< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Alexandre Dumas: Hrabě Monte ChristoJaroslav Durych: SedmikráskaČtenářský deník

Alexandre Dumas: Robin Hood

Doba děje: 12. století

Místo děje: Anglie

Postavy:

Robin Hood – zbojník, miluje Marianu, vezme si ji; Will – jeho bratranec; král Richard Lví srdce

Obsah díla:

Jednoho dne potkal mladý zbojník Robin Hood v sherwoodském lese svého dávného přítele Willa, který byl vojákem v královské armádě. Dovedl ho k jeho otci a jeho milé Maud. Druhý den ale Willa unesli vojáci, protože zabil svého velitele, když ho nechtěl pustit domů. Robin se svými zbojníky ho osvobodil z rukou barona Fitze-Alwina, ten chtěl svou krásnou dceru dát bohatému starci místo jejímu snoubenci Allanu Clarovi. Když měla být svatba, Robin zasáhl. Stejný den měl svatbu i Robin s Marianou a Will s Maud. Robin se svými zbojníky přepadával Normany a bohaté duchovní. Jejich peníze dával chudým, jako třeba chudému rytíři Richardovi, který měl velké dluhy. Lord Fitz-Alwin zajal několik zbojníků. Robin se převlékl za chudáka a chtěl zastoupit nemocného kata. Pak se dal lordovi poznat, ale žádný jeho voják ho nezajal, protože všichni byli zbabělí. U Yorkshiru pořádal lord závody v lukostřelbě. Robin se svými zbojníky se jich zúčastnil a vyhrál. Když ho lord poznal, pronásledovali zbojníky vojáci. Naštěstí našli zbojníci útočiště v hradu rytíře Richarda. Baron odjel do Londýna ke králi se stížností a rytíři byl hrad zabaven. Richard a jeho syn byli zajati. Robin a jeho lidé je osvobodili a přitom byl lord zabit.

Po smrti Jindřicha II. nastoupil na trůn Richard Lví srdce. Robin se zbojníky mu pomáhali dobýt hrad, kde se kraval jeho proradný bratr Jan. Král chtěl osobně poznat Robina, proto se převlékl za opata a vydal se do sherwoodského hvozdu. Robin ho vlídně přijal a při hostině poznal, že je to jeho král. Richard byla ale rád, že mohl poznat život zbojníků a udělil jim milost. Robin Hood se znovu stal bohatým vévodou z Huntingtonu. Po smrti Richarda se stal králem Jan. Ten zbojníky pronásledoval a oni se těžce bránili. Jednou vojáci zabloudili a narazili na ženy zbojníků. Marianu, Robinovu ženu zabili. Robin neznal slitování, všichni vojáci padli. Pak se chtěl vzdát svého dosavadního života, u jedné vdovy pomáhal s rybolovem, po čase se vrátil ke svým zbojníkům a už je neopustil. Chřadl smutkem, a tak se rozhodl, že půjde do kláštera, aby mu nějaká žena pustila žilou. Abatyše však uposlechla rady Robinových nepřátel a proťala mu hlavní tepnu. Robin z posledních sil zatroubil na trubku a přivedl zbojníky. Pak vydechl naposled v náručí svého přítele Honzíka v sherwoodském lese.

Úryvek z knihy:

Minnie byla doma sama.

„Dobrý den, líbezná Minnie,“ pozdravil Will a chopil se vztažené ruky dívčiny, která se trochu zarděla, když vítala mladého muže. „Přivádím k vám svého bratra Štěpána, který vám chce něco důležitého říci.“

„Štěpán?“ zvolalo děvče. „A jakou důležitou věc by mi mohl říci?“

„Musím vám říci,“ odpověděl Štěpán rychle, přičemž strachy zbledl, „že se chci naučit...“

„Tiše! Tiše!“ přerušil ho Will. „Ne tak nakvap, milý hochu. Drahá Minnie, Štěpán vám hned vysvětlí, co od vás chce. Zatím dovolte, abych vám oznámil sňatek svých sester.“

„Již jsem slyšela o veselici, která se bude konat na hradě!“

„Doufám, milá Minnie, že přijdete.“

„Ráda, Wille, vždyť všechna děvčata si pilně šijí šaty a já si s chutí zatančím na svatbě.“

„Vezmete i svého milého, že, Minnie?“

„Ne, ne,“ přerušil je Štěpán. „Zapomínáš, Wille...“

„Nezapomněl jsem na nic,“ řekl Will. „A ty buď tak laskav a aspoň chvilku drž jazyk mezi zuby. Tak půjde s vámi i váš milý, že, Minnie?“ pokračoval mladý muž a důrazně tuto větu opakoval.

„Žádného nemám,“ odpovědělo děvče.

„Skutečně, Minnie?“ optal se Will.

„Ano, opravdu, nevím o nikom, o kom bych mohla říci, že je můj milenec.“

„To je ono, a chcete-li, Minnie, budu jím já,“ zvolal hlasitě Štěpán a zval děvče za ruku. Přitom se jeho pravice chvěla radostí.

Znaky díla:

Anglický romantický, historický, dobrodružný román.

Oddechová četba.

Inspirace starými anglickými legendami.


Přidal: jenikkozak 21.07.2010
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 627
Zhlédnuto: 12730 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Alexandre Dumas: Hrabě Monte ChristoJaroslav Durych: SedmikráskaČtenářský deník