< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >John Ronald Reuel Tolkien: Pán prstenů - Společenstvo prstenuJohn Ronald Reuel Tolkien: Silmarillion - 2. částČtenářský deník

John Ronald Reuel Tolkien: silmarillion - 1. část

Obsah díla:

Silmarillion Silmarillion se skládá z několika částí: Ainulindalë (hudba Ainur), Valaquenta (Zpráva o Valar), Quenta Silmarillion (historie Silmarilů) další vyprávění - Akallabêth (Pád Nůmenoru) a vyprávění o prstenech moci a Třetím věku. Kniha je velmi rozsáhlá a složitá a proto jsou některé postavy v tomto obsahu zcela vynechány. Ainulindalë: Eru, Jediný, nebo také Ilúvatar, stvořitel nejprve stvořil, Ainur, Svaté, ti byli jeho potomstvo, měli jeho myšlenky a ti s ním byli dříve, než kdokoli jiný. Jednoho dne Ilúvatar všechny svolal a zjevil jim mocné téma a chtěl aby nyní na toto téma Ainur v souzvuku hráli Velkou hudbu. Každý svými vlastními myšlenkami, každý z nich se orientoval na něco jiného, mimo jednoho, ten měl od všech myšlenek něco. Jmenoval se Melkor a snažil se vplést do této hudby něco, co by zvětšovalo slávu tomu, co bylo přiděleno jemu. Začal pěstovat vlastní myšlenky a vplétat je do hudby. Ilúvatar se to však dozvěděl a pohrozil Melkorovi, že ač je nejmocnějším z Valar, nemůže do hudby vplétat vlastní myšlenky, neboť všechny myšlenky mají původ v něm samotném. Svět byl pojmenován jako Eä, neboli zermě a Ilúvatar svěřil Ainur, že později na zem vstoupí jeho děti. Prvorození a nástupci, tedy elfové a lidé. Arda neboli země, byla vybudována a Valar měli rozepři s Melkorem, který ji chtěl zabrat pro sebe. Ale nechali ho být. Valar, Velcí sami o sobě můžou chodit neoděni, jsou oděni rouchem světa a mohou se před Eldar ukazovat jen když chtějí. Svou podobu, mužskou či ženskou, mají danou již od začátku. A tak když Melkor viděl, co Valar dokázali, začal jim hrozně závidět. Valar připravovali zemi na příchod prvorozených (Elfů), ale Melkor jim jejich dílo ničil a bořil. A tak začala první válka mezi Valar a Melkorem o vládnutí nad Ardou. Ale nakonec byla země vybudována, jak mělo být pro příchod Ilúvatarových dětí. Valaquenta Zpráva o Valar a Maiar Mocnosti Ardy, Velcí se jmenovali Valar. Pánů Valar je sedm a Valier, královen je také sedm. V náležitém pořádku se jmenují: Manwë, Ulmo, Aulë, Oromë, Mandos, Lórien a Tulkas, královny jsou : Varda, Yavanna, Nienna, Estë, Vairë, Vána a Nessa. Melkor se již mezi mezi Valar nepočítá. Manwë, první ze všech králů je pánem říše Ardy, jeho potěšením je vítr a oblaka a všechny vzdušné kraje. Jeho manželkou je Varda, paní hvězd, jež zná všechny končiny Eä. Ulmo je pánem vod, je sám, pohybuje se mezi vodami. Je druhý po Manwëm a než byl postaven Valinor, sídlo Valar, žili v nejužšším přátelství. Přesto miluje Ulmo lidi a elfy a nikdy je neopustil, ani když na nich spočíval hněv valar. Aulë panuje nad všemi látkami ze kterých je vyrobená Arda. Je kovář a mistr všech řemesel. Pomáhal utvářet Ardu. Noldor (jeden kmen elfů) se naučili nejvíce od něho. Jeho manželkou je Yavanna, dárkyně plodů, miluje vše co na zemi roste. Mandos a Lórien, neboli Fëanturi, páni duchů se nazývají podle svého sídla, Námo bydlí v Mandosu a je strážcem domu mrtvých, povolává duchy zabitých. Jeho manželkou je tkadlena Vairë, která obléká svými sítěmi síně Mandosu. Mladší Irmo má své zahrady v Lórienu, je to nejkrásnější ze všech míst na světě, osídlené mnoha duchy. Jeho žena Estë je léčitelka ran a únavy. Nienna, sestra Fëanturi bydlí sama. Zná zármutek a truchlí pro každou ránu, kterou Arda díky Melkorovi utrpěla. Její žal byl dávno vetkán do hudby Ainur a její píseň se měnila v žalozpěv. Bydlí