< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Henryk Sienkiewicz: PotopaHenryk Sienkiewicz: Quo Vadis (3)Čtenářský deník

Henryk Sienkiewicz: Quo Vadis (2)

Doba děje: Období vlády císaře Nerona

Místo děje: Starověký Řím

Postavy:

Marcus Vinicius; Petronius – jeho strýc; Lygie; Ursus – její otrok; Chilón – žebrák považující se za filozofa; Nero - císař

Obsah díla:

Příběh se odehrává ve starověkém Římě za vlády císaře Nerona. Na pozadí milostného příběhu římského patricie Vinicia a křesťanky Lygie zobrazuje tehdejší dobu. Římské impérium, navenek silné, se začíná otřásat v základech, což je způsobeno nedostatkem morálky vyšších vrstev a bídou ostatních obyvatel. Hořící Řím symbolizuje brzký zánik impéria, hořící kříže křesťanů zvěstují novou, spravedlnější dobu.

Vinicius se zamiluje do Lygie, dcery vládce Lygů, a rozhodne se ji unést. Jeho strýc Petronius přemluví Nera, aby vzal Lygii Aulům. Od císaře ji dal odnést do svého domu. Průvod byl cestou přepaden křesťany a Lygiiným sluhou Ursem a ona je osvobozena. Vinicius chce Lygii vypátrat. Na pomoc se mu nabídne Řek Chilón, chudák, který sám sebe považuje za filozofa. Po nějaké době uvidí Lygii na shromáždění křesťanů. Sleduje ji, až objeví její obydlí. Vinicius ji chce s pomocí silného Krotona unést. Nepovedlo se jim to. Ursus Krotóna zabije a Vinicia těžce zraní.

Vinicius zůstává u křesťanů, kteří se o něho starají, dokud se neuzdraví. Lygie Vinicia miluje, a proto opouští dům a ubytuje se u křesťana Lina. Vinicius se na ni snaží zapomenout, ale marně. Proto ji hledá znovu. Přichází za křesťany, za apoštoly Petrem a Pavlem, který ho potom doprovází do Autia a poučuje o křesťanské víře. V době pobytu v Autiu nechal Nero zapálit Řím. Vinicius tam spěchá, aby zachránil milovanou Lygii.

Ze žhářství jsou obviněni křesťané. Je vyhlášeno pronásledování, proto se musí skrývat víc než dříve. Vinicius se dá pokřtít. Křesťané jsou vězněni a mučeni. Chilón se nabízí, že bude udávat. Vinicius se snaží zachránit Lygii. Vymyslí plán, jak ji dostat z vězení, ale ten je na poslední chvíli zmařen. Pronásledování pokračuje, ale Lygie je stále naživu. Křesťané přemlouvají Petra, aby opustil město. Po dlouhém přesvědčování odchází, ale po cestě se mu zjeví Kristus s otázkou: „Quo Vadis, Domine?“ Odpoví: „Do Říma“. Petr se proto vrací. Již bylo umučeno mnoho křesťanů. Lygii přivázali na rohy býka, kterým měla být s Ursem rozdupána. Ursus býka zabije, aby osvobodil svou královnu. Celá aréna prosí o milost, kterou jim nakonec Nero udělí. Lygie se stane Viniciovou ženou a odjedou spolu z Říma.

Úryvek z knihy:

„Vestin oheň byl zneuctěn, protože Rubia byla s caesarem. Ale s tebou mluvila…“

A dokončil ještě tišeji:

„Diva Augusta“

Nastala chvíle mlčení.

„Caesar,“ řekl Petronius, „nedovedl před ní skrýt svou touhu po Rubii, snad se mu tedy chtěla pomstít. A já jsem vás vyrušil proto, že kdybys Augustu poznal a odmítl ji, nebylo by pro tebe záchrany: pro tebe, pro Legii a možná ani pro mne.“

Avšak Vinicius vybuchl:

„Mám dost Říma, caesara, hostitn, Auguty, Tigellina i vás všech! Dusím se! Nemohu tak žít! Chápeš mě?!“

„Ztrácíš hlavu, soudnost, rozvahu! Vinicie!“

„Na celém světě miluji jenom ji!“

„Nu a?“

„Nechci tedy jinou lásku, nechci váš život, vaše hostiny, vaši nestoudnost a vaše zločiny.“

„Co se s tebou děje? Jsi snad křesťan?“

A mladý muž si sevřel hlavu rukama a opakoval jakoby v zoufalství:

„Ještě ne! Ještě ne!“

Petronius odešel domů, krče rameny a velmi nespokojen. Teď poznal i on, že si s Viniciem přestali rozumět a že se jejich duše rozešly. Kdysi měl Petronius na mladého vojáka nesmírný vliv. Byl mu ve všem vzorem a často stačilo několik ironických slov, aby Vinicia od něčeho odradil anebo k něčemu pobídl. Teď z toho všeho nezůstalo nic, tak naprosto nic, že se Petronius už ani nepokoušel užít starých prostředků, protože cítil, že jeho vtip a ironie sklouznou bez účinku po nových vrstvách, do nichž obalily jeho duši láska a setkání s nepochopitelným světem křesťanů. Zkušený skeptik pochopil, že ztratil klíč od této duše, Vzbuzovalo to v něm nespokojenost, ba dokonce obavy, které ještě posílily té noci.

Znaky díla:

Historický román.
Z dob vlády císaře Nerona
Psáno v ER-formě
Množství archaismů a historizmů.

Přidal: jenikkozak 09.06.2011
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 651
Zhlédnuto: 4073 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Henryk Sienkiewicz: PotopaHenryk Sienkiewicz: Quo Vadis (3)Čtenářský deník