< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadloEdgar Allan Poe: Zlatý broukČtenářský deník

Edgar Allan Poe: Vraždy v ulici Morgue

Místo děje: Francie - Paříž, USA

Obsah díla:

Vraždy v ulici Morgue

Vypravěč je na návštěvě u svého přítele C. Augusta Dupina v Paříži. Jednoho dne je zaujme v novinách článek Pozoruhodná vražda, která popisuje zločin v ulici Morgue, kde byly zavražděny dvě ženy. Případ je velmi nejasný, obyvatelé ulici uslyší hluk, běží k domu, vyrazí dveře, vtrhnou do domu, vyrazí zamčené dveře pokoje, odkud se zvuky ozývaly a uvidí spoušť, jedna žena - dcera - je vražena do komína krbu, druhá - matka - ležela na dvoře. V pokoji byla zavřená okna a dveře uzamčeny. Navíc pachatel zanechal na místě cennosti i peníze.

Dupin si libuje v logických úlohách a postupně vnáší do případu světlo. Dovtípí se, že okna nebyla tak docela uzavřena, že vrahem je velký orangutan, který uprchl svému majiteli. Uškrtil dceru a její tělo vrazil do komína, matce utnul hlavu břitvou a vyhodil na dvůr poté uprchl.

Záhada Marie Rogêtové

Příběh je inspirován skutečnou událostí poblíž Nového Yorku

K autorovu pařížskému příteli Dupinovi přichází požádat o pomoc policejní prefekt G. Seznamuje ho s případem. Během vyprávění však Dupin tvrdě spí. Všechny podrobnosti se dovídá z novin. Mladá slečna Marie Rogêtová zmizela, aby se o pár dní později objevila v řece utopená. Pařížské listy se hojně předhání ve vymýšlení různých hypotéz. Autor jednoho přesvědčuje různými fakty, že nalezené tělo nepatří Marii, jiný plátek obviňuje z vraždy neznámou skupinu vrahů. Dupin ještě odbornějšími fakty vyvrací názor obou listů.
Vyřešení případu se však čtenář nedočká, jen nás ubezpečí, že Dupinovi se podařilo vraha vypátrat.

Odcizený dopis

Jedné významné osobě odcizil ministr D. jeden veledůležitý dopis, kterým teď může onu osobu vydírat. Prefekt má za úkol dopis najít. Ale ať prohledají dům ministra po centimetrech, nic nenajdou. Prefekt nakonec zajde za Dupinem a ten mu za nějaký čas onen dopis sám dá. Najde ho na návštěvě u ministra na lehce přístupném místě, nikde neschovaný. A tak dokázal více, než prefekt který pro stromy neviděl les - až příliš se zabýval detaily a lehce uchopitelné věci mu tak unikly.

Vrah jsi ty!

Pan Barnabáš Shutteworthy z městečka Ratteleborough si jednoho dne vyjel do města na koni, kůň se však vrátil bez jezdce, zraněný a od krve. Jeho přítel Karlík - Charles Goodfellow se postaví do čela pátrací skupiny, která najde na dně jezera jeho zakrvácenou vestu.

Z vraždy je obviněn synovec oběti - Pennifeather, kterému hrozilo vydědění, který se v daný den zdržoval s puškou u jezera, kde byla nalezena vesta a jehož zakrvácený nůž byl nalezen poblíž jezera. Karlík také nalezl v koni kulku, která mu patřila. Je odsouzen k smrti a čeká na popravu. Karlík se zatím stal oblíbeným a pořádá oslavy s přáteli. Pan Shutteworthy mu ještě před smrtí slíbil objednat bednu dobrého vína. A za nějaký čas skutečně mu bylo oznámeno, že bedna vína je na cestě. Když však bednu otevřou, napřímí se v ní mrtvola pana Shutteworthe a řekne: „Vrah jsi ty!“ Karlík se přizná k činu, kterým chtěl očernit synovce zesnulého, protože s ním měl nějaký spor.

Bednu s mrtvolou nechal přivést vypravěč, který vysvětluje, jak našel tělo a jak přišel na to, že veškeré důkazy proti synovci jsou vlastně z inscenovány Karlíkem.

Zlatý brouk

Vypravěčův přítel William Legrand přišel na mizinu, a tak se odstěhoval na Sullivanův ostrov nedaleko Charlestonu v Jižní Karolíně. Jednoho dne mu vypráví, jak nalezli se svým sluhou Jupiterem zvláštního brouka, který vypadá jako zlatý. Protože ho půjčil vojenskému důstojníkovi, tak ho alespoň nakreslí na kousek papíru, který tam našel také. Vypravěč však vidí jen jakousi lebku. William se urazí.

Za nějakou dobu za vypravěčem přichází sluha Jupiter a prosí ho, aby šel za jeho pánem. Společně s ním potom uspořádají cestu na pobřeží, kde najdou strom s lebkou, a po jednom neúspěšném pokusu nacházejí poklad nesmírné ceny.

William prozrazuje, jak místo, kde kopat určil. Řekl, že když si později pergamen prohlédl, zjistil, že na něm skutečně lebka je, ale na druhé straně, než jeho kresba. Poté co se dovtípí, že pergamen je popsán neviditelným inkoustem, který se objeví po zahřátí, nalezne šifrovanou zprávu, kterou rozluští a podle instrukcí nalezne strom u pokladu.

Úryvek z knihy:

Přenesme se teď v duchu tam do toho pokoje. Po čem tu budeme pátrat nejdříve? Po prostředcích, které vrahům dopomohli k úniku. Snad nemusím podotýkat, že ani jeden z nás nevěří na v nadpřirozené jevy. Slečnu a paní L'Espanayovy nesprovodili ze světa duchové. Pachatelé byli hmotní a hmotnou cestou uprchli. Ale jak? O tomto problému se dá naštěstí uvažovat pouze z jednoho hlediska, a to nás nezbytně dovede k definitivnímu rozhodnutí. Probereme postupně všechny možnosti úniku. Je jasné, že vrahové byli v místnosti, kde byla nalezena slečna L'Espanoyová, nebo alespoň ve vedlejší místnosti, když lidé z ulice stoupali po schodech. Únikové cesty musíme tedy hledat jen v těchto pokojích. Policie proslídila skrz naskrz všechny podlahy, stropy i zdivo. Jejich bystrozraku vy sotva ušel nějaká tajnou východ. Přesto jsem jejich očím nedůvěřoval a spolehl se na vlastní. Je, žádný tajný východ jsem nepátral. Obojí dveře z pokojů na chodbu byly zamčen, klíče zastrčeny zevnitř. Podívejme se na komíny. Třebaže do víše osmi až deseti stop nad krbem jsou normálně široké, neprolezla by jimi v hořejších partiích ani větší kočka.

...

Znaky díla:

Kniha obsahuje 5 povídek
jedna z prvních detektivek
vypravěč v ICH formě

Můj názor:

Autor vyzdvihuje význam analytického myšlení. Při čtení se člověk nenudí, ovšem napětí tolik charakteristické pro pozdější detektivky není příliš zastoupeno.


Přidal: Tonda 11.03.2013
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 892
Zhlédnuto: 7743 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Edgar Allan Poe: Jáma a kyvadloEdgar Allan Poe: Zlatý broukČtenářský deník