< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Karel Jaromír Erben: Dobře tak, že je smrt na světěKarel Jaromír Erben: Kytice (3)Čtenářský deník

Karel Jaromír Erben: Kytice (2)

Obsah díla:

Kytice (Mateřídouška)
- matka symbolizuje národ a vlast

Mladá žena zemře a zanechá po sobě své děti. Později se převtělí v květinu, aby byla svým potomkům blíž. Děti ji poznají a nazvou mateřídouškou.

Poklad
Na Velký pátek se v hoře zjeví obrovské poklady. Mladou vdovu uchvátí touha po majetku a odloží tu své dítě, čehož později lituje. Poklad se promění v kamení a matka svého potomka získá zpět opět na Velký pátek.

Svatební košile
Dívka touží po návratu svého chlapce a vyhrožuje sebevraždou, pokud její prosby nebudou vyslyšeny. Kostlivec ji doprovází na hřbitov, kde se z nebezpečí vyprostí pomocí modlitby.

Polednice
Matka si neví rady se svým dítětem a ve vzteku na něj zavolá Polednici. Ta se skutečně objeví a chce si odnést dítě. Matka upadne do bezvědomí a svého potomka tiskne k sobě. Ženu vzkřísí její manžel, ale dítě je zadušené.

Zlatý kolovrat
Dornička se má provdat za krále, ale její nevlastní matka ji zavraždí a spolu se svou dcerou se vloudí do královy přízně. Pravda vyjde najevo díky kolovrátku a zločin je potrestán. Dorničku oživí kouzelný stařeček.

Štědrý den
Marie a Hana se vypraví k jezeru, aby v něm odhalily svou budoucnost. Haně se zjeví mladý muž Václav, ale Marie spatří rakev a černý kříž. Haniny svatby se Marie již nedožije, protože se jí předpověď také vyplní...

Holoubek
Mladá vdova brzy zapomene na svého muže a znovu se provdá. Pocit viny jí připomene holoubek, který žalostně vrká na hrobě nebožtíka, a žena se utopí v řece.

Záhořovo lože
- výraz sporu s Máchou

Mladý poutník potká v lese Záhoře, vraha pocestných. Nechá ho naživu, protože mu slíbí informace o peklu. Zanedlouho se Záhoř dozví, že ho čeká trest za jeho vraždy. Za devadesát let ho vykoupí starý muž.

Vodník
Vodník zadrží lehkomyslnou dívku, která se zatoulala k jezeru. Život ve vodní říši jí zpříjemňuje jejich syn, ale pociťuje stesk po matce. Vodník ji propustí, když slíbí, že se do večera vrátí. Dívka dohodu poruší a vodník ji potrestá vraždou jejich dítěte.

Vrba
Muž má starost o svou ženu, která v noci nevykazuje žádné známky života. Babka kořenářka mu prozradí, že jeho paní je v noci svou duší ve žlutém proutí vrby. Muž strom porazí v domnění, že tím svou manželku osvobodí, ale místo toho ji tím zabije.

Lilie
Mladá dívka zemře a na jejím hrobu v zeleném lese vykvete lilie. Odveze si ji princ, který zde lovil zvěř. Stará se o ni, až dívka jednoho dne obživne, ale je velmi zranitelná. Princ se s ní ožení, ale zanedlouho musí odcestovat. Zlá tchyně ji mezitím zavraždí a vysvětluje to nešťastnou náhodou. Princ odhalí pravdu a přeje své matce brzkou smrt.

Dceřina kletba
Báseň je dialogem matky a dcery. Matka se diví, proč je dcera nešťastná. Dozví se od ní, že musí najít květ, který ji odprostí od viny, že zabila své dítě.

Věštkyně
- alegorie, vlastenectví

Věštkyně přemýšlí o budoucnosti a zdůrazňuje, že již uplynulo mnoho let od moudrých slov Libuše a Svatopluka a lidé přesto dosud nepochopili důležitost jejich slov.

VLASTNÍ NÁZOR:

Na básních se mi líbí zvukomalba, lidové náměty a mrazivá atmosféra.

Úryvek z knihy:

Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

"Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle, adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!"

(...)

Hoj, ty štědrý večere,
ty tajemný svátku,
cože komu dobrého
neseš na památku?

Hospodáři štědrovku,
kravám po výslužce;
kohoutovi česneku,
hrachu jeho družce.

Ovocnému stromoví
od večeře kosti
a zlatoušky na stěnu
tomu, kdo se postí.

Znaky díla:

- básnická sbírka z roku 1853
- původně publikováno časopisecky 11 balad

CHARAKTERISTIKA, MOTIVY:

dílo zobrazuje názory lidových vrstev na život, na úděl člověka ovlivněno bájemi
motivy: boj člověka s přírodou, strach z nadpřirozených bytostí, vztahy mezi lidmi - zvláště mezi matkou a dítětem, vina a (často vysoký) trest

FORMA:

13 lyricko-epických básní
většinou forma lidových balad
znaky pohádky (Zlatý kolovrat), pověsti (Věštkyně), legendy (Záhořovo lože)

JAZYK:

lidový, zvukomalba, dynamické dialogy
popisy osob a krajiny - stručné, názorné
jazykové prostředky - metafora, epiteton, apostrofa, epizeuxis, elipsa

KOMPOZICE:

Básně si tématicky odpovídají:
Kytice a Věštkyně - motiv národního poselství, matka představuje vlast
Poklad a Dceřina kletba - mateřská vina
Svatební košile a Vrba - vztah k mrtvým
Polednice a Vodník - nebezpečné nadpřirozené bytosti
Zlatý kolovrat a Záhořovo lože - pohádkový námět, dobro vítězí nad zlem
Štědrému dni měla odpovídat báseň Svatojanská noc - nedokončena
Holoubek měl být středem sbírky
Lilie - přidána ve 2. vydání v roce 1861


Přidal: Aleinad 06.04.2008
Zobrazit podrobnosti
Počet slov: 745
Zhlédnuto: 20229 krát
< Předchozí knížka Zpět na výpis knížekNásledující knížka >Karel Jaromír Erben: Dobře tak, že je smrt na světěKarel Jaromír Erben: Kytice (3)Čtenářský deník