západně od Západu a jen málokdy přichází do Valimaru, kde vládne radost. Tulkas- největší v síle a činech mužské zdatnosti. Libuje si v zápase, měření sil a hodně pomohl Valar ve válce s Melkorem. Jeho ženou je Oromëho sestra Nessa, která je lehká a ohebná. Je rychlá a předběhne vše, libuje si v tanci a tančí ve Valimaru na paloucích nevadnoucí země. Oromë-miluje širé kraje Středozemě a proto přišel do Valimaru poslední. V hněvu je strašnější než Tulkas. Je lovcem netvorů a šelem a miluje všechny stromy, proto se mu také říká Pán lesů. Jeho manželka je Vána, věčně mladá, sestra Yavanny, všechny květiny pučí a ptáci zpívají když jde kolem. Hlavní moc a vážnost jich mělo devět, po odstranění jednoho z nich (Melkora) zbývá osm: Aratar-vznešení Ardy: Manwë, Varda, Ulmo, Yavanna, Aulë, Mandos, Nienna, a Oromë. Manwë je jejich král, ale v majestátu jsou si rovni. S Valar přišli jiní duchové, kteří také začali dříve než svět, jsou stejného řádu jako Valar, ale nižšího stupně. Jmenují se Maiar. Jsou to služebníci Valar. Některá jména ač jsou v knize uvedena uvádět nebudu, jelikož je dílo moc obsáhlé. Jedna z důležitých Maiar je ale Melian, manželky Thingola v Doriathu, matka Lúthien a pramáti Elronda a Elrose. Nepřátelé: Elfové, Noldor nazvali Melkora Morgoth, Temný nepřítel Světa. Byl Manwëho sourozencem, ale prahl po nadvládě a tyranii sobě rovných a po vládě nad Ardou. Mnozí z jeho Maiar mu zůstali věrní a některé další strhl na svou stranu zrádnými dary. Nejstrašnější byli ti, kteří jsou ve Středozemi známi pod jménem Balrogové. Nejstrašnější služebník kterého Melkor měl pocházel z Aulëho Maiar a nazýval se Gorthaur Krutý, jinak známý jako Sauron. Ten byl jen o něco málo strašnější než Melkor, podílel se však na všech jeho zlých plánech, ale na rozdíl od Melkora sloužil jemu a ne sobě. To je vše o Valar, svatých…V tomto díle však vystupují ještě hodně a mají svou velkou úlohu, roto o nich bude později ještě řeč, a tro velmi často. Quenta Silmarillion (historie silmarilů) 1,o Počátku dnů První válka mezi Melkorem a valar začala dřív, něž ještě byla Arda úplně dotvořena. Uprostřed války však přišel na Valar na pomoc Tulkas, jehož řev a smích byly tak silné, že před ním Melkor prchl a opustil Ardu. Dlouho dumal ve vnější temnotě a Tulkase nenáviděl. Tak začali Valar dotvářet zemi. Snažili se uvést pořádek do všeho, co Melkor stihl zničit. utvářeli zemi, hory a moře. Potřebovali však světlo. Aule tedy vyrobil dvě lampy,, Varda je naplnila a Manwe je posvětil. Tyto lampy zavěsili na vysoké sloupy, vyšší než všechny hory světa a jednu, Illuin, pověsili na severu a druhou, Ormal na jihu. A Yavanna mohla konečne zasít semena. Milopvala totiž vše, co roszte. Objevily se tedy rostliny, stormy, a dokonce i zvířata. A tam, ve středu země, kde e stýkalo světlo obou lamp, na ostrově Almarenu , tam si Valr vybudovali své sídlo. A dlouho byli spokojeni. A Manwe uspořádal velkou hostinu, na kterou pbyli pozváni všichni Valar a jejich zástup. Melkor se o všem sdozvěděl a s pomocí všech duchů Ea, které zkazil, překročil Hradby noci a na dalekém severu začal budovat velikánskou pevnost hluboko pod zemí- Utumno. I přesto, že o tom Valar zatím nevěděli, ze severu se rozlévalo zlo a sćelé jqaro Ardy bylo pokaženio. Vše co bylo na Středozemi talk krásné se pokazilo, zeleˇ%n chřadla, řeky se plnily slizem a býlím, vznikaly bažiny, semeniště much aze zvířat se stávali netvoři. To se valar dozvěděli, že Melkor již zase parcuje, a začali hledat jeho skrýš. Ale on naúpadl to, co neočekávali, zbořil obě světla, Illuin a Ormal, země se zalila ničivým plamenem, moře se vzdouvala a