< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Alois a Vilém Mrštíkové: MaryšaVladimir Vladimirovič Nabokov: LolitaČtenářský deník

Alfred de Musset: Zpověď dítěte svého věku

Obsah díla:

Zpověď dítěte svého věku patří k nejvýznamnějším dílům spisovatele Alfreda de Musseta. Hlavním hrdinou je mladík Oktavius, student medicíny a práv, který se stále nemůže rozhodnout, které povolání si zvolí, proto studuje obojí.Při studiu se účastní četných večírků. Na jednom z nich zjistí, že jeho milenka ho podvádí s jeho přítelem, vyzívá ho tedy na souboj ve kterém je zraněn. Po celou dobu léčení, kdy je upoután na lůžko stále přemýšlí o její zradě, že ji stále miluje a nedokáže se s ní rozejít. Jeho přítel, právník Desgenaise ho přesvědčuje, aby na ni stále nemyslel, že ve společnosti najde spoustu dalších vhodných přítelkyň. Místo studia se věnuje veselému nočnímu životu, spoustě alkoholu a žen. V této době dostává zprávu, že mu umírá otec a proto odjíždí na venkov. Otce již naživu nezastihne, přesto se tam rozhodne zůstat. Zde se velmi nudí a při jedné procházce uvidí na zahradě malého domku krásnou ženu. Dovídá se, že je to vdova Brigita Piersonová, která se stará o chudé a nemocné v celém kraji. Oktavius se s ní často schází až se do ní posléze zamiluje.Přesvědčuje ji, aby s ním odjela do ciziny. Brigitiná rodina ji odsuzuje za vztah s mladším mužem nevalné pověsti. Oktavia znovu přepadají pochybnosti, zda ho bude stále milovat a on ji. Žárlí na všechny muže v Brigitině okolí, zejména pak na majitele sousedního panství Dalense, který byl přítelem jejího zesnulého manžela. Nakonec ji přesvědčí, aby s ním odjela do Paříže, aby se připravila na odjezd do ciziny. Zde se Brigita setkává se svým známým panem Smithem. Oktavius opět žárlí,vyvolává scény až Brigita onemocní. Když se uzdraví, tak se místo odjezdu do ciziny rozcházejí, neboť Oktavius není schopen trvalejšího vztahu, neboť ho stále pronásleduje svou milou neustálými pochybnostmi, žárlivostí a výčitkami. Dílo je autobiografickým příběhem jeho vztahem ke starší ženě, spisovatelce G.Sandove. V úvodu autor píše, že chování a pocity lidí vyplývají ze situace, která tehdy ve Francii vládla. Beznaděj se zrodila z doby plné zvratů, kdy monarchie byla vystřídána republikou a později císařstvím, kdy se Francie z vrcholu slávy za Napoleona zřítila k zemi, kdy část lidí neunesla, že vítězné tažení vojsk skončilo a jsou v poli poražených. Oktavius je nestálý, citové nevyzrálý partner, který neví, co v životě chce dělat, neumí žít s ženou, ale ani bez ní. Velice rychle se hluboce zamiluje, ale nevěra ho dokáže vykolejit, že není schopen normálního života či studia. Stále se zabývá svými city, rozpitvává příčiny nevěry své milenky, hledá chyby hlavně u druhých, ale sám není schopen trvalého citu. Na dnešní poměry je román psán velmi rozvláčně, ale toto je dáno dobou vzniku díla. Celkově se jedná o jedince citově nestálého, který chce řešit situaci pouze, jak to vyhovuje jemu a příliš se neohlíží na potřeby druhých. Pokud je zamilován vyžaduje bezmeznou oddanost, kterou však sám na druhou stranu není schopen poskytovat. Je příliš nedůvěřivý a trápí se pro nás nicotnými pochybnostmi. Jeho chování je však velmi typické pro dobu, v níž se příběh odehrává.

Úryvek z knihy:

„To je pravda, ale kam tím míříte?“
„Ženy se nebijí v soubojích, a přece ve společnosti jaká je, není jediný tvor, ať jednoho nebo druhého pohlaví, i kdyby byl nařízen jako hodiny, i kdyby byl jako ze železa, který by v jistých okamžicích svého života nepoznal, že právě jde o všechno. Uvažujte; kdo právě se vymyká tomuto zákonu?“

Přidal: sheeni 20.05.2011
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 556
Zhlédnuto: 4077 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Alois a Vilém Mrštíkové: MaryšaVladimir Vladimirovič Nabokov: LolitaČtenářský deník