< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Ladislav Fuks: Spalovač mrtvolJarmila Glazarová: Vlčí jámaČtenářský deník

František Gellner: Po nás ať přijde potopa

Obsah díla:

Přetékající pohár Já držím pohár ve své dlani. Je zpěněný a přetéká. Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka. Jenž čeká, zdali víno jeho se do brázd vyschlých rozleje, na snivých květech v jiných světech zda zavěsí své krůpěje. Jenž čeká, zda se sehnou květy pod onou tíží ku zemi. Jenž čeká, zdali jiné světy rozzáří svými vůněmi. Já držím pohár ve své dlani, jenž čeká na rty člověka. Já držím pohár ve své dlani: své srdce, které přetéká. Báseň je o přetékajícím poháru vína, z něhož se víno za chvíli rozlije přes okraj . Jen se napít. Básník přirovnává pohár vína ke vzácným květinám. Člověk když se vína napije, je to jakoby si přičichl k voňavé květině. Píseň Vím, skepse má je příliš tvrdá, a mysl má je příliš hrdá a výsměch zlý a rouhavý extáze moje otráví. Rád v noci bdím a ve dne dřímám a paradoxní názory mám. Své lásky k zášti přinutím a přátele si znechutím. Je pro mne málo směrodatný soud bližních dobrý jako špatný. V čas pole svá si pokosím. A o pohřeb se neprosím. Báseň je velmi skeptická a pesimistická, jakoby odrážel autorovu hořkost, které byl plný. Na svět se dívá pesimisticky, vše se podle něj zkazí, nic nemá význam. O nic svět neprosí, spoléhá jen sám na sebe. Miluju severní nebe Miluju severní nebe bílé a bez citu, kterým se marně prodírá slunce chladné a bez svitu. Miluju severní pláně se smutkem zavátých cest. Miluju večerní mlhy severních velkoměst. Miluju severní muže těl těžkopádných a mdlých s bezradnou, truchlivou touhou v srdcích tesklivých. Miluju severní ženy bázlivě stulené v tmách, které prožívají své lásky v snech a vzpomínkách. Básník říká, že miluje sever. Vše co je ze severu. Paradox ovšem je, že to co miluje nevychvaluje, ale naopak. 5íká, že miluje severní muže, ale říká, že jsou mdlý, miluje severní ženy, ale říká, že jsou bázlivé a jen sní.

Můj názor:

Všechny básně jsou velmi pesimistické.Odráží básníkův postoj. Byl proti společnosti, revoltující.Básně jsou pohrdavé, smutné a pesimistické. Autor se chtěl na svět podívat jinýma očima- opak proti tradiční kráse. Dívá se na svět skepticky, vidí ho jen černě. Ale nic není jen černé nebo bílé.

Přidal: sheeni 20.05.2011
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 367
Zhlédnuto: 9139 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Ladislav Fuks: Spalovač mrtvolJarmila Glazarová: Vlčí jámaČtenářský deník