< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Honoré de Balzac: GobseckHonoré de Balzac: Otec GoriotČtenářský deník

Honoré de Balzac: Otec Goriot (2)

Doba děje: 1. pol. 19. století

Místo děje: Paříž

Postavy:

Otec Goriot - dříve silný, moudrý a hrdý, dnes zchudlý, zesláblý, navenek apatický k ostatním, fanaticky miluje své dvě dcery, jeho charakter se v průběhu nevyvíjí (kromě poslední části, kdy umírá a uvědomuje si pravdu o svých dcerách)

Evžen de Rastignac [rastyňak] - student práv, velmi ctižádostivý, hodný, citlivý, idealista, pochází ze starého šlechtického rodu, ale je chudý, má rád otce Goriota pro jeho lásku k jeho dcerám, jeho charakter se vyvíjí

Vautrin [vótrén]- uprchlý galejník, energický, cynický, prohlédl přetvářku společnosti, má životní zkušenosti

Bianchon - student medicíny, vždy nápomocný, nejlepší přítel Evžena, pomáhá mu starat se o otce Goriota

Anastázie de Restaud - dcera Goriota, toužila po společenském postavení, využívá otce pouze pro peníze

Delfína de Nucingen - dcera Goriota, miluje Evžena, má lepší charakter a vztah k otci než její sestra, ale také ho často využívá

Obsah díla:

V penzionu paní Vauquerové, kde se odehrává velká část děje, jsou ubytováni velmi rozdílní nájemníci - otec Goriot, bývalý výrobce nudlí, který fanaticky a zaslepeně miluje své dcery Anastázii de Restaud a Delfínu de Nucingen, které však jeho lásku neopětují a jen ho využívají jako zdroj peněz, chudý naivní student z venkova Evžen Rastignac, bratranec vikomtesy de Beauséant, který se touží dostat do vybrané pařížské společnosti. Dále zde bydlí tajemný pan Vautrin, muž, jehož osobnost a povolání je pro každého záhadou.

Úryvek z knihy:

„Staroch se k němu otočil a zůstal přikryt až po bradu. „Nuže, kterou máte raději, paní de Nucingen nebo paní de Restaud?“ „Paní Delfínu,“ odpověděl student, „protože vás více miluje.“ Po těchto vroucně pronesených slovech vytáhl stařík svou paži zpod pokrývky a stiskl Evženovi ruku. „Děkuji, děkuji, „odpověděl stařec dojatě, „copak vám o mně povídala?“ Student opakoval s přikrašlováním slova barončina a stařeč mu naslouchal jako slovu božímu.

Znaky díla:

• francouzský realistický román
• romány Otec Goriot, Ztracené iluze a Lesk a bída kurtizán tvoří volnou trilogii, která je jádrem rozsáhlého cyklu Lidská komedie (La Comédie humaine)
• kritika tehdejší francouzské společnosti, která vyznávala materialistické hodnoty a rostla v ní moc buržoazie
• autor chtěl poukázat na vliv, který má společnost na utváření charakteru člověka
• podrobné popisy osob, míst a společenských vztahů
• kontrast mezi jednotlivými společenskými vrstvami (penzion paní Vauquerové x sídla Goriotových dcer)
• odkazy na známé historické postavy a pojmy (vysvětleny v poznámkách na konci knihy)
• z francouzského originálu Le pére Goriot přeložila Božena Zímová

Můj názor:

Kniha se mi příliš nelíbila, protože mě nezaujal styl ani námět vyprávění se svými popisy špinavých intrik a přetvářky pařížské smetánky a konzumního života nižší společenské vrstvy.

Přidal: Aleinad 06.08.2009
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 411
Zhlédnuto: 11805 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Honoré de Balzac: GobseckHonoré de Balzac: Otec GoriotČtenářský deník