< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka > Homér: IlliasBohumil Hrabal: Ostře sledované vlakyČtenářský deník

Homér: Odysea

Místo děje: Starověké Řecko

Obsah díla:

Rozsáhlý epos obsahující přes 12 tisíc veršů vyprávějící o dobrodružném návratu krále Odysea z Trojské války na rodný ostrov Ithaku. Ovšem pro nepřízeň Diova bratra Poseidona, boha moří, jehož syna Polyféma Odyseus oslepil, se Odyseova cesta protáhla o deset let.

Odyseus bez vojsk a lodí a bez možnosti se dostat domů uvízl u krásné a ušlechtilé Kalypsó, která ho přemlouvala, aby si ji vzal za ženu. Slibovala mu nesmrtelnost a věčnou mladost. Bohyně Pallas Athéna zařídila, aby Kalypsó Odysea propustila. Ten na svém člunu ztroskotal a skončil v zemi blažených plavců Fajáků.

O jeho dalších dobrodružstvích se dozvídáme z Odyseova vyprávění na dvoře fajáckého krále Alkinova; o jeho setkání s bájnými Lotofágy, o setkání s lidožroutským Kyklopem Polyfémem, o čarodějnici Kirké a dalšími...

Fajákové odvezou Odysea na Ithaku. Poseidon se rozzlobí a promění jejich loď ve skálu.

Když Odyseus dorazí na vzpupné mladíky, kteří se za jeho nepřítomnosti usídlili ve jeho domě, chtěli získat trůn i domněle ovdovělou Odyseou manželku Penelopu. Ta mezitím slíbila svou ruku tomu, kdo dokáže vystřelit šíp z Odyseova luku tak, aby proletěl dvanácti kruhy sekyr. Nikdo však neměl tolik síly.

Athéna proměnila Odysea v žebráka. Ten dostal luk do ruky a s vetřelci za pomoci syna Télemacha to s nimi skoncoval. Nyní poznává Odysea i Penelopa.

Celá báseň končí setkáním Odysea s otcem a uzavírá se mír mezi Odyseem a příbuznými zabitých.

Úryvek z knihy:

Pallas Athéné odešla zatím na lakedaimonské pláně
k statnému synovi Odysseovu,
aby mu připomněla již domov a návrat.
Télemachos si hověl se synem Nestorovým
v předsíni paláce Meneáova.
Nestorův syn jen zhluboka oddychoval,
Télemachos však nemohl usnout.
Převaloval se na lůžku po celou noc
a na otce myslil.

Zjevila se mu Diova dcera plamenných zraků
a řekla:
- Déle již nemůžeš, Télemachu, tu v cizině meškat!
Máš doma všechen svůj majetek a drzé hosty.
Všechno by zhltili tobě, rozchvátili tvé jmění
a cesta by nestála za to. Vstávej!
Pros Meneláa, jenž v bitevní vřavě překřičel všecky,
aby tě propustil již, bys matku zastihl doma
neprovdánu. Otec a bratři její
naléhají, aby si vzala Eurymacha!
Přinesl z ženichů nejvíc a slibuje tučné věno.
Mohlo by se ti ledaco ztratit z paláce tvého,
aniž bys to věděl. A znáš přece ženy.
Žena chce vždycky toho obohatit,
s kým právě žije; na děti prvního muže
a na druha svého mládí ani již nepomyslí.
Zemřel, a neptá se po něm.
Pospěš si proto domů a věř svoje statky
raději některé služce
kterou znáš dobře i její spolehlivost,
dokud ti nebeští bozi nadají mladistvou ženu.
Prozradím ti však jiného cosi a pamatuj na to,
co řeknu!
Z ženichů přední číhají na tebe v úžině,
jež dělí Ithaku od srázných břehů Samy.
Chtějí tě zabít, než stihneš Ithaky rodné!
Neboj se však! Spíš pohřbí země některého z nich,
kteří ti mrhají dědictví otců!

Znaky díla:

Rozsáhlý veršovaný epos
Více než 12 tisíc veršů
Jazyk je spisovný, knižní, archaistický
Vypravování v ER-formě
Kompozice chronologická


Přidal: tess.for 26.02.2008
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 483
Zhlédnuto: 16196 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka > Homér: IlliasBohumil Hrabal: Ostře sledované vlakyČtenářský deník