyšší společenské postavení. Leč smrt, požár a loupež staví všechny lidi sobě na roveň - a tak pan Giles seděl u kuchyňského krbu s nohama nataženýma k mřížce a levou rukou se opíral o stůl, kdežto pravou názorně dokresloval rozvláčné a podrobné líčení loupeže, jemuž jeho posluchačstvo (najmě však kuchařka a panská, které doplňovaly společnost) naslouchalo s bezdechým zájmem.

Znaky díla:

Román, psáno v ER formě, pásmo vypravěče se střídá s pásmem postav, jazyk je spisovný, až knižní, syntax složitá.

Kniha je členěna do 53 kapitol, každá má stručné naznačení, co se v dané kapitole odehraje.


Přidal: tess.for 26.02.2008
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 978
Zhlédnuto: 36238 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Charles Dickens: Oliver Twist (3)Denis Diderot: Jeptiška (2)Čtenářský deník