< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži (2)Victor Hugo: Ubožáci I. dílČtenářský deník

Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži

Doba děje: 15

Místo děje: Francie

Postavy:

Quasimodo: velmi ošklivý, chudý, směšný, citlivý
Esmeralda: Mladá, krásná, dobrosrdečná

Obsah díla:

Jednoho dne nechal někdo za dveřmi pařížské katedrály Notre Damme ohyzdného novorozence. I přes jeho vadu se ho ujme kněz Frollo. Asi o dvacet let později se z tohoto novorozence stává zvoník v chrámu Notre Damme, jménem Quasimodo. Byl hrbatý, kulhal, neměl jedno oko a byl hluchý, proto není divu, že se ho lidé báli a štítili. A nejen to dokonce se mu i vysmívali. Jednou při slavnostech si ho díky jeho vadám dokonce zvolili králem bláznů. Toho dne vystupovala se svým tanečním číslem i krásná cikánka Esmeralda. Díky svému cikánskému původu byla ale v nelibosti církve a tak byla zatčena. Její vzhled však učaroval arciděkanovi Frollovi a tak ji hned propustili. Na slavnosti vystupuje i básník Pierre Gringoire. Po svém propuštění vystupuje Esmeralda znovu a tak znovu zatčena.

Jenže uteče. Arciděkan Frollo za ní poslal Quasimoda, aby ji přivedl zpět. Když jí dohoní a odnáší zpět jede kolem kapitán lučištníků Phoebus a Esmeraldě pomůže. Ta se do něho na první pohled zamiluje. Quasimodo je zatčen. Mezitím prochází temnou uličkou Pierre Gringoire. Je přepaden zloději a předveden před jejich krále. Jelikož nesloží zkoušku, kterou mu uložili, má být pověšen. Esmeraldě je ho líto a tak aby ho nepověsili vezme si ho za manžela. Další den je Quasimodo pranýřován na náměstí. Křičí ,,Vodu", ale nikdo si toho nevšímá, naopak to vyvolá ještě větší posměch Pařížanů. Jediný, kdo se nad ním slituje a dá mu napít je Esmeralda. On ji za to ubytuje ve zvonici a stanou se z nich přátelé.

Jednou potká Esmeralda Phoeba a domluví si s ním schůzku v hostinci. Řekne o tom manželovi a ten to zas donese Frollovi. Když se Esmeralda s Phoebem sejdou, vřítí se Frollo dovnitř a Phoeba probodne. Když vejde hostinský, Frollo uteče a z vraždy je obviněna Esmeralda. Když je ve vězení, přijde za ní Frollo a nabídne jí svobodu, pokud se stane jeho milenkou.

Ona odmítne a je odsouzena k smrti. Když má být pověšena, unese ji Quasimoda do katedrály, protože ve středověku platilo v chrámech právo azylu. Její manžel vyburcuje zlodějskou bandu a ti se vydají Esmeraldu osvobodit. Quasimodo s ní utíká na chrámový ochoz a při potyčce s Frollem, arciděkana zabije. Esmeralda uteče s Pierem Gringoirem a když se kněží vydají za Quasimodem, ten spadne z katedrály a zabije se.

Úryvek z knihy:

Díval se na ni úzkostlivě, jako by se snažil uhodnout, co mu říká. Opakovala svou otázku. Tu pohlédl na ni nevýslovně smutně a uprchl.

Byla ohromena

Za chvíli se vrátil s balíčkem a položil jí ho k nohám. Byly to šaty, které soucitné ženy položily pro ni na práh kostela. Tu pohlédla na sebe a zarděla se, když viděla, že je skoro nahá Život se jí navracel.

Zdálo se, že i Quasimodo pociťuje jěco z toho studu. Zastřel si oko svou širokou dlaní a opět odešel, avšak zvolna.

Rychle se oblekla.Byly to bílé šaty s bílým závojem, šat novicky z nemocnice.

Sotva se ustrojila, spatřila přicházet Quasimoda. V jedné ruce nesl koš, v druhé žíněnku. V koši byly láhev, chléb a trochu potravin. Postavil koš na zem a řekl: „Jezte.-“ Prostřel žíněnku na dlažbu a řekl: „Spěte.“ Zvoník jí donesl své vlastní jídlo a vlastní lože.

Cikánka k němu zvedla oči, aby mu poděkovala, ale nemohla ze sebe vypravit ani slova. Ten ubožák byl opravdu hrozně šeredný. Svěsila hlavu a otřásla se hrůzou.

Tu jí řekl: „Naháním vám strach? Jsem velmi ošklivý, že? Nedívejte se na mne, jen mě poslouchejte. Ve dne zůstanete tady, v noci se můžete procházet po celém kostele. Ale nevycházejte z kostela ani ve dne, ani v noci. Byla byste ztracena. Zabili by vás a já bych umřel.“

Znaky díla:

Film byl natočen v roce 1982, ve Velké Británii.

Námětem k napsání tohoto románu je společnost tehdejší Francie. Přesněji Paříž v 15.století. Autor zde poukazuje na sociální rozvrstvení společnosti, na neomezenou moc církve a na tehdejší poměry, kdy bylo právo na straně bohatých. Hlavní části se odehrávají v chrámu Notre Damme v Paříži a na náměstí před katedrálou. V díle se projevují prvky romantismu i realismu. Kontrast krásy a ošklivosti (Esmeralda a Quasimodo) a nešťastná láska Quasimoda k Esmeraldě. Prudké dějové zvraty, tragičnost. Příběh je velmi dobře zpracován, skvěle vystihuje tehdejší společnost. Spisovný jazyk, řeč postav je dána jejich společenským postavením.

Můj názor:

Román je velmi napínavý, hlavně v části, kdy má být Esmeralda oběšena a Quasimodo ji zachrání. Filmové zpracování bylo natočeno velmi dobře a Anthony Hopkins ztvárnil Quasimoda velmi přesvědčivě. Autor dobře krutost tehdejší doby, že jakmile se někdo lišil, zejména vzhledem byl okamžitě ze společnosti vyčleněn. Tento člověk mohl být povahově dobrý a pracovitý, přesto ho společnost nepřijala. Quasimodo byl přijat pouze církví, jelikož páter Frollo si z něho učinil svého oddaného služebníka a choval se k němu na tehdejší dobu přijatelně. Jakmile však Frolo ublíží Esmeraldě, Quasimodo, ač Frolla vždy bezmezně poslouchal, ho nakonec zničí.


Přidal: sheeni 20.05.2011
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 812
Zhlédnuto: 10167 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Victor Hugo: Chrám Matky boží v Paříži (2)Victor Hugo: Ubožáci I. dílČtenářský deník