< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Eduard Fiker: Stráž na Psí skáleJaroslav Foglar: Chata v Jezerní kotliněČtenářský deník

Jaroslav Foglar: Boj o první místo

Postavy:

Petr Solnar - obyčejný chlapec, který však má svou hrdost, aby se stal nohsledem Rudy, mrzí ho, že nedokáže to, co Ruda a není tak oblíbený. Poté, co vyhraje závod jeho oblíbenost ve třídě stoupne, však díky jeho morálním zásadám, nestane se namyšleným, ale získává si obdiv chlapců
Ruda Lorenc - oblíbenec třídy, vše umí, vše dokáže, každý se mu obdivuje, on však jejich přátelství zneužívá. Nakonec je sesazen z pozice vedoucího třídy Petrem.

Obsah díla:

Děj této knihy se odehrává ve třídě mezi dorůstajícími hochy. Téměř všichni kluci obdivují jen jednoho chlapce, Rudu Lorence. Ten je pohledný, umí hrát úžasně hokej, fotbal, je výborný atlet, je chytrý a dovede spoustu věcí. Náklonnost ostatních kluků ale zneužívá. Skoro jediný Petr Solnar na něm tuto špatnou vlastnost vidí, a proto s Rudou vede otevřenou válku.

Ve městě se pořádala každoroční pouť, kde se jako nová atrakce objevila Umrlčí maska - zápas s podivným zakuklence, ve kterém mohl zápasník vyhrát 10 tisíc korun. Nikdo však Umrlčí masku nedokázal porazit. Touto atrakcí se třída inspirovala a pořádala své vlastní zápasy. Tak jedno vyzval Ruda Lorenc Petra Solnatá k zápasu v umývárnách. Síly byly téměř vyrovnané, avšak Petrovi na mokré podlaze podklouzla noha, padl na zem a byl Rudou přemožen.

Ještě jinou atrakcí z pouti se třída bavila. Věnceslav Lanc byl z velmi chudé rodiny a když se ho Ruda zeptal, co chce za facku, řekl, že housku. Tak se zrodila zábava zvaná Fackovací panák. Všichni hoši se touto pochybnou zábavou bavili, pouze Petr dal Věnceslavovi housku, ale facku mu nedal. Když nedlouho potom Věnceslav Lanc zemřel, vyšla tato hanebná hra najevo a třídní učitel vyzdvihl Petrovo chování. Ten mohl Rudu udat, ale neudělal to, což mu vyneslo uznání ostatních kluků.

Petr každé ráno trénuje běh tím, že se rozbíhá s rozjíždějícím se rychlíkem a snaží se stále vydržet o chvíli déle běžet stejně rychle jako on. Díky skvělému tréninku později vyhrává běžecký závod „napříč městem“ a tím získává obdiv stále více chlapců ze třídy.

Když vidí plakát s výzvou chlapcům, aby vstoupili do junáckého oddílu, neváhá ani minutu a vstupuje do skautu, kde si ještě více utvrdí své morální hodnoty. Tam poznává upřímné a slušné chlapce, mimo jiné také jeho nejlepšího přítele Viktora.

Ve třídě ustanovil třídní učitel dozor. Ruda, o kterém si učitel myslel, že je nejoblíbenější, měl o přestávce zapisovat na tabuli jména kluků, kteří se nechovali slušně. Ruda však na tabuli zapisoval ty, na které měl spadeno, nebo se jen tak bavil, aby ho postižený prosil o smazání. Jednou tak také zapsal i Petra, ačkoli ten nic neudělal. Když ho chtěl třídní potrestat, zvedla se po třídě vlna nevole a bylo Rudovo ničemné jednání odhaleno. Tím byl učitel zdrcen a rozhodl se ustanovit třídní výbor, který by ho informoval o poměrech ve třídě.

Při sčítání hlasů v hlasování o starostu třídy Ruda Lorenc podvodně nahlásil své jméno místo ostatních hochů, aby si zajistil vítězství. Bylo to však prozrazeno, Ruda byl zahanben a starostou se stal Petr Solnar. Ten si vybral do výboru ještě dva chlapce a podařilo se mu uklidnit a zlepšit poměry ve třídě.

Úryvek z knihy:

Nikdo nedovedl nosit učení takovým způsobem jako Ruda. Nikdo nedovedl odhazovat kadeře vlasů z čela tak elegantně a nenuceně jako Ruda.

Nikdo se neuměl tak usmívat jako Ruda, ani uklánět u tabule, ani běhat s takovou svižností se schodů ani s takovou vznešeností vesele salutovat na pozdrav...

Nikdo, nikdo, nikdo!

Petr byl o tom přesvědčen.

Ať Ruda na sebe oblékl, co chtěl, vše mu slušelo. Ve všem byl obdivuhodný.

Jestliže přišel do školy v dlouhých golfkách a v šedém svetru, zpod něhož u krku vyčnívaly dva špičaté cípy žlutého trička, vypadal jako pravý sportovec.

Když měl na sobě kraťoučké kalhoty vysoko nad kolena, mohli hoši pozorovat svaly na jeho nohou a chápali, proč tak skvěle hraje kopanou a hokej.

Znaky díla:

Jaroslav Foglar v díle vyzdvihuje dobré chlapecké vlastnosti, členství v Junáku a potřebnost pravého přátelství.

Povídka je psána v ER formě,
převládá pásmo vypravěče nad pásmem postav,
syntax je složitá, používání složitých souvětí, středníků...,
jazyk spisovný.

Kniha je členěna do 40 kapitol, každá má svůj název.


Přidal: jenikkozak 12.12.2009
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 676
Zhlédnuto: 9706 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Eduard Fiker: Stráž na Psí skáleJaroslav Foglar: Chata v Jezerní kotliněČtenářský deník