tvar země byl pokažen. Tak skončilo jaro Ardy a bylo zničeno první sídlo Valr na Almarenu. Tak valar odešli na západ, vydali se do země Amanu, za Amanskými horami a na nejvyšším vrcholu Taniquetilu, odkud je vidět až na nejvzálenější východ si postavil svůj trůn Manwe. Zde měli tedy Valar své sídlo, za Pelóri (Amanské hory) v kraji Valinoru. Valinor byl líbeznější než prve Středozem, žili zde nesmrtelní a proto vše bylo posvátné, byl to nejlíbeznější kraj, nic nebylo zkažené a nic neusychalo. Když byl Valinor hotový a všichni Valr měloi svá sídla, byl zbudován Valmar, jejich město. A před jeho branou, na vrcholku Ezelloharu (Corollaire) zasadila Yavanna dva semenáčky a začala zpívat. Tu se Valar shromáždili, aby tu píseň slyšeli a ze země začaly vyrůstat dva stromy. Jeden tmavozelený se stříbrnými listy- Telperion, druhý byl svěže zelený s konci listů ze zlaty-Laurelin. Tyto dva stromy se rozzářili každý den na sedm hodin a poslední hodinu bylo vždy světlo tlumenější, to však začal zářit druhý strom, tudíž se vždy v hoduině tlumeného světla jejich záže spojila. Každý den měl tedy na Valinoru 12 hodin. Tak začali dny blaženosti valinoru a začalo také počítání času. Tak vaar čekali na přícho Ilúvatarových dětí - elůfů a lidí. Elfové,prviorzených a nástupců. Elfové dostali od Ilúvatara dar nesmrtelnosti, mohou však zemřít zabitím či žalem, jsou sice nesmrtelní, ale budou zde až do skonání světa, to jejiejich úděl. Zato lidé dostali dar smrtelnosti, jsou zde pouze jeden život, nemusí sdílet se zemí vše až do skonání svtěa. O Aulem a Yavanně Aukle, který ze všech Valar nejlépe tvoří z neživého a opracovává, se tak nemohl dočkat příchodu Prvorozených, že stvořil své vlastní děti-trpaslíky. Eru se to dozvěděl, ale byl milosrdný, dovolil, aby trpaslíci mohli ve Středozemi zůstat. Usídlili se tedy mimo světlo a čekali na příchod Prvorozených, aby mohli vyjít na světlo. Milovali vše, co se dá opracovávat. Yavanna se však nejvíce děsila příchodu Ilúvatarových dětí.Toho, že budou ničit její dílo, tedy rostliny a zvířata. Proto byli vytvořeni Pastýři stromů, tedy enti. Kapitola 3-O příchodu elfů a Melkorově zajetí Když přišli do Středozemě Prvorození, Valar o tom nevěděli. Zato Melkor ano. A chytal je a mučil a udělal z nich strašné plemeno skřetzů. Ale jednou se o tom dáíky Oromemu dozvěděli Valar. Elfové se však Valr zpočátku báli. Mohl za to Melkorův stín, který na středozem doléhal ze Severu. Valar se rozhodli, že na Utumno zaútočí. Napadli ho, porazili a spoutali řetězy. Jeho služebníci před nimi prchali. Středozem se v době těchto bojů otřásala a změnila tvar. Valar se rozhodli, že pozvou elfy do Valinoru. Poslali za nimi tedy Oromeho. Elfové nejprve nechtěli pozvání přijmout a tak došlo k prvnímu dělení elfů. První zástup tzv. Vanyar šli první. Ti nyní sedí ve Valinoru u nohou Mocných a od té doby co odešli nikdy již nepohlédli Středozem. To byli milovaní Manweho a Vardy. Druzí Noldor, hloubavé elfy, ty miluje Aule, vynikají totiž v řemeslůech. Největší zástup šel poslední, jmenují se Teleri. Měli dva pány- Elwëho a Olwëho. Tyto tři rody došli do Valinoru. Byli však i jiní, kteří nebyli zucela rozhodnutí odejit. Těm se říká Moriquendi, temní elfové. Ti byli hlavně z rodu Teleri. Temní se jim říká proto, že nikdy nespatřili světlo ze dvou Valinorských strompů Telperionu a Laurelinu.

Přidal: sheeni 20.05.2011
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 1726
Zhlédnuto: 3009 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >John Ronald Reuel Tolkien: Pán prstenů - Společenstvo prstenuJohn Ronald Reuel Tolkien: Silmarillion - 2. částČtenářský deník