< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Karel May: Černý mustangKarel May: Vinnetou I. dílČtenářský deník

Karel May: Duch Llana Estacada

Doba děje: 2. polovina 19. století

Místo děje: Severní Amerika, poušť Llano Estacado

Postavy:

Kulhavý Frank (Hobble Frank), Tlustý Jemny, Dlouhý Davy, Lovec medvědů Bauman a jeho syn, Bloody Fox, Juggle Fred, farmář Helmers, Vinnetou, Old Shatterhand

Obsah díla:

Kniha vypráví o mladíkovi, který neměl rodiče ani jediného příbuzného. Říkali mu Bloody Fox, Krvavá liška, protože když mu bylo osm let, byla celé jeho rodina v Llanu Estacadu povražděna, jen on zůstal naživu. Pan Helmers ho našel v bezvědomí v písku pouště. Několik měsíců ležel v horečkách, a když se z nich probral, na nic si nemohl vzpomenout. Dokonce ani na své jméno. Jediné, co mu utkvělo v paměti, byl okamžik, kdy byli přepadeni, stále opakoval jméno Fox. Ale byl by raději, kdyby zapomněl i na něj. Neštval by se pak bez ustání strašlivou pouští, aby našel vrahy.

A právě tento mladík byl Duch Llana Estacada, který zastřelil mnoho Supů pouště ranou přímo doprostřed čela. Supové pouště byli zloději a vrazi, kteří vytahovali tyče ukazující cestu přes poušť Llano Estacado a vyznačovali falešnou cestu. Lidé, kteří šli po ní, zabloudili a nemohli se dostat z pouště, kde většinou zemřeli vyčerpáním a žízní. Supové pak sebrali všechno, co měli u sebe.

Náš příběh se odehrává, když chtějí Supové zlikvidovat vystěhovalce z Čech, ale s pomocí Bloodyho Foxe, Vinnetoua, Old Shatterhanda, Kulhavého Franka, Tlustého Jemmyho, Dlouhého Davyho, Lovce medvědů, jeho syna a několika odvážných indiánů se jim podaří Supy odrazit a většinu z nich zlikvidovat.

Po závěrečné bitvě Bloody Fox pronásledoval jejich velitele, který si říkal Burton. Před domkem Bloodyho Foxe se Burtonův kůň zhroutil a on vyletěl ze sedla. V tom okamžiku byl u něj Boody, vytáhl nůž a chtěl mu zasadit smrtící ránu. Když se k němu sklonil, překvapeně vykřikl. Při pádu sklouzly Burtonovi dlouhé vlasy z hlavy a ukázalo se, že to byla paruka, pod níž byly vidět jeho nakrátko ostříhané zrzavé vlasy. Tvář měl znetvořenou vysílením, jeho pohled byl strnulý – zlomil si vaz. Bloody Fox zíral na mrtvého a pak užasle zašeptal: „Stealing Fox!“ Při tom přepadení, kdy byli zabiti jeho rodiče, slyšel toto jméno, a to bylo jediné, co mu utkvělo v paměti. Nyní před ním ležel vrah jeho rodičů mrtvý.

Úryvek z knihy:

„Jste si svou věcí naprosto jist, sir?“ obrátil se Helmers po jeho odchodu k Old Shatterhandovi. Důstojník si ho při svém příchodu svým zdvořilým vystupováním získal a farmář se zdráhal uvěřit, by se mohlo jít o podvodníka. Ale Old Shatterhand byl neúprosný.

„Jsem si naprosto jist,“ zněla pevná odpověď.

„Bodejť by ne!“ přisadil si Hobble Frank. „Hned se mi zdálo, že ten chlapík kouká jako Belzezub! Vsadil bych se, že má duši černou jako kominík!“

Byl svrchovaně spokojen s tím, že Old Shatterhand potvrdil jeho nedůvěru vůči kapitánovi.

Nějakou chvíli se ještě o důstojníkovi bavili, potom se Old Shatterhand vyptával Juggle Fredana hledače diamantů, které měl vést, Helmers vypravoval o životě na pomezí Llana Estacada a Hobble Frank se blýskal svými znalostmi, jak se sám s oblibou o svých vědomostech vyjadřoval.

Znaky díla:

Román Duch Llana Estacada je volným pokračováním románu Syn lovce medvědů.

Autor v tomto díle, jako ve všech ostatních, upozorňuje na potřebnost vítězství dobra nad zlem a na to, že aby nezvítězilo zlo, musí se pro dobro bojovat. Kladní hrdinové jsou až pohádkově kladní, záporní zase zatvrzele špatní. Také je poukazováno na špatnost odsuzování lidí pouze na základě barvy jejich pleti.

Toto dílo je psáno v ER formě - na rozdíl od jiných Mayových románů, kde vypravěč vystupuje jako osoba Old Shatterhanda.

Jazyk je knižní, spisovný, používání anglikanismů (jako např. oslovení „sir“). Syntax je složité, bohaté členění na krátké odstavce. Kniha obsahuje 9 kapitol. Součástí je také slovníček výslovnosti.


Přidal: jenikkozak 13.12.2009
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 596
Zhlédnuto: 10518 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Karel May: Černý mustangKarel May: Vinnetou I. dílČtenářský deník